Raudan vaikutus titaanin sähkökemiallisiin ominaisuuksiin merivedessä

Kari Saarinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Titaanin käyttö korroosionkestävyyttä vaativissa sovelluksissa on viime vuosina laajentunut voimakkaasti. Rautaa esiintyy jossain muodossa lähes kaikissa ympäristöissä, joissa titaania käytetään. Rauta voi vaikuttaa titaanin ominaisuuksiin sekä titaaniin liuenneena että erillisinä partikkeleina titaanin pinnalla. Ionimuodossa, ympäröivässä liuoksessa oleva rauta vaikuttaa titaanin hapettumiseen. Titaanin passiivialue kloridiliuoksissa on laaja, eikä pienillä rautapitoisuuksilla (< 2,5 painoprosenttia (p-%)) ole selvää vaikutusta passivoituneen titaanipinnan korroosiopotentiaaliin tai polarisaatiokäyrään. Jos hapettumakerros titaanin pinnalla tuhoutuu, joutuu titaani aktiivitilaan, jossa korroosiopotentiaali laskee ja rautapitoisuus kasvaa.Titaaniin liuennut rauta mahdollistaa metastabiilin B-faasin esiintymisen myös huoneenlämpötilassa, mikä heikentää titaanin korroosio-ominaisuuksia aktiivitilassa. Titaanin pinnalla olevat rautapartikkelit altistavat titaanin pistemäiselle korroosiolle olosuhteissa, joissa rautaparkkelit syöpyvät. Hapettavien ionien (Fe3+) vaikutus voitiin todeta jo syöpymään alkaneen titaanipinnan passivoitumisena ja korroosiopotentiaalin selvänä nousuna. Raudan vaikutuksia tutkittiin sekä huoneenlämpötilassa että korotetuissa lämpötiloissa. Korotetuissa lämpötiloissa oli sekä rakokorroosionäytteitä että jänniteltyjä kaksois-U-sauvoja. Titaanin korroosiopotentiaalia mitattiin sekä ympäröivässä liuoksessa että rako-olosuhteissa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages56
ISBN (Print)951-38-2781-X
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number462
ISSN0358-5077

Keywords

  • titanium
  • titanium alloys
  • corrosion
  • sea water
  • electrochemistry

Cite this