VTT:n alueellinen rooli ja vaikuttavuus

Translated title of the contribution: Regional role and impact of VTT

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tässä julkaisussa tarkastellaan VTT:n alueellista roolia ja vaikuttavuutta eri puolilla Suomea. Vastauksia on haettu siihen, miten VTT on verkottunut alueilla, millainen on VTT:n palveluiden saavutettavuus alueellisesti ja millainen maine VTT:llä on alueilla. Selvitys perustuu kysely- (n = 445) ja haastatteluaineistoihin (n = 29) sekä VTT:n aluestrategiaa koskeviin dokumentteihin ja asiakasrekisteriin. Yhteiset hankkeet eri puolilla maata sijaitsevien yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ovat osoittautuneet VTT:lle luontevaksi tavaksi vaikuttaa alueellisesti. Projekteissa varsinaisten tulosten ohella siirtyy VTT:lle kertynyttä teknistä ja teknologista tietotaitoa ja osaamista alueille. Myös VTT:n asiakkaille suunnatut koulutustilaisuudet, tutkijoiden opetustehtävät oppilaitoksissa sekä yliopistojen ja VTT:n yhteisprofessuurit ovat osa tutkimuskeskuksen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Osaamisaloillaan VTT on osallistunut etenkin toimipisteiden sijaintipaikkakunnilla, mutta myös muualla maassa alueellisiin kehittämishankkeisiin. VTT:n houkuttelevuus yhteistyökumppanina perustuu asiantuntemukseen, korkeatasoiseksi miellettyihin tutkimus- ja tuotekehityspalveluihin, luotettavuuteen ja puolueettomuuteen. Tarpeeseen sopivan asiantuntemuksen ohella VTT:n toimipisteen maantieteellinen läheisyys on merkittävä peruste yhteistyölle erityisesti muille sidosryhmille kuin yrityksille. Maantieteellisen läheisyyden merkitys korostuu lisäksi niillä alueilla, joissa VTT:llä on toimipiste. VTT:n toimipisteet maan eri osissa tukevat tutkimuskeskuksen osaamisen ja palveluiden välittymistä alueille ja vahvistavat yhteyksiä paikallisiin sidosryhmiin ja teollisuuteen. Suurimmat alueelliset toimipisteet Jyväskylässä, Oulussa ja Tampereella ovat tärkeä osa VTT:n organisaatiota ja samalla kiinteästi mukana paikallisen innovaatioympäristön toiminnassa. VTT:n alueellisen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää huomioida toimipisteitten osaamisprofiileissa ja teknologia-aloissa paikalliset vahvuudet ja tulevaisuutta koskevat strategiset linjaukset. VTT:n toimipisteiden ja paikallisten yliopistojen välinen yhteistyö on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Yliopistojen edustajat näkevät myönteisemmin VTT:n alueellisen roolin ja vaikuttavuuden kuin muiden sidosryhmien tai yritysten edustajat. Yliopistojen ohella VTT:llä on hyvät kontaktit alueilla toimiviin suuryrityksiin, mutta yhteyksissä pk-yrityksiin on kehitettävää. Selvityksen mukaan VTT:tä parhaiten luonnehtivat ominaisuudet ovat luotettavuus, puolueettomuus ja asiantuntemus - näitä pidetään yleensä välttämättöminä tutkimus- ja tuotekehitysmarkkinoilla toimivalle organisaatiolle. Parannettavaa on dynaamisuudessa, uudistumiskykyisyydessä ja markkinoinnissa. VTT:n alueellista vaikuttavuutta voidaan edelleen parantaa lisäämällä tutkimuskeskuksen näkyvyyttä, palvelujen myyntiä ja läsnäoloa alueilla. Erityisesti tämä koskee alueita, joissa ei ole edellytyksiä VTT:n varsinaisen toimipisteen avaamiseen, mutta tarvetta t&k-palveluille on kuitenkin nähtävissä. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on tällöin avainasemassa. Osa alueellisen vaikuttavuuden kehittämistä koskevista haasteista on yleisiä ja sellaisia, että ne vaativat toimenpiteitä ei ainoastaan VTT:ltä vaan myös muilta julkisilta toimijoilta. Esimerkiksi EU:n rakennerahasto-ohjelmissa tutkimus- ja kehittämis- sekä innovaatiotoiminta nähdään tärkeäksi keinoksi vähentää alueiden välisiä kehityseroja. Ohjelmien kansalliset rahoitusehdot ja muut ohjeet ovat vaikeuttaneet esimerkiksi VTT:n osallistumista rakennerahastoista rahoitettuihin hankkeisiin. Yksi suomalaisen teknologiapolitiikan yleisistä haasteista on se, kuinka tukea ns. perinteisillä toimialoilla, usein kasvukeskusten ulkopuolella, toimivien pk-yritysten uudistumista. Uuden teknologian ja osaamisen siirtämiseksi näihin yrityksiin tarvitaan todennäköisesti sekä ala- että aluekohtaisesti räätälöityjä palveluja. Tämänsuuntaista toimintaa on sisältynyt esimerkiksi Tekesin teknologiaklinikoihin. Myös VTT on ollut madaltamassa pk-yritysten osallistumiskynnystä projekteihin tukemalla useampien pk-yritysten hankkeiden kokoamista yhteen esimerkiksi EU:n puiteohjelmahankkeissa.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages100
  ISBN (Electronic)951-38-6162-7
  ISBN (Print)951-38-6161-9
  Publication statusPublished - 2003
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2205
  ISSN1235-0605

