Regeneratiivisen lämmöntalteenottolaitteen epäpuhtauksien siirto

Seppo Enbom

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rakennusten poistoilman lämmön talteenottoon käytetään yleisesti ns. regeneratiivista lämmöntalteenottolaitetta. Kyseinen laite voi lämpöenergian lisäksi siirtää vettä tai muita aineita poistoilmasta tuloilmaan. Erityisesti hygroskooppinen regeneraattori voi siirtää huomattavia määriä pois-toilman sisältämiä polaarisia aineita (molekyyleissä epäsymmetrinen sähkö-varaus) puhtaampaan tuloilmaan. Julkaisussa esitetään laboratorio- ja kenttäkokeiden sekä teoreettisten tarkasteluiden tuloksia poistoilman epäpuhtauksien siirtymisestä regeneraattorin välityksellä tuloilmaan. Laboratoriokokeissa tutkittiin regeneraattorin kautta tapahtuva poistoilman vuoto tuloilmaan mittaamalla poistoilman sisältämien hiukkasten siirtyminen tuloilmaan. Kaasumaisten aineiden epäpuhtauksien siirtyminen määritettiin regeneraattoriin tiivistyvillä ja tiivistymättomillä aineilla. Laboratoriokokeissa tutkittiin myös poistoilman kosteuden vaikutusta epäpuhtauksien siirtoon. Laboratoriokokeissa käytettiin sekä ei-hygroskooppista että hygroskooppista regeneraattoria. Teollisuudessa tutkittiin regeneraattoreiden epäpuhtauksien siirtoa käytännön olosuhteissa. Kaikki kenttäkohteiden regeneraattorit olivat ei-hygroskooppisia. Epäpuhtauksien siirron teoriaa tarkastellaan vain ei-hygroskooppisen roottorin osalta. Tutkittuja siirtomekanismeja ovat epäpuhtauksien tiivistyminen tai veteen liukeneminen poistopuolella ja höyrystyminen tulopuolella. Julkaisussa esitetään myös laskentamenetelmät, joilla voidaan ratkaista ei-hygroskooppisen ja hygroskooppisen regeneraattorin lämpötila- ja kosteudensiirtohyötysuhteet sekä regeneraattoreiden lämpötilajalkaumat ja kosteusvirrat. Lopuksi tarkastellaan epäpuhtauksien siirron merkitystä regeneraattoreiden käyttökohteiden valintaan.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages74
ISBN (Print)951-38-2710-0
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number639
ISSN0358-5085

Keywords

  • air conditioning equipment
  • heat exchangers
  • air contaminants
  • mass transfer

Cite this