Rakentamisprosessin malli: Toteutumatiedot toimistorakennushankkeesta

Veli-Pekka Tanhuanpää, Pertti Lahdenperä

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksen päätavoitteena oli mallintaa systemaattisesti todellisen rakennushankkeen koko rakentamisprosessi siten, että malli palvelee yksityiskohtaisena viitemallina rakennushankkeen nopeuttamis- ja tehostamistarkasteluja sekä yleisten prosessimallien laadintaa. Lisäksi hankkeen perusteella tuli määrittää rakentamisprosessin kehittämiskohteita ja alustavia tehostamiskeinoja. Lähtökohtana tutkimukselle olivat hankeosapuolten toimintojen yhteyksien ja riippuvuuksien heikko hallinta sekä mm. tästä johtuvat häiriöt ja viiveet toteutuksessa. Hanketason ongelmien ja niiden aiheuttajien vaikea tunnistaminen on ollut esteenä kehitystyölle samalla, kun toteutumatietojen puuttuminen on vaikeuttanut kokonaisvaltaisempien, eri osapuolten yhteistoimintaan keskittyvien prosessimallien laadintaa. Tämä julkaisu on jaettu kahteen osaan. Tutkimuksen suoritus ja mallin kuvaus -osassa kuvataan nykyiset hankekäytännöt ja mallinnusmenetelmät sekä selvitetään vaatimukset tiedonkeruumenetelmille ja tarkkuustasolle. Lisäksi esitetään rakentamisprosessin mallin rakenne ja vastaavat lukuohjeet sekä yhteenveto kehittämiskohteista. Yksityiskohtainen rakentamisprosessin malli -osassa esitetään tutkimuksen päätuloksena kokonaisvastuu-urakkamuodolla toteutetun rakennushankkeen prosessimalli. Tarkastelu käsittää hankkeen jaottelun kuuteen toisiaan ajallisesti seuraavaan vaiheeseen sekä niihin sisältyvät hankkeen ongelmat ja kehittämismahdollisuudet. Lisäksi esitetään yksityiskohtaisesti kehittämiseen ja nopeuttamiseen tähtääviä keinoja. Prosessimallin merkittävänä osana on laadittu tietotekniikkaa hyödyntäen toimintaverkkomalli, joka on tarkoitettu avuksi rakennushankkeen nopeuttamista ja kehittämistä tukeviin tarkasteluihin ja uusien ideoiden testaukseen. Malli kuvaa hankkeen toiminnot ja tehtävät sekä niiden kestot, toteuttajat, työmenekit ja riippuvuudet. Prosessimallin toisena merkittävänä osana on tehty taulukot, jotka täydentävät toimintaverkkomallia lähinnä tehtävien välisten kytkentöjen osalta. Suunnitteluvaiheen taulukoissa käsitellään tehtävien toteuttajat, ajoittuminen ja kesto sekä tehtävien väliset tietovirrat. Toteutusvaiheen taulukoissa käsitellään tehtävien väliset riippuvuussuhteet ja -tyypit sekä niiden kriittisyydet ajoituksen näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan kaikissa rakennushankkeen vaiheissa on useita kehittämismahdollisuuksia. Niin ikään mallintaminen tarjoaa hyvän lähestymistavan rakentamisprosessin kehittämiseen.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages310
  ISBN (Print)951-38-4963-5
  Publication statusPublished - 1996
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number1768
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • construction
  • construction management
  • models
  • project management
  • project planning
  • projects
  • process control
  • office buildings
  • development
  • network analysis (management)
  • surveys
  • computers
  • scheduling

  Cite this