Rautatieliikenteen häiriönhallinnan toimintamalli

Translated title of the contribution: Operation model for railway incident management

Juha Levo, Jukka Lähesmaa, Raine Hautala, Kirsi Pajunen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Hankkeen tavoitteena oli määritellä rautatieliikenteen häiriönhallinnan toimintamalli. Toimintamallin tulokset ohjaavat häiriönhallinnan jatkokehitystä rautatieliikenteen muuttuvassa toimintaympäristössä. Häiriönhallinta kattaa rautatieliikenteen ennalta arvaamattomien häiriöiden ja poikkeamien sekä lähitulevaisuuden ennalta suunniteltavien poikkeamien hallinnan. Rautatieliikenteen häiriönhallinnan toimintamalli kuvaa viranomaisten, rautatieyritysten, rataverkon ylläpidosta vastaavien urakoitsijoiden sekä muiden olennaisten toimijoiden tehtävät häiriönhallinnan eri vaiheissa. Toimintamallin keskeiset osat ovat: 1) häiriönhallinnan suunnittelu yhteistyössä, 2) ennalta tiedettävien häiriötilanteiden hallinta, 3) ajantasainen häiriönhallinta sekä 4) jälkianalyysi ja raportointi. Häiriönhallinta toteutetaan myönnetyn ratakapasiteetin puitteissa, jolloin tässä yhteydessä aikataulujen yhteensovittamisella tarkoitetaan nimenomaan liikenteen hallintakeskuksen tarvittaessa toteuttamia muutoksia operatiivisiin aikatauluihin. Häiriönhallinnan toimintamallin keskeisimpiä ratkaisuja ovat häiriönhallinnan eri osapuolten yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen, keskitetty häiriötietojen keruu, käsittely ja koordinoitu tiedon jakelu, yhteistyö häiriötilanteiden aikataulunsuunnittelussa sekä liikenteenohjauksen ja rautatieyritysten välisen yhteydenpidon järjestäminen. Häiriönhallintaan vaikuttavat tärkeimmät muutostekijät ovat rataverkon liikennöitsijöiden sekä rataverkon kunnossapidon toimijoiden määrän kasvu. Nämä ja useat muut pienemmät muutostekijät ovat aiheuttaneet tarpeen uudistaa häiriönhallinnan toimintamallia ja organisointitapaa. Tämä on kuitenkin pystyttävä tekemään hyödyntämällä nykyiset käytännössä toimivat osat häiriönhallinnasta. Uuden toimintamallin toteuttaminen vaatii häiriönhallintaa suorittavan organisaation perustamista, toimintamallin osoittamien tehtävien tarkempaa kuvaamista ja ohjeistamista sekä häiriönhallinnan työkalujen kehittämistä. Häiriönhallintaa toteuttamaan tarvitaan riippumaton liikenteen hallintakeskus. Liikenteenohjauksen lisäksi liikenteen hallintakeskuksen tehtävänä on osaltaan ohjata häiriötilanteisiin varautumista ja yhteensovittaa ennalta tiedettävien häiriötilanteiden operatiiviset aikataulusuunnitelmat. Lisäksi liikenteen hallintakeskus vastaa määrätyistä häiriötilanteen tiedotus- ja tiedonjakelutehtävistä sekä häiriötilanteiden jälkianalysointiin tarvittavan tiedon kokoamisesta. Toimintamallin mukaisten tehtävien tarkempaa kuvaamista ja ohjeistamista varten kehitetään rautatieliikenteen häiriönhallinnan laatumalli. Laatumalli kuvaa yksityiskohtaisesti miten toimintaa häiriötilanteissa seurataan ja mitataan. Tilanteessa, jossa häiriönhallinnan osapuolien määrä kasvaa, tarvitaan liikenteen hallintakeskukselle uusia työkaluja erityisesti eri osapuolilta saatavien tietojen keskitettyyn keräämiseen ja käsittelyyn. Lisäksi kaikilla häiriönhallinnan osapuolilla on oltava mahdollisuus käyttää näitä koko liikennettä koskevia häiriötietoja ajantasaisesti. Samalla liikenteen hallintakeskus tarvitsee työkalun häiriötietojen välittämiseen joukkotiedotusvälineille. Häiriönhallinta on vain yksi liikenteen hallintakeskuksen tehtävistä. Häiriönhallinnan toimintamallin toteuttaminen organisoidaan osana tätä laajempaa rautatieliikenteen rakenteiden uudistamista. Ensimmäisenä vaiheena tässä kokonaiskehityksessä RHK laatii suunnitelman eri osatehtävistä ja niiden toteutuksesta.
  Translated title of the contributionOperation model for railway incident management
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages92
  ISBN (Print)952-201-107-X
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesFITS-julkaisuja
  Number46/2004

  Keywords

  • railway traffic

  Cite this