Kierrätettävyys ja elinkaariajattelu ajoneuvojen ja työkoneiden suunnittelussa

Translated title of the contribution: Recyclability and life cycle thinking in the design of vehicles and work machines

Hannele Tonteri, Saija Vatanen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Ajoneuvojen kierrätettävyyden lisäämisen päätavoitteena on ajoneuvojen elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten vähentäminen sekä raaka-ainevarojen kestävän kehityksen mukainen käyttö. Henkilöauton elinkaariarviointi osoitti, että käyttövaiheella on selvästi suurimmat ympäristövaikutukset henkilöauton elinkaaren aikana. Lukuisia teknisiä parannuksia on toteutettu ajoneuvoihin, etenkin moottoriin pakokaasupäästöjen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi. Ajoneuvon painoa on vähennetty polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi, jolloin samalla pakokaasupäästöt on saatu pienemmiksi. Teknisten uudistuksien lisäksi kuljettajan opastaminen oikeaan ajotapaan on vähentänyt polttoaineen kulutusta. Pakokaasupäästöjen haitallisuuden pienentämiseksi on kehitetty bensiinin lyijyä korvaavia lisäaineita. Ajoneuvoihin on lisätty myös uutta tekniikkaa pakokaasupäästöjen haitallisuuden vähentämiseksi. Käyttövaiheesta johtuvien ympäristövaikutusten lisäksi myös muut elinkaaren vaiheet aiheuttavat ympäristövaikutuksia. Metallien valmistus lähtien malmin louhimisesta valmiiseen metalliin on pitkä ja energiaintensiivinen prosessi. Hiukkaspäästöistä reilusti yli puolet syntyy raaka-aineiden valmistusvaiheessa ja rikkidioksidipäästöistä noin 40 % syntyy raaka-aineiden valmistusvaiheessa. Vesipäästöistä jäteöljyt, raskasmetallit ja muu orgaaninen aines syntyvät pääosin raaka-aineiden ja osien tai komponenttien valmistusvaiheessa. Loppukäsittelyn päästöt ovat pieniä verrattuna raaka-aineiden ja osien tai komponenttien valmistukseen tai käyttövaiheeseen. Henkilöauton kierrätettävyyttä määritettäessä huomioidaan loppukäsittelyn, murskauksen, yhteydessä syntyvä jätemäärä. Henkilöauton elinkaariarvioinnin mukaan henkilöauton elinkaaren aikana kertyvä jäte syntyy pääasiassa raaka-aineiden ja polttoaineen valmistuksen yhteydessä. Henkilöauton elinkaaren aikainen jätekertymä on lähes kolminkertainen auton massaan verrattuna. Tällöin käytön jälkeisen käsittelyn eli murskauksen jätemäärä on keskimäärin ainoastaan alle 10 % henkilöauton koko elinkaarensa aikana synnyttämästä jätemäärästä. Henkilöautolle elinkaaren aikana tehtävien huoltojen ja korjausten synnyttämä jätemäärä on lähes samansuuruinen kuin murskauksen yhteydessä syntyvä jätemäärä. Metalliosia lukuun ottamatta auton kierrätys on taloudellisesti ongelmallista. Tällä hetkellä autosta otetaan talteen metalli, renkaat ja akkujen lyijy, kun taas muu romu menee kaatopaikalle. Murskauksen jätteen, ei-metallisten ajoneuvon valmistuksessa käytettävien materiaalien, kuten muovin, kumin, tekstiilin ja lasin, hyötykäyttömahdollisuuksia, esim. polttoa, tutkitaan monella taholla. Jätevirtana se ei ole suuri, mutta sen hyötykäyttömahdollisuudet ovat herättäneet kiinnostusta, koska tuotteen kierrätettävyysaste halutaan saada mahdollisimman korkeaksi. Sekundäärisen raaka-aineen käytön lisäämiseksi metallien valmistusprosesseissa on romun puhtauden ylläpitäminen tärkeää. Sekaromun kautta raaka-aineeseen voi rikastua ei-toivottuja aineita, kuten kupari, tina, lyijy ja sinkki, jotka huonontavat valmistettavan metallin materiaaliominaisuuksia tai voivat aiheuttaa prosessiteknisiä tai työhygieenisiä ongelmia valmistuksessa. Ideaalinen kierrätysjärjestelmä olisi suljettu systeemi, jossa jokainen purettu osa tai komponentti uudelleenkäytetään varaosakierrätyksenä tai kierrätetään korvaamaan uutta primääristä raaka-ainetta metallien valmistusprosesseissa. Tällä varmistettaisiin, että osan tai komponentin materiaali, esim. seossuhde, tulee hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla ja vähennetään uuden primäärisen samanlaisen seossuhteella valmistettavan materiaalin määrää. Tulevaisuudessa on löydettävä taloudellisesti kannattavat menettelytavat purkamiselle. Kierrätystä edistävän tuotesuunnittelun, kierrätysmyötäisen tuotesuunnittelun, pääkehitystavoitteita on mahdollistaa ajoneuvon materiaalien huolellinen erottelu, jotta erottelun tuloksena saatavan materiaalin laatu ja hinta ovat kilpailukykyisiä vastaavan primäärisen materiaalin laadun ja hinnan kanssa.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages57
  ISBN (Print)951-38-5631-3
  Publication statusPublished - 2000
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2011
  ISSN1235-0605

