Rakentamisen tietotekniikan tulevaisuus

Lauri Koskela, Pär Silen, Matti Alasalmi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tietotekniikan kehitys on johtamassa mahdollisuuteen ottaa myös rakentamisessa laajaan käyttöön erilaisia tieto- ja automaatiojärjestelmiä. Avaintekniikoita ovat tietämystekniikka, robottitekniikka, sensoritekniikka, ympäristön havainnoinnin eri tekniikat, viestintätekniikka, tietokantatekniikka sekä tietokonepohjaiset kuvankäsittelyn tekniikat. Kun tähän saakka tietotekniikan avulla on tuettu laskentaa ja tekstien ja piirustusten esittämistä, tulevaisuudessa korostuvat myös tietojen välittäminen ja päättely. Julkaisussa tarkastellaan tietotekniikan soveltamista rakentamiseen l990-luvulla sekä siihen liittyviä rakentamisprosessin muutos- js kehitystalpeita. Tavoite on tietokoneyhdennetty rakentaminen, jossa tietokoneen avulla liitetään tällä hetkellä erilliset rakennuksen suunnittelun, toteutuksen ja käytön toiminnot yhteen. Tiedonhallinnan kehittyminen lisää rakentamisen tietointensiivisyyttä. Tietotekniikan vakutukset eivät kuitenkaan rajoitu vain tiedon käsittelyyn, sillä parantuvat suunnittelun, toteutuksen ja käytön apuvälineet johtavat myös rakennusmateriaalien, rakennusosien ja rakennustavan muutokseen ja kehittymiseen. Tietotekniikan kehittyessä kasvaa suuresti se potentiaalinen hyöty, mikä tietoteknisistä järjestelmistä koituu rakentamisen eri osapuolille. Tietotekniikasta tulee yritysten keskeinen kilpailukeino, kun se tähän saakka on nähty paljolti hallinnollisten kulujen säästötapana. Toisaalta tietotekniikasta saatava hyöty riippuu koko toimialan piirissä tehtävästä yhteistyöstä tietoteknisten perusjärjestelmien, tiedonsiirtomuotojen ja projektikäytäntöjen kehittämiseki. Koska rakennusteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky on näiden perusjärjestelmien varassa, on useissa maissa aloitettu koko rakennusalan kattavia, tietokoneistamiseen liittyviä kehittämishankkeita. Kumpikin edellä mainittu tekijä, yritysten välinen kilpailu ja kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen kansallisten hankkeiden muodossa, tulee nopeuttamaan rakentamisen tietotekniikan ja välillisesti koko rakennustekniikan kehitystä. Rakennustoimiala on Suomessa - kuten useissa muissakin maissa - valmistautumaton nyt näköpiirissä olevaan muutosprosessiin. Uusien teknisten mahdollisuuksien hyödyntämisen esteenä on pätevän, sekä tietotekniikkaan että rakentamiseen perehtyneen henkilöstön vähäisyys sekä yleensäkin tottumattomuus pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Suomessa tarvittavat toimeenpiteet riippuvat siitä, onko tavoitteena kotimarkkinateollisuuden luonteinen vaiko kansainväliesti kilpailulukykyinen rakennusteollisuus. Edellisessä tapauksessa riittää, että kehitys noudattelee naapurimaiden tasoa. Jälkimmäisessä tapauksessa tulisi perustaa kansallisia tutkimus- ja kehitysohjelmia sekä perusvalmiuksien luomista että tuote- ja järjestelmäkehityksen edistämistä varten. Toimialan sisäisen yhteistyön tulisi niin ikään lisääntyä huomattavasti, jotta laajempi kehitystyö tulisi mahdolliseksi. Koulutuksen kaikilla tasoilla tulisi tietotekniikan osuutta lisätä huomattavasti.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages206
ISBN (Print)951-38-3072-1
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number841
ISSN0358-5085

Keywords

  • information technology
  • construction
  • computers
  • buildings

Cite this