Raudoitustekniikan rationalisoinnin suuntaviivat

Kauko Lehtilä, Leevi Kuivalainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tiedonannossa tarkastellaan aluksi tämän päivän raudoitustekniikkaa, jonka todetaan jääneen pahasti jälkeen rakennusalan yleisestä teollisesta kehityksestä. Käytössä oleva raudoitusjärjestelmä periytyy yli puolen vuosisadan takaa. Raudoitukset valmistetaan edelleen työmailla täysin käsityömäisesti yksittäisteräksistä. Raudoittaminen on tämän vuoksi hidasta ja runsaasti työvoimaa vaativaa. Käsityöstä huolimatta raudoitusten tekninen taso on usein luvattoman heikko. Raudoitusvirheitä ja niiden syitä tarkastellaan tehdyn kenttätutkimuksen pohjalta. Vanhoillisten ja monimutkaisten raudoitussuunnitelmien todetaan muodostaneen vakavimman esteen raudoitustekniikan tähänastisilta rationalisointiyrityksille. Lisäksi suunnitelmissa on usein työn suorittamisen asettamat vaatimukset lähes täysin jätetty huomioon ottamatta. Tilanne raudoitussektorilla on tulossa kriittiseksi toisaalta jatkuvasti nousevien työkustannusten ja toisaalta uhkaamassa olevan työvoimapulan takia. Lisäksi käsityömäinen raudoitustyö hidastaa koko rakennusprosessia. Tämä puolestaan merkitsee tarpeettomia kustannuksia työmaan kasvavien yhteiskustannusten muodossa. Ratkaisuna näihin ongelmiin nähdään raudoitustekniikan teollistaminen eli raudoitustyön siirtäminen työmailta raudoitustehtaisiin ja yksittäisten terästen korvaaminen esivalmisteisilla raudoituselementeillä. Teollistamisen todetaan olevan kokonaisratkaisu, jossa on sovitettava yhteen raudoitusprosessin kaikkien osapuolten näkökohdat. Teollistamisen tulee lähteä raudoitusten sopeuttamisesta tuotantoon eikä päinvastoin kuten on tapahtumassa. On luotava kokonaan uusi teollinen raudoitusjärjestelmä. Suunnittelijoiden on omaksuttava uusi tuotantoystävällisempi ajattelutapa, eräänlainen "industrial design"-filosofia. Normitus ja pääosin tutkimustyökin on mukautettava teolliseen tuotantoon. Raudoitusten sopeuttaminen tuotantoon merkitsee raudoitustuotteiden suunnitelmien yksinkertaistamista, raudoituselementtien kehittämistä ja käyttöönottamista sekä erilaisten raudoitustuotteiden tuottteiden lukumäärän rajoittamista ja standardisointia. Tutkimuksessa samoin kuin tiedonannossa on pääpaino näiden kysymysten selvittelyllä. Erityisesti todetaan, että myös raudoitustekniikan teollistamisen kannalta on erittäin tärkeätä yhtenäistää rakenneosien mitat ja rajoittaa erilaisten mittojen lukumäärä minimiinsä. Toisena tärkeänä edellytyksenä raudoitustekniikan teollistumisen onnistumiselle pidetään raudoitustyön ja yleensä runkotyön uudelleenjärjestelyä työmaalla. Ei riitä, että rationalisoidaan ja teollistetaan tekniikka. On luotava myös uudet ammattikunnat. Ratkaisuksi ehdotetaan traditionaalisten ammattikuntien yhdistämistä yhdeksi uudeksi ammattikunnaksi joka hoitaisi koko teollisen paikallavaluprosessin työt alusta loppuun ts. asentaisi muotti- ja raudoituselementit sekä valaisi betonin. Tutkimuksessä päädytään toimenpidesuorituksiin toisaalta teollisen raudoittamisen siirtymiseksi ja toisaalta raudoitusten teknisen tason parantamiseksi. Kiireellisin ja oleellisin asia on laatia pelisäännöt raudoitusten tuotantoon sopeuttamiseksi. Eri intressipiirejä edustava työryhmä olisi välittömästi muodostettava hoitamaan tätä asiaa.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages124
ISBN (Print)951-38-0206-x
Publication statusPublished - 1975
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto
Number35
ISSN0355-3442

Cite this