  Fingerprint

  Valsartan
  Pediculus

  Keywords

  • regional impacts
  • technology policy
  • R & D impacts
  • innovation
  • research and development
  • SMEs
  • strategy
  • regions

  Cite this

  Oksanen, J. (2003). VTT:n alueellinen rooli ja vaikuttavuus. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2205
  Oksanen, Juha. / VTT:n alueellinen rooli ja vaikuttavuus. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2003. 100 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2205).
  @book{2028d75b63ca495db69fabeccbaeb9ce,
  title = "VTT:n alueellinen rooli ja vaikuttavuus",
  abstract = "T{\"a}ss{\"a} julkaisussa tarkastellaan VTT:n alueellista roolia ja vaikuttavuutta eri puolilla Suomea. Vastauksia on haettu siihen, miten VTT on verkottunut alueilla, millainen on VTT:n palveluiden saavutettavuus alueellisesti ja millainen maine VTT:ll{\"a} on alueilla. Selvitys perustuu kysely- (n = 445) ja haastatteluaineistoihin (n = 29) sek{\"a} VTT:n aluestrategiaa koskeviin dokumentteihin ja asiakasrekisteriin. Yhteiset hankkeet eri puolilla maata sijaitsevien yritysten ja muiden yhteisty{\"o}kumppaneiden kanssa ovat osoittautuneet VTT:lle luontevaksi tavaksi vaikuttaa alueellisesti. Projekteissa varsinaisten tulosten ohella siirtyy VTT:lle kertynytt{\"a} teknist{\"a} ja teknologista tietotaitoa ja osaamista alueille. My{\"o}s VTT:n asiakkaille suunnatut koulutustilaisuudet, tutkijoiden opetusteht{\"a}v{\"a}t oppilaitoksissa sek{\"a} yliopistojen ja VTT:n yhteisprofessuurit ovat osa tutkimuskeskuksen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Osaamisaloillaan VTT on osallistunut etenkin toimipisteiden sijaintipaikkakunnilla, mutta my{\"o}s muualla maassa alueellisiin kehitt{\"a}mishankkeisiin. VTT:n houkuttelevuus yhteisty{\"o}kumppanina perustuu asiantuntemukseen, korkeatasoiseksi miellettyihin tutkimus- ja tuotekehityspalveluihin, luotettavuuteen ja puolueettomuuteen. Tarpeeseen sopivan asiantuntemuksen ohella VTT:n toimipisteen maantieteellinen l{\"a}heisyys on merkitt{\"a}v{\"a} peruste yhteisty{\"o}lle erityisesti muille sidosryhmille kuin yrityksille. Maantieteellisen l{\"a}heisyyden merkitys korostuu lis{\"a}ksi niill{\"a} alueilla, joissa VTT:ll{\"a} on toimipiste. VTT:n toimipisteet maan eri osissa tukevat tutkimuskeskuksen osaamisen ja palveluiden v{\"a}littymist{\"a} alueille ja vahvistavat yhteyksi{\"a} paikallisiin sidosryhmiin ja teollisuuteen. Suurimmat alueelliset toimipisteet Jyv{\"a}skyl{\"a}ss{\"a}, Oulussa ja Tampereella ovat t{\"a}rke{\"a} osa VTT:n organisaatiota ja samalla kiinte{\"a}sti mukana paikallisen innovaatioymp{\"a}rist{\"o}n toiminnassa. VTT:n alueellisen vaikuttavuuden kannalta on t{\"a}rke{\"a}{\"a} huomioida toimipisteitten osaamisprofiileissa ja teknologia-aloissa paikalliset vahvuudet ja tulevaisuutta koskevat