  Fingerprint

  life cycle thinking

  Keywords

  • automobiles
  • vehicles
  • work machines
  • recycling
  • life cycle assessment
  • environmental impacts
  • LCA
  • life cycle analysis
  • sustainable development
  • utilization
  • raw materials

  Cite this

  Tonteri, H., & Vatanen, S. (2000). Kierrätettävyys ja elinkaariajattelu ajoneuvojen ja työkoneiden suunnittelussa. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2011
  Tonteri, Hannele ; Vatanen, Saija. / Kierrätettävyys ja elinkaariajattelu ajoneuvojen ja työkoneiden suunnittelussa. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2000. 57 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2011).
  @book{c8121cfce1ac47d88826d623f73264aa,
  title = "Kierr{\"a}tett{\"a}vyys ja elinkaariajattelu ajoneuvojen ja ty{\"o}koneiden suunnittelussa",
  abstract = "Ajoneuvojen kierr{\"a}tett{\"a}vyyden lis{\"a}{\"a}misen p{\"a}{\"a}tavoitteena on ajoneuvojen elinkaarenaikaisten ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten v{\"a}hent{\"a}minen sek{\"a} raaka-ainevarojen kest{\"a}v{\"a}n kehityksen mukainen k{\"a}ytt{\"o}. Henkil{\"o}auton elinkaariarviointi osoitti, ett{\"a} k{\"a}ytt{\"o}vaiheella on selv{\"a}sti suurimmat ymp{\"a}rist{\"o}vaikutukset henkil{\"o}auton elinkaaren aikana. Lukuisia teknisi{\"a} parannuksia on toteutettu ajoneuvoihin, etenkin moottoriin pakokaasup{\"a}{\"a}st{\"o}jen m{\"a}{\"a}r{\"a}n ja haitallisuuden v{\"a}hent{\"a}miseksi. Ajoneuvon painoa on v{\"a}hennetty polttoaineenkulutuksen v{\"a}hent{\"a}miseksi, jolloin samalla pakokaasup{\"a}{\"a}st{\"o}t on saatu pienemmiksi. Teknisten uudistuksien lis{\"a}ksi kuljettajan opastaminen oikeaan ajotapaan on v{\"a}hent{\"a}nyt polttoaineen kulutusta. Pakokaasup{\"a}{\"a}st{\"o}jen haitallisuuden pienent{\"a}miseksi on kehitetty bensiinin lyijy{\"a} korvaavia lis{\"a}aineita. Ajoneuvoihin on lis{\"a}tty my{\"o}s uutta tekniikkaa pakokaasup{\"a}{\"a}st{\"o}jen haitallisuuden v{\"a}hent{\"a}miseksi. K{\"a}ytt{\"o}vaiheesta johtuvien ymp{\"a}rist{\"o}vaikutusten lis{\"a}ksi my{\"o}s muut elinkaaren vaiheet aiheuttavat ymp{\"a}rist{\"o}vaikutuksia. Metallien valmistus l{\"a}htien malmin louhimisesta valmiiseen metalliin on pitk{\"a} ja energiaintensiivinen prosessi. Hiukkasp{\"a}{\"a}st{\"o}ist{\"a} reilusti yli puolet syntyy raaka-aineiden valmistusvaiheessa ja rikkidioksidip{\"a}{\"a}st{\"o}ist{\"a} noin 40 {\%} syntyy raaka-aineiden valmistusvaiheessa. Vesip{\"a}{\"a}st{\"o}ist{\"a} j{\"a}te{\"o}ljyt, raskasmetallit ja muu orgaaninen aines syntyv{\"a}t p{\"a}{\"a}osin raaka-aineiden ja osien tai komponenttien valmistusvaiheessa. Loppuk{\"a}sittelyn p{\"a}{\"a}st{\"o}t ovat pieni{\"a} verrattuna raaka-aineiden ja osien tai komponenttien valmistukseen tai k{\"a}ytt{\"o}vaiheeseen. Henkil{\"o}auton kierr{\"a}tett{\"a}vyytt{\"a} m{\"a}{\"a}ritett{\"a}ess{\"a} huomioidaan loppuk{\"a}sittelyn, murskauksen, yhteydess{\"a} syntyv{\"a} j{\"a}tem{\"a}{\"a}r{\"a}. Henkil{\"o}auton elinkaariarvioinnin mukaan henkil{\"o}auton elinkaaren aikana kertyv{\"a} j{\"a}te syntyy p{\"a}{\"a}asiassa raaka-aineiden ja polttoaineen valmistuksen