Raskasmetallipäästöjen valvonta ja tarkkailu

Translated title of the contribution: Control and monitoring of heavy metal emissions

Leena Aunela, Kari Larjava

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raskasmetallipäästöjen valvonta ja tarkkailukäytäntö on Suomessa vielä vakiintumaton. Valvonta ja tarkkailumääräyksiä annetaan laitoksille tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Saksassa ilmansuojelulaki, sen alaiset asetukset ja tekniset ohjeet määrittelevät toimialakohtaisesti ilmaan joutuvien päästöjen tarkkailun ja valvonnan periaatteet. Tässä julkaisussa saksalaista käytäntöä tarkastellaan mallina mahdolliselle Suomessa sovellettavalle käytännölle. Raskasmetallipitoisuuksien mittaamiseen käytettävät menetelmät ovat toistaiseksi mittaajan itsensä valittavissa eikä niiden soveltuvuutta virallisesti valvota. Pitoisuuksien määrittäminen termisissä prosesseissa syntyvistä poistokaasuista on vaativaa, sillä sen toteutukseen liittyy useita eri osatekijöitä. Raskasmetalleille on tyypillistä, että ne esiintyvät samanaikaisesti sekä höyry että hiukkasfaasissa. Kokonaispitoisuuden selvittämiseksi molemmista faaseista on otettava näyte samanaikaisesti. Hiukkasmaisten raskasmetallien keräämiseen on vakiintuneen hiukkasmittauskäytännön ansiosta Suomessa melko hyvät valmiudet. Hiukkaskeräyslinjan yhdistäminen höyryfaasikeräyslinjaan hankaloittaa hiukkasnäytteenoton vaatimusten (näytteenoton isokineettisyys, usean mittauspisteen käyttö) toteutumista. Hiukkasnäytteen käsittely ja analysointi vaatii vielä kehittämistä tarkkojen ja vertailukelpoisten tulosten saamiseksi. Höyrymäisten raskasmetallien mittaamiseen ei toistaiseksi ole kehitetty menetelmää, joka olisi yksiselitteisesti muita parempi. Nesteabsorptiomenetelmä on Yhdysvalloissa saavuttanut ja on Saksassa saavuttamassa virallisen aseman. Muuallakin yleisesti käytetyn nesteabsorptiomenetelmän käyttöön liittyy kuitenkin vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Menetelmät, jotka perustuvat adsorptioon kiinteään sorbenttiin, ovat käyttöominaisuuksiltaan absorptioon perustuviin menetelmiin verrattuna selvästi parempia. Tästä syystä adsorptiomenetelmien kehittäminen yleisiksi tarkkailumenetelmiksi absorptiomenetelmien sijasta on varteenotettava vaihtoehto.
Translated title of the contributionControl and monitoring of heavy metal emissions
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages49
ISBN (Print)951-38-4442-0
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1508
ISSN1235-0605

Keywords

 • trace elements
 • heavy metals
 • exhaust emissions
 • air contaminants
 • air pollution
 • environmental engineering
 • environmental tests
 • control
 • models
 • flue gases
 • measuring methods
 • requirements
 • instructions
 • aerosols
 • adsorption
 • standards
 • Germany
 • Finland

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Control and monitoring of heavy metal emissions'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this