Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi

Translated title of the contribution: Refining of bottom ash from municipal solid waste incineration

Tommi Kaartinen, Jutta Laine-Ylijoki, Auri Koivuhuhta, Tero Korhonen, Saija Luukkanen, Pekka Mörsky, Raisa Neitola, Henna Punkkinen, Margareta Wahlström

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Lähitulevaisuudessa yleistyvän jätteenpolton myötä syntyy Suomessakin uudenlaisia kuonia ja tuhkia, joiden käsittely vaikuttaa merkittävästi polttolaitoksen käyttökustannuksiin ja jotka läjitettyinä, ilman hyötykäyttöä, kuormittavat kaatopaikkoja. Jätelainsäädäntö edellyttää mahdollisuuksien mukaan kuonien ja tuhkien hyödyntämistä ja uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma painottaa toimia jätteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Jätemateriaalien hyötykäytön tehostamiseksi onkin meneillään lukuisia sekä kansallisia että EU-tason kehittämistoimia. Vuonna 2006 Suomessa hyväksyttiin asetus (591/2006) "Eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa", jonka soveltamisalaa on tavoitteena laajentaa nykyistä useampiin jätemateriaaleihin. Yhtenä tällaisena uutena, asetuksen piiriin soveltuvana uusiomateriaalina, myös valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa, nähdään jätteenpoltossa muodostuva pohjatuhka ja -kuona, jota arvioidaan Suomessa muodostuvan tulevaisuudessa noin 200 000 t/a. Tämän Tekesin rahoittaman hankkeen tavoitteena oli parantaa jätteenpolton pohjakuonan maarakentamishyötykäyttömahdollisuuksia jalostamalla kuonaa malmien rikastuksessa käytettyjen teknologioiden pohjalta ja kehittämällä siten uusia, innovatiivisia jätemateriaalien kierrätys- ja jalostusteknologioita. Hankkeessa selvitettiin pohjakuonalle soveltuvia kustannustehokkaita käyttökohteita ja prosessoinnin mahdollisuuksia parantaa maarakentamishyötykäytön edellytyksiä. Lisäksi hankkeessa koottiin pohjakuonan jalostamiseen keskittynyt kansainvälinen asiantuntijaverkosto. Hankkeessa saatujen tulosten perusteella jätteenpolton pohjakuona on lähtökohtaisesti erinomainen uusioraaka-aine, jota jalostamalla saadaan talteen arvometalleja ja tuotetaan muita hyödynnettäväksi soveltuvia materiaalijakeita. Samalla jalostusprosessilla ei kuitenkaan saada kuonasta sekä arvoaineita mahdollisimman hyvin talteen että valmisteta hyvää maarakentamiseen soveltuvaa aggregaattia, vaan molempia jalostuksen "päätuotteita" varten jalostusprosessi tulee suunnitella ja optimoida erikseen. Keskeistä tässä on siten yksikköprosessien ja koko prosessin optimointi ja kannattavuuden kannalta haasteellisten jakeiden, kuten hienoaineksen, jatkokäsittely ja hyödyntäminen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages115
ISBN (Electronic)978-951-38-7680-7
ISBN (Print)978-951-38-7679-1
Publication statusPublished - 2010
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2567
ISSN1235-0605

Fingerprint

bottom ash
incineration
municipal solid waste
refining

Keywords

  • waste incineration
  • bottom ash
  • processing
  • utilization
  • earth construction
  • enrichment

