Rakentamisrobotiikka: Nykytila ja kehitysnäkymät

Esko Salo, Lauri Koskela

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin rakentamisrobotiikan nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Tuloksena esitetään rakentamisen robotisoinnin ongelmat ja esteet, rakennustöiden asettamia vaatimuksia robottitekniikalle ja rakentamisen robotisointimahdollisuuksia erityisesti suomalaisen rakennustuotannon kannalta. Erityinen paino on kehitettyjen rakentamisrobottien ja alan tärkeimmän tutkimustyön esittelyssä. Rakentamisessa on lukuisia ominaispiirteitä - mm. hankkeiden ainutkertaisuus, lukuisat ja vähän toistuvat työtehtävät, alati muuttuvat ja sijainniltaan vaihtuvat työskentelypisteet sekä rakennusalan konservatiivisuus - joiden vuoksi rakentamisrobottien kehittäminen on vaikeaa sekä teknisesti, taloudellisesti että sosiaalisesti. Robottien käytössä rakentamiseen on kuitenkin varteenotettavia mahdollisuuksia. Se on suurimpia toimialoja kaikissa maissa. Rakentaminen on edelleen melko käsityövaltaista, eikä sen tuottavuus ole seurannut muiden teollisuudenalojen kehitystä. Rakentaminen on myös vaarallisimpia toimialoja; Suomessa joka viides työtapaturma sattuu rakennusalalla. Myös uudenkaltaiset rakennuskohteet, kuten merenpohjan hyödyntäminen ja ydinreaktorien huolto- ja purkutyöt, ovat rakentamisrobottien tulevia käyttökohteita. Nykyisellä robottitekniikalla on jo paljon käyttöä rakentamisessa. Erityisesti vuorovaikutteiset, kauko-ohjattavat robotit näyttävät teknisesti kypsiltä työmaakäyttöon. Tulevaisuudessa tekoälytutkimuksen kehittymisen myötä rakentamisrobotit kykenevät työskentelemään muuttuvassa ympäristössä nykyistä selvästi joustavammin. Japani on rakentamisrobotiikan kärkimaa: sikäläiset rakemusurakoitsijat ovat kehittäneet pari tusinaa työmailla kokeiltua rakentamisrobottia. Myös Yhdysvallat ja Ranska ovat ryhtymässä voimalliseen rakentamisrobottien tutkimus- ja kehitystyöhön. Robotteja voidaan käyttää parhaiten kytkemällä ne yhtenäiseen teolliseen järjestelmään, jossa hyödynnetään kehittyneen tekniikan suomia menetelmiä seuraavilla alueilla: teolliset rakentamisjärjestelmät, rakennusmateriaalien ja -osien tuotekehitys, tietokoneavusteinen suunnittelu ja tuotannonohjaus, rakennusosien tietokoneavusteinen valmistus sekä työntekijöiden ja johdon koulutus ja motivointi.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages116
ISBN (Print)951-38-2795-X
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number746
ISSN0358-5085

Keywords

  • construction
  • robotics
  • robots

Cite this