strategiset linjaukset. VTT:n toimipisteiden ja paikallisten yliopistojen v{\"a}linen yhteisty{\"o} on kehittynyt my{\"o}nteiseen suuntaan. Yliopistojen edustajat n{\"a}kev{\"a}t my{\"o}nteisemmin VTT:n alueellisen roolin ja vaikuttavuuden kuin muiden sidosryhmien tai yritysten edustajat. Yliopistojen ohella VTT:ll{\"a} on hyv{\"a}t kontaktit alueilla toimiviin suuryrityksiin, mutta yhteyksiss{\"a} pk-yrityksiin on kehitett{\"a}v{\"a}{\"a}. Selvityksen mukaan VTT:t{\"a} parhaiten luonnehtivat ominaisuudet ovat luotettavuus, puolueettomuus ja asiantuntemus - n{\"a}it{\"a} pidet{\"a}{\"a}n yleens{\"a} v{\"a}ltt{\"a}m{\"a}tt{\"o}min{\"a} tutkimus- ja tuotekehitysmarkkinoilla toimivalle organisaatiolle. Parannettavaa on dynaamisuudessa, uudistumiskykyisyydess{\"a} ja markkinoinnissa. VTT:n alueellista vaikuttavuutta voidaan edelleen parantaa lis{\"a}{\"a}m{\"a}ll{\"a} tutkimuskeskuksen n{\"a}kyvyytt{\"a}, palvelujen myynti{\"a} ja l{\"a}sn{\"a}oloa alueilla. Erityisesti t{\"a}m{\"a} koskee alueita, joissa ei ole edellytyksi{\"a} VTT:n varsinaisen toimipisteen avaamiseen, mutta tarvetta t&k-palveluille on kuitenkin n{\"a}ht{\"a}viss{\"a}. Yhteisty{\"o} paikallisten toimijoiden kanssa on t{\"a}ll{\"o}in avainasemassa. Osa alueellisen vaikuttavuuden kehitt{\"a}mist{\"a} koskevista haasteista on yleisi{\"a} ja sellaisia, ett{\"a} ne vaativat toimenpiteit{\"a} ei ainoastaan VTT:lt{\"a} vaan my{\"o}s muilta julkisilta toimijoilta. Esimerkiksi EU:n rakennerahasto-ohjelmissa tutkimus- ja kehitt{\"a}mis- sek{\"a} innovaatiotoiminta n{\"a}hd{\"a}{\"a}n t{\"a}rke{\"a}ksi keinoksi v{\"a}hent{\"a}{\"a} alueiden v{\"a}lisi{\"a} kehityseroja. Ohjelmien kansalliset rahoitusehdot ja muut ohjeet ovat vaikeuttaneet esimerkiksi VTT:n osallistumista rakennerahastoista rahoitettuihin hankkeisiin. Yksi suomalaisen teknologiapolitiikan yleisist{\"a} haasteista on se, kuinka tukea ns. perinteisill{\"a} toimialoilla, usein kasvukeskusten ulkopuolella, toimivien pk-yritysten uudistumista. Uuden teknologian ja osaamisen siirt{\"a}miseksi n{\"a}ihin yrityksiin tarvitaan todenn{\"a}k{\"o}isesti sek{\"a} ala- ett{\"a} aluekohtaisesti r{\"a}{\"a}t{\"a}l{\"o}ityj{\"a} palveluja. T{\"a}m{\"a}nsuuntaista toimintaa on sis{\"a}ltynyt esimerkiksi Tekesin teknologiaklinikoihin. My{\"o}s VTT on ollut madaltamassa pk-yritysten osallistumiskynnyst{\"a} projekteihin tukemalla useampien pk-yritysten hankkeiden kokoamista yhteen esimerkiksi EU:n puiteohjelmahankkeissa.",
  keywords = "regional impacts, technology policy, R & D impacts, innovation, research and development, SMEs, strategy, regions",
  author = "Juha Oksanen",
  note = "Project code: P2SU00077",
  year = "2003",
  language = "Finnish",
  isbn = "951-38-6161-9",
  series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "2205",
  address = "Finland",