yhteydess{\"a}. Henkil{\"o}auton elinkaaren aikainen j{\"a}tekertym{\"a} on l{\"a}hes kolminkertainen auton massaan verrattuna. T{\"a}ll{\"o}in k{\"a}yt{\"o}n j{\"a}lkeisen k{\"a}sittelyn eli murskauksen j{\"a}tem{\"a}{\"a}r{\"a} on keskim{\"a}{\"a}rin ainoastaan alle 10 {\%} henkil{\"o}auton koko elinkaarensa aikana synnytt{\"a}m{\"a}st{\"a} j{\"a}tem{\"a}{\"a}r{\"a}st{\"a}. Henkil{\"o}autolle elinkaaren aikana teht{\"a}vien huoltojen ja korjausten synnytt{\"a}m{\"a} j{\"a}tem{\"a}{\"a}r{\"a} on l{\"a}hes samansuuruinen kuin murskauksen yhteydess{\"a} syntyv{\"a} j{\"a}tem{\"a}{\"a}r{\"a}. Metalliosia lukuun ottamatta auton kierr{\"a}tys on taloudellisesti ongelmallista. T{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} autosta otetaan talteen metalli, renkaat ja akkujen lyijy, kun taas muu romu menee kaatopaikalle. Murskauksen j{\"a}tteen, ei-metallisten ajoneuvon valmistuksessa k{\"a}ytett{\"a}vien materiaalien, kuten muovin, kumin, tekstiilin ja lasin, hy{\"o}tyk{\"a}ytt{\"o}mahdollisuuksia, esim. polttoa, tutkitaan monella taholla. J{\"a}tevirtana se ei ole suuri, mutta sen hy{\"o}tyk{\"a}ytt{\"o}mahdollisuudet ovat her{\"a}tt{\"a}neet kiinnostusta, koska tuotteen kierr{\"a}tett{\"a}vyysaste halutaan saada mahdollisimman korkeaksi. Sekund{\"a}{\"a}risen raaka-aineen k{\"a}yt{\"o}n lis{\"a}{\"a}miseksi metallien valmistusprosesseissa on romun puhtauden yll{\"a}pit{\"a}minen t{\"a}rke{\"a}{\"a}. Sekaromun kautta raaka-aineeseen voi rikastua ei-toivottuja aineita, kuten kupari, tina, lyijy ja sinkki, jotka huonontavat valmistettavan metallin materiaaliominaisuuksia tai voivat aiheuttaa prosessiteknisi{\"a} tai ty{\"o}hygieenisi{\"a} ongelmia valmistuksessa. Ideaalinen kierr{\"a}tysj{\"a}rjestelm{\"a} olisi suljettu systeemi, jossa jokainen purettu osa tai komponentti uudelleenk{\"a}ytet{\"a}{\"a}n varaosakierr{\"a}tyksen{\"a} tai kierr{\"a}tet{\"a}{\"a}n korvaamaan uutta prim{\"a}{\"a}rist{\"a} raaka-ainetta metallien valmistusprosesseissa. T{\"a}ll{\"a} varmistettaisiin, ett{\"a} osan tai komponentin materiaali, esim. seossuhde, tulee hy{\"o}dynnetty{\"a} parhaalla mahdollisella tavalla ja v{\"a}hennet{\"a}{\"a}n uuden prim{\"a}{\"a}risen samanlaisen seossuhteella valmistettavan materiaalin m{\"a}{\"a}r{\"a}{\"a}. Tulevaisuudessa on l{\"o}ydett{\"a}v{\"a} taloudellisesti kannattavat menettelytavat purkamiselle. Kierr{\"a}tyst{\"a} edist{\"a}v{\"a}n tuotesuunnittelun, kierr{\"a}tysmy{\"o}t{\"a}isen tuotesuunnittelun, p{\"a}{\"a}kehitystavoitteita on mahdollistaa ajoneuvon materiaalien huolellinen erottelu, jotta erottelun tuloksena saatavan materiaalin laatu ja hinta ovat kilpailukykyisi{\"a} vastaavan prim{\"a}{\"a}risen materiaalin laadun ja hinnan kanssa.",
  keywords = "automobiles, vehicles, work machines, recycling, life cycle assessment, environmental impacts, LCA, life cycle analysis, sustainable development, utilization, raw materials",
  author = "Hannele Tonteri and Saija Vatanen",
  year = "2000",
  language = "Finnish",
  isbn = "951-38-5631-3",
  series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "2011",
  address = "Finland",