Cite this

Kaartinen, T., Laine-Ylijoki, J., Koivuhuhta, A., Korhonen, T., Luukkanen, S., Mörsky, P., ... Wahlström, M. (2010). Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Research Notes, No. 2567
Kaartinen, Tommi ; Laine-Ylijoki, Jutta ; Koivuhuhta, Auri ; Korhonen, Tero ; Luukkanen, Saija ; Mörsky, Pekka ; Neitola, Raisa ; Punkkinen, Henna ; Wahlström, Margareta. / Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2010. 115 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2567).
@book{1aa3e53e0377403abd69c973d4a90881,
title = "Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi",
abstract = "L{\"a}hitulevaisuudessa yleistyv{\"a}n j{\"a}tteenpolton my{\"o}t{\"a} syntyy Suomessakin uudenlaisia kuonia ja tuhkia, joiden k{\"a}sittely vaikuttaa merkitt{\"a}v{\"a}sti polttolaitoksen k{\"a}ytt{\"o}kustannuksiin ja jotka l{\"a}jitettyin{\"a}, ilman hy{\"o}tyk{\"a}ytt{\"o}{\"a}, kuormittavat kaatopaikkoja. J{\"a}telains{\"a}{\"a}d{\"a}nt{\"o} edellytt{\"a}{\"a} mahdollisuuksien mukaan kuonien ja tuhkien hy{\"o}dynt{\"a}mist{\"a} ja uusi valtakunnallinen j{\"a}tesuunnitelma painottaa toimia j{\"a}tteiden kierr{\"a}tyksen tehostamiseksi. J{\"a}temateriaalien hy{\"o}tyk{\"a}yt{\"o}n tehostamiseksi onkin meneill{\"a}{\"a}n lukuisia sek{\"a} kansallisia ett{\"a} EU-tason kehitt{\"a}mistoimia. Vuonna 2006 Suomessa hyv{\"a}ksyttiin asetus (591/2006) {"}Er{\"a}iden j{\"a}tteiden hy{\"o}dynt{\"a}misest{\"a} maarakentamisessa{"}, jonka soveltamisalaa on tavoitteena laajentaa nykyist{\"a} useampiin j{\"a}temateriaaleihin. Yhten{\"a} t{\"a}llaisena uutena, asetuksen piiriin soveltuvana uusiomateriaalina, my{\"o}s valtakunnallisessa j{\"a}tesuunnitelmassa, n{\"a}hd{\"a}{\"a}n j{\"a}tteenpoltossa muodostuva pohjatuhka ja -kuona, jota arvioidaan Suomessa muodostuvan tulevaisuudessa noin 200 000 t/a. T{\"a}m{\"a}n Tekesin rahoittaman hankkeen tavoitteena oli parantaa j{\"a}tteenpolton pohjakuonan maarakentamishy{\"o}tyk{\"a}ytt{\"o}mahdollisuuksia jalostamalla kuonaa malmien rikastuksessa k{\"a}ytettyjen teknologioiden pohjalta ja kehitt{\"a}m{\"a}ll{\"a} siten uusia, innovatiivisia j{\"a}temateriaalien kierr{\"a}tys- ja jalostusteknologioita. Hankkeessa selvitettiin pohjakuonalle soveltuvia kustannustehokkaita k{\"a}ytt{\"o}kohteita ja prosessoinnin mahdollisuuksia parantaa maarakentamishy{\"o}tyk{\"a}yt{\"o}n edellytyksi{\"a}. Lis{\"a}ksi hankkeessa koottiin pohjakuonan jalostamiseen keskittynyt kansainv{\"a}linen asiantuntijaverkosto. Hankkeessa saatujen tulosten perusteella j{\"a}tteenpolton pohjakuona on l{\"a}ht{\"o}kohtaisesti erinomainen uusioraaka-aine, jota jalostamalla saadaan talteen arvometalleja ja tuotetaan muita hy{\"o}dynnett{\"a}v{\"a}ksi soveltuvia materiaalijakeita. Samalla jalostusprosessilla ei kuitenkaan saada kuonasta sek{\"a} arvoaineita mahdollisimman hyvin talteen ett{\"a} valmisteta hyv{\"a}{\"a} maarakentamiseen soveltuvaa aggregaattia, vaan molempia jalostuksen {"}p{\"a}{\"a}tuotteita{"} varten jalostusprosessi tulee suunnitella ja optimoida erikseen. Keskeist{\"a} t{\"a}ss{\"a} on siten yksikk{\"o}prosessien ja koko prosessin optimointi ja kannattavuuden kannalta haasteellisten jakeiden, kuten hienoaineksen, jatkok{\"a}sittely ja hy{\"o}dynt{\"a}minen.",
keywords = "waste incineration, bottom ash, processing, utilization, earth construction, enrichment",
author = "Tommi Kaartinen and Jutta Laine-Ylijoki and Auri Koivuhuhta and Tero Korhonen and Saija Luukkanen and Pekka M{\"o}rsky and Raisa Neitola and Henna Punkkinen and Margareta Wahlstr{\"o}m",
note = "Project code: 7465",
year = "2010",
language = "Finnish",
isbn = "978-951-38-7679-1",
series = "VTT Tiedotteita - Research Notes",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "2567",
address = "Finland",