  }

  Oksanen, J 2003, VTT:n alueellinen rooli ja vaikuttavuus. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2205, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  VTT:n alueellinen rooli ja vaikuttavuus. / Oksanen, Juha.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2003. 100 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2205).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - VTT:n alueellinen rooli ja vaikuttavuus

  AU - Oksanen, Juha

  N1 - Project code: P2SU00077

  PY - 2003

  Y1 - 2003

  N2 - Tässä julkaisussa tarkastellaan VTT:n alueellista roolia ja vaikuttavuutta eri puolilla Suomea. Vastauksia on haettu siihen, miten VTT on verkottunut alueilla, millainen on VTT:n palveluiden saavutettavuus alueellisesti ja millainen maine VTT:llä on alueilla. Selvitys perustuu kysely- (n = 445) ja haastatteluaineistoihin (n = 29) sekä VTT:n aluestrategiaa koskeviin dokumentteihin ja asiakasrekisteriin. Yhteiset hankkeet eri puolilla maata sijaitsevien yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ovat osoittautuneet VTT:lle luontevaksi tavaksi vaikuttaa alueellisesti. Projekteissa varsinaisten tulosten ohella siirtyy VTT:lle kertynyttä teknistä ja teknologista tietotaitoa ja osaamista alueille. Myös VTT:n asiakkaille suunnatut koulutustilaisuudet, tutkijoiden opetustehtävät oppilaitoksissa sekä yliopistojen ja VTT:n yhteisprofessuurit ovat osa tutkimuskeskuksen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Osaamisaloillaan VTT on osallistunut etenkin toimipisteiden sijaintipaikkakunnilla, mutta myös muualla maassa alueellisiin kehittämishankkeisiin. VTT:n houkuttelevuus yhteistyökumppanina perustuu asiantuntemukseen, korkeatasoiseksi miellettyihin tutkimus- ja tuotekehityspalveluihin, luotettavuuteen ja puolueettomuuteen. Tarpeeseen sopivan asiantuntemuksen ohella VTT:n toimipisteen maantieteellinen läheisyys on merkittävä peruste yhteistyölle erityisesti muille sidosryhmille kuin yrityksille. Maantieteellisen läheisyyden merkitys korostuu lisäksi niillä alueilla, joissa VTT:llä on toimipiste. VTT:n toimipisteet maan eri osissa tukevat tutkimuskeskuksen osaamisen ja palveluiden välittymistä alueille ja vahvistavat yhteyksiä paikallisiin sidosryhmiin ja teollisuuteen. Suurimmat alueelliset toimipisteet Jyväskylässä, Oulussa ja Tampereella ovat tärkeä osa VTT:n organisaatiota ja samalla kiinteästi mukana paikallisen innovaatioympäristön toiminnassa. VTT:n alueellisen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää huomioida toimipisteitten osaamisprofiileissa ja teknologia-aloissa paikalliset vahvuudet ja tulevaisuutta koskevat strategiset linjaukset. VTT:n toimipisteiden ja paikallisten yliopistojen välinen yhteistyö on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Yliopistojen edustajat näkevät myönteisemmin VTT:n alueellisen roolin ja vaikuttavuuden kuin muiden sidosryhmien tai yritysten edustajat. Yliopistojen ohella VTT:llä on hyvät kontaktit alueilla toimiviin suuryrityksiin, mutta yhteyksissä pk-yrityksiin on kehitettävää. Selvityksen mukaan VTT:tä parhaiten luonnehtivat ominaisuudet ovat luotettavuus, puolueettomuus ja asiantuntemus - näitä pidetään yleensä välttämättöminä tutkimus- ja tuotekehitysmarkkinoilla toimivalle organisaatiolle. Parannettavaa on dynaamisuudessa, uudistumiskykyisyydessä ja markkinoinnissa. VTT:n alueellista vaikuttavuutta voidaan edelleen parantaa lisäämällä tutkimuskeskuksen näkyvyyttä, palvelujen myyntiä ja läsnäoloa alueilla. Erityisesti tämä koskee alueita, joissa ei ole edellytyksiä VTT:n varsinaisen toimipisteen avaamiseen, mutta tarvetta t&k-palveluille on kuitenkin nähtävissä. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on tällöin avainasemassa. Osa alueellisen vaikuttavuuden kehittämistä koskevista haasteista on yleisiä ja sellaisia, että ne vaativat toimenpiteitä ei ainoastaan VTT:ltä vaan myös muilta julkisilta toimijoilta. Esimerkiksi EU:n rakennerahasto-ohjelmissa tutkimus- ja kehittämis- sekä innovaatiotoiminta nähdään tärkeäksi keinoksi vähentää alueiden välisiä kehityseroja. Ohjelmien kansalliset rahoitusehdot ja muut ohjeet ovat vaikeuttaneet esimerkiksi VTT:n osallistumista rakennerahastoista rahoitettuihin hankkeisiin. Yksi suomalaisen teknologiapolitiikan yleisistä haasteista on se, kuinka tukea ns. perinteisillä toimialoilla, usein kasvukeskusten ulkopuolella, toimivien pk-yritysten uudistumista. Uuden teknologian ja osaamisen siirtämiseksi näihin yrityksiin tarvitaan todennäköisesti sekä ala- että aluekohtaisesti räätälöityjä palveluja. Tämänsuuntaista toimintaa on sisältynyt esimerkiksi Tekesin teknologiaklinikoihin. Myös VTT on ollut madaltamassa pk-yritysten osallistumiskynnystä projekteihin tukemalla useampien pk-yritysten hankkeiden kokoamista yhteen esimerkiksi EU:n puiteohjelmahankkeissa.