  }

  Tonteri, H & Vatanen, S 2000, Kierrätettävyys ja elinkaariajattelu ajoneuvojen ja työkoneiden suunnittelussa. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2011, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  Kierrätettävyys ja elinkaariajattelu ajoneuvojen ja työkoneiden suunnittelussa. / Tonteri, Hannele; Vatanen, Saija.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2000. 57 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2011).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Kierrätettävyys ja elinkaariajattelu ajoneuvojen ja työkoneiden suunnittelussa

  AU - Tonteri, Hannele

  AU - Vatanen, Saija

  PY - 2000

  Y1 - 2000

  N2 - Ajoneuvojen kierrätettävyyden lisäämisen päätavoitteena on ajoneuvojen elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten vähentäminen sekä raaka-ainevarojen kestävän kehityksen mukainen käyttö. Henkilöauton elinkaariarviointi osoitti, että käyttövaiheella on selvästi suurimmat ympäristövaikutukset henkilöauton elinkaaren aikana. Lukuisia teknisiä parannuksia on toteutettu ajoneuvoihin, etenkin moottoriin pakokaasupäästöjen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi. Ajoneuvon painoa on vähennetty polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi, jolloin samalla pakokaasupäästöt on saatu pienemmiksi. Teknisten uudistuksien lisäksi kuljettajan opastaminen oikeaan ajotapaan on vähentänyt polttoaineen kulutusta. Pakokaasupäästöjen haitallisuuden pienentämiseksi on kehitetty bensiinin lyijyä korvaavia lisäaineita. Ajoneuvoihin on lisätty myös uutta tekniikkaa pakokaasupäästöjen haitallisuuden vähentämiseksi. Käyttövaiheesta johtuvien ympäristövaikutusten lisäksi myös muut elinkaaren vaiheet aiheuttavat ympäristövaikutuksia. Metallien valmistus lähtien malmin louhimisesta valmiiseen metalliin on pitkä ja energiaintensiivinen prosessi. Hiukkaspäästöistä reilusti yli puolet syntyy raaka-aineiden valmistusvaiheessa ja rikkidioksidipäästöistä noin 40 % syntyy raaka-aineiden valmistusvaiheessa. Vesipäästöistä jäteöljyt, raskasmetallit ja muu orgaaninen aines syntyvät pääosin raaka-aineiden ja osien tai komponenttien valmistusvaiheessa. Loppukäsittelyn päästöt ovat pieniä verrattuna raaka-aineiden ja osien tai komponenttien valmistukseen tai käyttövaiheeseen. Henkilöauton kierrätettävyyttä määritettäessä huomioidaan loppukäsittelyn, murskauksen, yhteydessä syntyvä jätemäärä. Henkilöauton elinkaariarvioinnin mukaan henkilöauton elinkaaren aikana kertyvä jäte syntyy pääasiassa raaka-aineiden ja polttoaineen valmistuksen yhteydessä. Henkilöauton elinkaaren aikainen jätekertymä on lähes kolminkertainen auton massaan verrattuna. Tällöin käytön jälkeisen käsittelyn eli murskauksen jätemäärä on keskimäärin ainoastaan alle 10 % henkilöauton koko elinkaarensa aikana synnyttämästä jätemäärästä. Henkilöautolle elinkaaren aikana tehtävien huoltojen ja korjausten synnyttämä jätemäärä on lähes samansuuruinen kuin murskauksen yhteydessä syntyvä jätemäärä. Metalliosia lukuun ottamatta auton kierrätys on taloudellisesti ongelmallista. Tällä hetkellä autosta otetaan talteen metalli, renkaat ja akkujen lyijy, kun taas muu romu menee kaatopaikalle. Murskauksen jätteen, ei-metallisten ajoneuvon valmistuksessa käytettävien materiaalien, kuten muovin, kumin, tekstiilin ja lasin, hyötykäyttömahdollisuuksia, esim. polttoa, tutkitaan monella taholla. Jätevirtana se ei ole suuri, mutta sen hyötykäyttömahdollisuudet ovat herättäneet kiinnostusta, koska tuotteen kierrätettävyysaste halutaan saada mahdollisimman korkeaksi. Sekundäärisen raaka-aineen käytön lisäämiseksi metallien valmistusprosesseissa on romun puhtauden ylläpitäminen tärkeää. Sekaromun kautta raaka-aineeseen voi rikastua ei-toivottuja aineita, kuten kupari, tina, lyijy ja sinkki, jotka huonontavat valmistettavan metallin materiaaliominaisuuksia tai voivat aiheuttaa prosessiteknisiä tai työhygieenisiä ongelmia valmistuksessa. Ideaalinen kierrätysjärjestelmä olisi suljettu systeemi, jossa jokainen purettu osa tai komponentti uudelleenkäytetään varaosakierrätyksenä tai kierrätetään korvaamaan uutta primääristä raaka-ainetta metallien valmistusprosesseissa. Tällä varmistettaisiin, että osan tai komponentin materiaali, esim. seossuhde, tulee hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla ja vähennetään uuden primäärisen samanlaisen seossuhteella valmistettavan materiaalin määrää. Tulevaisuudessa on löydettävä taloudellisesti kannattavat menettelytavat purkamiselle. Kierrätystä edistävän tuotesuunnittelun, kierrätysmyötäisen tuotesuunnittelun, pääkehitystavoitteita on mahdollistaa ajoneuvon materiaalien huolellinen erottelu, jotta erottelun tuloksena saatavan materiaalin laatu ja hinta ovat kilpailukykyisiä vastaavan primäärisen materiaalin laadun ja hinnan kanssa.

