REDII -direktiivi: Kasvihuonekaasupäästövähenemää koskevat kestävyyskriteerit: (päivitys raporttiin VTT-R-04453-17)

  Research output: Book/ReportReport

  1023 Downloads (Pure)

  Abstract

  Euroopan komissio ehdotti syksyllä 2016 uutta uusiutuvan energian direktiiviä “Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)” (COM(2016) 767 final). Ehdotus uusiutuvan energian direktiivistä vuosille 2021– 2030, ns. REDII (Renewable Energy Directive II), sisälsi useita uusiutuvaan energiaan liittyviä kokonaisuuksia, joista yksi oli bioenergiaa koskevat kestävyyskriteerit. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Maa- ja metsätalousministeriön toimesta käynnistettiin 2017 keväällä hanke selvittämään komission ehdotukseen liittyviä uusiutuvan energian kestävyyskriteereitä koskien erityisesti niiden kasvihuonekaasupäästöjä (khk-päästö) käsittelevää osiota. Hankkeen tarkoituksena oli selventää REDII -ehdotuksen khk-päästölaskennan ohjeistusta, tunnistaa muutokset alkuperäiseen 2009 voimaan tulleeseen uusiutuvan energian direktiiviin (RES-dir) verrattuna, sekä tarkastella mahdollisia laskentaohjeeseen liittyviä epäselvyyksiä. Lisäksi tarkasteltiin suomalaisten toimijoiden kannalta keskeisiksi esimerkeiksi valittujen biomassapolttoaineiden khk-päästövähennystuloksia REDII - metodilla laskettuna. Projektin loppu¬tuloksena julkaistiin VTT:n tutkimusraportti ”REDII -ehdotus: Kasvihuonekaasu¬päästövähenemää koskevat kestävyyskriteerit” (VTT-R-04453-17).
  Lopullinen uusiutuvan energian direktiivi REDII ((EU) 2018/2001) tuli voimaan 24.12.2018. Lopullisessa direktiivissä ja sen liitteissä on joitakin muutoksia verrattuna aiemmin annettuun direktiiviehdotukseen, koskien direktiivin asettamia tavoitteita, määreitä sekä khk-laskennan ohjeistusta. Maaliskuussa 2019 Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti hankkeen, jossa kartoitettiin direktiiviehdotuksen ja lopullisen direktiivin välisiä muutoksia ja päivitettiin 2017 julkaistu VTT:n raportti vastaamaan lopullisen direktiivin ja sen liitteiden sisältöä.
  Nykyiset kestävyyskriteerit koskevat nestemäisiä ja kaasumaisia liikenteen biopolttoaineita sekä lämmityksessä ja sähkön tuotannossa käytettäviä bionesteitä. REDII -direktiivissä kestävyyskriteerit laajenevat koskemaan myös kiinteällä biomassalla sekä biokaasulla tuotettua sähkö-, lämpö-, ja jäähdytysenergiaa (ns. biomassapolttoaineilla tuotettua energiaa). Kestävyyskriteerit tulee täyttää, jotta bioenergiatuotteet voidaan laskea mukaan uusiutuvan energian tavoitteisiin ja jotta ne voivat hyötyä uusiutuvan energian tuista. REDII -direktiivi ja sen kestävyyskriteerit koskevat Suomessa laajaa toimijakenttää.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Commissioning bodyMinistry of Economic Affairs and Employment (TEM)
  Number of pages45
  Publication statusPublished - 15 Oct 2019
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  NumberVTT-R-00887-19

  Cite this