  AB - Tässä julkaisussa tarkastellaan VTT:n alueellista roolia ja vaikuttavuutta eri puolilla Suomea. Vastauksia on haettu siihen, miten VTT on verkottunut alueilla, millainen on VTT:n palveluiden saavutettavuus alueellisesti ja millainen maine VTT:llä on alueilla. Selvitys perustuu kysely- (n = 445) ja haastatteluaineistoihin (n = 29) sekä VTT:n aluestrategiaa koskeviin dokumentteihin ja asiakasrekisteriin. Yhteiset hankkeet eri puolilla maata sijaitsevien yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ovat osoittautuneet VTT:lle luontevaksi tavaksi vaikuttaa alueellisesti. Projekteissa varsinaisten tulosten ohella siirtyy VTT:lle kertynyttä teknistä ja teknologista tietotaitoa ja osaamista alueille. Myös VTT:n asiakkaille suunnatut koulutustilaisuudet, tutkijoiden opetustehtävät oppilaitoksissa sekä yliopistojen ja VTT:n yhteisprofessuurit ovat osa tutkimuskeskuksen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Osaamisaloillaan VTT on osallistunut etenkin toimipisteiden sijaintipaikkakunnilla, mutta myös muualla maassa alueellisiin kehittämishankkeisiin. VTT:n houkuttelevuus yhteistyökumppanina perustuu asiantuntemukseen, korkeatasoiseksi miellettyihin tutkimus- ja tuotekehityspalveluihin, luotettavuuteen ja puolueettomuuteen. Tarpeeseen sopivan asiantuntemuksen ohella VTT:n toimipisteen maantieteellinen läheisyys on merkittävä peruste yhteistyölle erityisesti muille sidosryhmille kuin yrityksille. Maantieteellisen läheisyyden merkitys korostuu lisäksi niillä alueilla, joissa VTT:llä on toimipiste. VTT:n toimipisteet maan eri osissa tukevat tutkimuskeskuksen osaamisen ja palveluiden välittymistä alueille ja vahvistavat yhteyksiä paikallisiin sidosryhmiin ja teollisuuteen. Suurimmat alueelliset toimipisteet Jyväskylässä, Oulussa ja Tampereella ovat tärkeä osa VTT:n organisaatiota ja samalla kiinteästi mukana paikallisen innovaatioympäristön toiminnassa. VTT:n alueellisen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää huomioida toimipisteitten osaamisprofiileissa ja teknologia-aloissa paikalliset vahvuudet ja tulevaisuutta koskevat strategiset linjaukset. VTT:n toimipisteiden ja paikallisten yliopistojen välinen yhteistyö on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Yliopistojen edustajat näkevät myönteisemmin VTT:n alueellisen roolin ja vaikuttavuuden kuin muiden sidosryhmien tai yritysten edustajat. Yliopistojen ohella VTT:llä