}

Kaartinen, T, Laine-Ylijoki, J, Koivuhuhta, A, Korhonen, T, Luukkanen, S, Mörsky, P, Neitola, R, Punkkinen, H & Wahlström, M 2010, Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi. VTT Tiedotteita - Research Notes, no. 2567, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi. / Kaartinen, Tommi; Laine-Ylijoki, Jutta; Koivuhuhta, Auri; Korhonen, Tero; Luukkanen, Saija; Mörsky, Pekka; Neitola, Raisa; Punkkinen, Henna; Wahlström, Margareta.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2010. 115 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2567).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi

AU - Kaartinen, Tommi

AU - Laine-Ylijoki, Jutta

AU - Koivuhuhta, Auri

AU - Korhonen, Tero

AU - Luukkanen, Saija

AU - Mörsky, Pekka

AU - Neitola, Raisa

AU - Punkkinen, Henna

AU - Wahlström, Margareta

N1 - Project code: 7465

PY - 2010

Y1 - 2010

N2 - Lähitulevaisuudessa yleistyvän jätteenpolton myötä syntyy Suomessakin uudenlaisia kuonia ja tuhkia, joiden käsittely vaikuttaa merkittävästi polttolaitoksen käyttökustannuksiin ja jotka läjitettyinä, ilman hyötykäyttöä, kuormittavat kaatopaikkoja. Jätelainsäädäntö edellyttää mahdollisuuksien mukaan kuonien ja tuhkien hyödyntämistä ja uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma painottaa toimia jätteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Jätemateriaalien hyötykäytön tehostamiseksi onkin meneillään lukuisia sekä kansallisia että EU-tason kehittämistoimia. Vuonna 2006 Suomessa hyväksyttiin asetus (591/2006) "Eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa", jonka soveltamisalaa on tavoitteena laajentaa nykyistä useampiin jätemateriaaleihin. Yhtenä tällaisena uutena, asetuksen piiriin soveltuvana uusiomateriaalina, myös valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa, nähdään jätteenpoltossa muodostuva pohjatuhka ja -kuona, jota arvioidaan Suomessa muodostuvan tulevaisuudessa noin 200 000 t/a. Tämän Tekesin rahoittaman hankkeen tavoitteena oli parantaa jätteenpolton pohjakuonan maarakentamishyötykäyttömahdollisuuksia jalostamalla kuonaa malmien rikastuksessa käytettyjen teknologioiden pohjalta ja kehittämällä siten uusia, innovatiivisia jätemateriaalien kierrätys- ja jalostusteknologioita. Hankkeessa selvitettiin pohjakuonalle soveltuvia kustannustehokkaita käyttökohteita ja prosessoinnin mahdollisuuksia parantaa maarakentamishyötykäytön edellytyksiä. Lisäksi hankkeessa koottiin pohjakuonan jalostamiseen keskittynyt kansainvälinen asiantuntijaverkosto. Hankkeessa saatujen tulosten perusteella jätteenpolton pohjakuona on lähtökohtaisesti erinomainen uusioraaka-aine, jota jalostamalla saadaan talteen arvometalleja ja tuotetaan muita hyödynnettäväksi soveltuvia materiaalijakeita. Samalla jalostusprosessilla ei kuitenkaan saada kuonasta sekä arvoaineita mahdollisimman hyvin talteen että valmisteta hyvää maarakentamiseen soveltuvaa aggregaattia, vaan molempia jalostuksen "päätuotteita" varten jalostusprosessi tulee suunnitella ja optimoida erikseen. Keskeistä tässä on siten yksikköprosessien ja koko prosessin optimointi ja kannattavuuden kannalta haasteellisten jakeiden, kuten hienoaineksen, jatkokäsittely ja hyödyntäminen.

