Rakenteiden käyttäytyminen tulipalossa CFD-FEM mallinnuksella

Antti Paajanen, Timo Korhonen, Merja Sippola, Simo Hostikka

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Laskennalliseen virtausmekaniikkaan perustuvat palomallit mahdollistavat luonnollisen, ajan ja paikan suhteen vaihtelevan lämpörasituksen ennustamisen. Tällaista ennustetta voidaan käyttää lähtökohtana palo-rakenneanalyyseissä, joissa pyritään ennustamaan rakenteiden terminen ja mekaaninen vaste tulipalossa. Kyseessä on mallinnusketju, joka voidaan jakaa neljään osatehtävään: tulipalon dynamiikka, materiaalien terminen vaste, materiaalien heikentyminen ja vaurioituminen, ja rakenteiden mekaaninen vaste. Jokaiselle osatehtävälle on olemassa laskennalliset mallit ja ohjelmistotyökalut, mutta tällä hetkellä mikään yksittäinen ohjelmisto ei kykene käsittelemään koko ketjua. Esittelemme uuden ohjelmistotyökalun, joka mahdollistaa palosimulaatioiden kytkemisen elementtimenetelmään perustuvaan rakenneanalyysiin. Kytkentä perustuu lämpöaltistustiedon siirtämiseen ohjelmien välillä. Paloympäristön mallinnus toteutetaan Fire Dynamics Simulator -ohjelmalla, jolla myös ennustetaan tarkasteltavien rakenteiden lämpöaltistus. Terminen ja mekaaninen vaste ratkaistaan tämän jälkeen erillisessä ABAQUS-analyysissä.
  Original languageFinnish
  Pages (from-to)94-97
  JournalPelastustieto: Palontorjuntatekniikka-erikoisnumero
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeD1 Article in a trade journal
  EventPalotutkimuksen päivät 2013 - Espoo, Finland
  Duration: 27 Aug 201328 Aug 2013

  Cite this