Rikin pidättäminen kalkki-injektiolla: Injektiotekniikan tehokkuuden parantaminen

Jouko Hepola, Mirja Muhola, Matti Nieminen, Kari Saviharju, Eeva Panula-Nikkilä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Laboratorio- ja pilot-kokeiden tulosten mukaan injektiorikinpidätysmenetelmää voidaan tehostaa merkittävästi valitsemalla prosessiolosuhteet ja rikinpidätysaineen ominaisuudet riittävän huolellisesti. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen uusitulla koelaitteella saadut kalsinointi- ja sulfatointikokeiden tulokset olivat yhdenmukaisia vuonna 1986 vanhalla reaktorilla saatujen koetulosten kanssa. Sitä vastoin erityishienoilla kalkkikivillä tehdyissä kokeissa todettiin, että hiukkaset agglomeroituvat syöttösondissa ennen syöttymistään reaktoriin. Agglomeroitumisen vähentämiseen käytetyt dispergointiaineet, joita sekoitettiin kalkkikivijauheen joukkoon ennen jauheen syöttämistä reaktoriin, paransivat Ca:n käyttöastetta. Samoin Ca:n käyttöaste nousi, kun agglomeroitumista vähennettiin nopeuttamalla virtausta syöttösondin kärjessä. Tärkein injektiotekniikan tehokkuuden parantamiskeino on pienentää rikinpidätysyhdisteen hiukkaskokoa. Partikkelikoon on oltava mieluimmin alle 5 my m, jotta partikkelit ennattäisivät sulfatoitua kokonaan. Ongelmia aiheuttaa tällöin mm. hiukkasten agglomeroituminen syötössä, mikä on vaikeasti poistettavissa käytettäessä kuivia sorbentteja. Kalkkikiven hitaalla esikalsinoinnilla ei voida tehostaa Ca:n käyttöastetta. Ca:n käyttöastetta voidaan sen sijaan lisätä merkittävästi kierrättämällä kerran käytetty kalkkikivi takaisin prosessiin. Myös kalkkikivessä olevat epäpuhtaudet parantavat rikinpidätystehoa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages90
ISBN (Print)951-38-3785-8
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number702
ISSN0358-5077

Keywords

  • stack gases
  • desulfurization
  • sorbents
  • lime
  • injection

Cite this