AB - Lähitulevaisuudessa yleistyvän jätteenpolton myötä syntyy Suomessakin uudenlaisia kuonia ja tuhkia, joiden käsittely vaikuttaa merkittävästi polttolaitoksen käyttökustannuksiin ja jotka läjitettyinä, ilman hyötykäyttöä, kuormittavat kaatopaikkoja. Jätelainsäädäntö edellyttää mahdollisuuksien mukaan kuonien ja tuhkien hyödyntämistä ja uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma painottaa toimia jätteiden kierrätyksen tehostamiseksi. Jätemateriaalien hyötykäytön tehostamiseksi onkin meneillään lukuisia sekä kansallisia että EU-tason kehittämistoimia. Vuonna 2006 Suomessa hyväksyttiin asetus (591/2006) "Eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa", jonka soveltamisalaa on tavoitteena laajentaa nykyistä useampiin jätemateriaaleihin. Yhtenä tällaisena uutena, asetuksen piiriin soveltuvana uusiomateriaalina, myös valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa, nähdään jätteenpoltossa muodostuva pohjatuhka ja -kuona, jota arvioidaan Suomessa muodostuvan tulevaisuudessa noin 200 000 t/a. Tämän Tekesin rahoittaman hankkeen tavoitteena oli parantaa jätteenpolton pohjakuonan maarakentamishyötykäyttömahdollisuuksia jalostamalla kuonaa malmien rikastuksessa käytettyjen teknologioiden pohjalta ja kehittämällä siten uusia, innovatiivisia jätemateriaalien kierrätys- ja jalostusteknologioita. Hankkeessa selvitettiin pohjakuonalle soveltuvia kustannustehokkaita käyttökohteita ja prosessoinnin mahdollisuuksia parantaa maarakentamishyötykäytön edellytyksiä. Lisäksi hankkeessa koottiin pohjakuonan jalostamiseen keskittynyt kansainvälinen asiantuntijaverkosto. Hankkeessa saatujen tulosten perusteella jätteenpolton pohjakuona on lähtökohtaisesti erinomainen uusioraaka-aine, jota jalostamalla saadaan talteen arvometalleja ja tuotetaan muita hyödynnettäväksi soveltuvia materiaalijakeita. Samalla jalostusprosessilla ei kuitenkaan saada kuonasta sekä arvoaineita mahdollisimman hyvin talteen että valmisteta hyvää maarakentamiseen soveltuvaa aggregaattia, vaan molempia jalostuksen "päätuotteita" varten jalostusprosessi tulee suunnitella ja optimoida erikseen. Keskeistä tässä on siten yksikköprosessien ja koko prosessin optimointi ja kannattavuuden kannalta haasteellisten jakeiden, kuten hienoaineksen, jatkokäsittely ja hyödyntäminen.

KW - waste incineration

KW - bottom ash

KW - processing

KW - utilization

KW - earth construction

KW - enrichment

M3 - Report

SN - 978-951-38-7679-1

T3 - VTT Tiedotteita - Research Notes

BT - Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Kaartinen T, Laine-Ylijoki J, Koivuhuhta A, Korhonen T, Luukkanen S, Mörsky P et al. Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2010. 115 p. (VTT Tiedotteita - Research Notes; No. 2567).