Rakentamisen vaikutus pohjoiseen metsäkasvillisuuteen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Selvitettiin, miten pohjoinen luonnonkasvillisuus sopeutuu kaupunkirakentamiseen. Samalla kehitettiin metsäkasvillisuuden inventointimenetelmiä kaupunkirakentamisen suunnittelua varten. Tutkimuskohteena oli Kostamuksen kaupungin (64°35'N ja 30°36'E, pohjoisessa Neuvosto-Karjalassa) ensimmäinen rakennusvaihe. Inventointitiedot kerättiin kuvioittaisella arvioinnilla, jossa metsäkasvillisuus jaettiin homogeenisiin yksikköihin. Tietoa kerättiin mahdollisimman paljon mittaamalla, mutta mittauksilla ei pystytty kokonaan korvaamaan subjektiivisen arvioinnin merkitystä. Inventointitulokset tulostetiin ATK-piirturilla kartoiksi. Kartoista selviää muun muassa puuston tämänhetkinen tila, tilavuus ja hoitoehdotukset. Metsäkasvillisuus oli sopeutunut melko huonosti rakentamiseen. Alueen yleisimmät puut, männyt, olivat kasvaneet tiheässä ja kärsineet hyönteistuhoista (pystynävertäjä, Tomicus piniperda) rakentamisaikana. Puiden vihermassa oli näin ollen pienehkö. Luonnonkasvillisuuden menestymistä oli lisäksi haitannut ihmisten aiheuttama pintakasvillisuuden kuluminen, metsikkörakenteen pirstoutuminen ja paikoin veden patoutuminen. Tilannetta voidaan vielä kohentaa kanavoimalla jalankulkua uudelleen, tekemällä kunnostushakkuita, yhdistämällä metsikköjä istutuksin sekä järjestelemällä veden virtausta. Olemassa oleva kasvillisuus tulisi ottaa huomioon jo asuinalueiden varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Suunnittelun apuna kannattaa käyttää ilmavalokuvia, mieluiten niin sanottuja väri-infrakuvia. Luonnonvarainen kasvillisuus säilyy parhaiten, jos säilytetään laajahkoja kokonaisuuksia ja valmennetaan puustoa rakentamiseen etukäteen kunnostushakkuiden avulla. Hyönteistuhojen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Onnistuminen ankarissa ilmastooloissa edellyttää vielä huolellisempaa paneutumista olemassa olevan kasvillisuuden hoitoon kuin suotuisan ilmaston alueella.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages44
ISBN (Print)951-38-2246-X
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number421
ISSN0358-5085

Keywords

  • urban planning
  • community development
  • buildings
  • construction
  • forest trees
  • vegetation
  • Kostomuksa
  • town planning
  • photography

Cite this