  AB - Ajoneuvojen kierrätettävyyden lisäämisen päätavoitteena on ajoneuvojen elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten vähentäminen sekä raaka-ainevarojen kestävän kehityksen mukainen käyttö. Henkilöauton elinkaariarviointi osoitti, että käyttövaiheella on selvästi suurimmat ympäristövaikutukset henkilöauton elinkaaren aikana. Lukuisia teknisiä parannuksia on toteutettu ajoneuvoihin, etenkin moottoriin pakokaasupäästöjen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi. Ajoneuvon painoa on vähennetty polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi, jolloin samalla pakokaasupäästöt on saatu pienemmiksi. Teknisten uudistuksien lisäksi kuljettajan opastaminen oikeaan ajotapaan on vähentänyt polttoaineen kulutusta. Pakokaasupäästöjen haitallisuuden pienentämiseksi on kehitetty bensiinin lyijyä korvaavia lisäaineita. Ajoneuvoihin on lisätty myös uutta tekniikkaa pakokaasupäästöjen haitallisuuden vähentämiseksi. Käyttövaiheesta johtuvien ympäristövaikutusten lisäksi myös muut elinkaaren vaiheet aiheuttavat ympäristövaikutuksia. Metallien valmistus lähtien malmin louhimisesta valmiiseen metalliin on pitkä ja energiaintensiivinen prosessi. Hiukkaspäästöistä reilusti yli puolet syntyy raaka-aineiden valmistusvaiheessa ja rikkidioksidipäästöistä noin 40 % syntyy raaka-aineiden valmistusvaiheessa. Vesipäästöistä jäteöljyt, raskasmetallit ja muu orgaaninen aines syntyvät pääosin raaka-aineiden ja osien tai komponenttien valmistusvaiheessa. Loppukäsittelyn päästöt ovat pieniä verrattuna raaka-aineiden ja osien tai komponenttien valmistukseen tai käyttövaiheeseen. Henkilöauton kierrätettävyyttä määritettäessä huomioidaan loppukäsittelyn, murskauksen, yhteydessä syntyvä jätemäärä. Henkilöauton elinkaariarvioinnin mukaan henkilöauton elinkaaren aikana kertyvä jäte syntyy pääasiassa raaka-aineiden ja polttoaineen valmistuksen yhteydessä. Henkilöauton elinkaaren aikainen jätekertymä on lähes kolminkertainen auton massaan verrattuna. Tällöin käytön jälkeisen käsittelyn eli murskauksen jätemäärä on keskimäärin ainoastaan alle 10 % henkilöauton koko elinkaarensa aikana synnyttämästä jätemäärästä. Henkilöautolle elinkaaren aikana tehtävien huoltojen ja korjausten synnyttämä jätemäärä on lähes samansuuruinen kuin murskauksen yhteydessä syntyvä jätemäärä. Metalliosia lukuun ottamatta auton kierrätys on taloudellisesti ongelmallista. Tällä hetkellä autosta