on hyvät kontaktit alueilla toimiviin suuryrityksiin, mutta yhteyksissä pk-yrityksiin on kehitettävää. Selvityksen mukaan VTT:tä parhaiten luonnehtivat ominaisuudet ovat luotettavuus, puolueettomuus ja asiantuntemus - näitä pidetään yleensä välttämättöminä tutkimus- ja tuotekehitysmarkkinoilla toimivalle organisaatiolle. Parannettavaa on dynaamisuudessa, uudistumiskykyisyydessä ja markkinoinnissa. VTT:n alueellista vaikuttavuutta voidaan edelleen parantaa lisäämällä tutkimuskeskuksen näkyvyyttä, palvelujen myyntiä ja läsnäoloa alueilla. Erityisesti tämä koskee alueita, joissa ei ole edellytyksiä VTT:n varsinaisen toimipisteen avaamiseen, mutta tarvetta t&k-palveluille on kuitenkin nähtävissä. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on tällöin avainasemassa. Osa alueellisen vaikuttavuuden kehittämistä koskevista haasteista on yleisiä ja sellaisia, että ne vaativat toimenpiteitä ei ainoastaan VTT:ltä vaan myös muilta julkisilta toimijoilta. Esimerkiksi EU:n rakennerahasto-ohjelmissa tutkimus- ja kehittämis- sekä innovaatiotoiminta nähdään tärkeäksi keinoksi vähentää alueiden välisiä kehityseroja. Ohjelmien kansalliset rahoitusehdot ja muut ohjeet ovat vaikeuttaneet esimerkiksi VTT:n osallistumista rakennerahastoista rahoitettuihin hankkeisiin. Yksi suomalaisen teknologiapolitiikan yleisistä haasteista on se, kuinka tukea ns. perinteisillä toimialoilla, usein kasvukeskusten ulkopuolella, toimivien pk-yritysten uudistumista. Uuden teknologian ja osaamisen siirtämiseksi näihin yrityksiin tarvitaan todennäköisesti sekä ala- että aluekohtaisesti räätälöityjä palveluja. Tämänsuuntaista toimintaa on sisältynyt esimerkiksi Tekesin teknologiaklinikoihin. Myös VTT on ollut madaltamassa pk-yritysten osallistumiskynnystä projekteihin tukemalla useampien pk-yritysten hankkeiden kokoamista yhteen esimerkiksi EU:n puiteohjelmahankkeissa.

  KW - regional impacts

  KW - technology policy

  KW - R & D impacts

  KW - innovation

  KW - research and development

  KW - SMEs

  KW - strategy

  KW - regions

  M3 - Report

  SN - 951-38-6161-9

  T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

  BT - VTT:n alueellinen rooli ja vaikuttavuus

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Oksanen J. VTT:n alueellinen rooli ja vaikuttavuus. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2003. 100 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2205).