otetaan talteen metalli, renkaat ja akkujen lyijy, kun taas muu romu menee kaatopaikalle. Murskauksen jätteen, ei-metallisten ajoneuvon valmistuksessa käytettävien materiaalien, kuten muovin, kumin, tekstiilin ja lasin, hyötykäyttömahdollisuuksia, esim. polttoa, tutkitaan monella taholla. Jätevirtana se ei ole suuri, mutta sen hyötykäyttömahdollisuudet ovat herättäneet kiinnostusta, koska tuotteen kierrätettävyysaste halutaan saada mahdollisimman korkeaksi. Sekundäärisen raaka-aineen käytön lisäämiseksi metallien valmistusprosesseissa on romun puhtauden ylläpitäminen tärkeää. Sekaromun kautta raaka-aineeseen voi rikastua ei-toivottuja aineita, kuten kupari, tina, lyijy ja sinkki, jotka huonontavat valmistettavan metallin materiaaliominaisuuksia tai voivat aiheuttaa prosessiteknisiä tai työhygieenisiä ongelmia valmistuksessa. Ideaalinen kierrätysjärjestelmä olisi suljettu systeemi, jossa jokainen purettu osa tai komponentti uudelleenkäytetään varaosakierrätyksenä tai kierrätetään korvaamaan uutta primääristä raaka-ainetta metallien valmistusprosesseissa. Tällä varmistettaisiin, että osan tai komponentin materiaali, esim. seossuhde, tulee hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla ja vähennetään uuden primäärisen samanlaisen seossuhteella valmistettavan materiaalin määrää. Tulevaisuudessa on löydettävä taloudellisesti kannattavat menettelytavat purkamiselle. Kierrätystä edistävän tuotesuunnittelun, kierrätysmyötäisen tuotesuunnittelun, pääkehitystavoitteita on mahdollistaa ajoneuvon materiaalien huolellinen erottelu, jotta erottelun tuloksena saatavan materiaalin laatu ja hinta ovat kilpailukykyisiä vastaavan primäärisen materiaalin laadun ja hinnan kanssa.

  KW - automobiles

  KW - vehicles

  KW - work machines

  KW - recycling

  KW - life cycle assessment

  KW - environmental impacts

  KW - LCA

  KW - life cycle analysis

  KW - sustainable development

  KW - utilization

  KW - raw materials

  M3 - Report

  SN - 951-38-5631-3

  T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

  BT - Kierrätettävyys ja elinkaariajattelu ajoneuvojen ja työkoneiden suunnittelussa

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Tonteri H, Vatanen S. Kierrätettävyys ja elinkaariajattelu ajoneuvojen ja työkoneiden suunnittelussa. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2000. 57 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2011).