Rikin pidättäminen kalkki-injektiolla: Injektiotekniikan tehokkuuden parantaminen

Jouko Hepola, Mirja Muhola, Matti Nieminen, Kari Saviharju, Eeva Panula-Nikkilä

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Laboratorio- ja pilot-kokeiden tulosten mukaan injektiorikinpidätysmenetelmää voidaan tehostaa merkittävästi valitsemalla prosessiolosuhteet ja rikinpidätysaineen ominaisuudet riittävän huolellisesti. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen uusitulla koelaitteella saadut kalsinointi- ja sulfatointikokeiden tulokset olivat yhdenmukaisia vuonna 1986 vanhalla reaktorilla saatujen koetulosten kanssa. Sitä vastoin erityishienoilla kalkkikivillä tehdyissä kokeissa todettiin, että hiukkaset agglomeroituvat syöttösondissa ennen syöttymistään reaktoriin. Agglomeroitumisen vähentämiseen käytetyt dispergointiaineet, joita sekoitettiin kalkkikivijauheen joukkoon ennen jauheen syöttämistä reaktoriin, paransivat Ca:n käyttöastetta. Samoin Ca:n käyttöaste nousi, kun agglomeroitumista vähennettiin nopeuttamalla virtausta syöttösondin kärjessä. Tärkein injektiotekniikan tehokkuuden parantamiskeino on pienentää rikinpidätysyhdisteen hiukkaskokoa. Partikkelikoon on oltava mieluimmin alle 5 my m, jotta partikkelit ennattäisivät sulfatoitua kokonaan. Ongelmia aiheuttaa tällöin mm. hiukkasten agglomeroituminen syötössä, mikä on vaikeasti poistettavissa käytettäessä kuivia sorbentteja. Kalkkikiven hitaalla esikalsinoinnilla ei voida tehostaa Ca:n käyttöastetta. Ca:n käyttöastetta voidaan sen sijaan lisätä merkittävästi kierrättämällä kerran käytetty kalkkikivi takaisin prosessiin. Myös kalkkikivessä olevat epäpuhtaudet parantavat rikinpidätystehoa.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages90
  ISBN (Print)951-38-3785-8
  Publication statusPublished - 1990
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
  Number702
  ISSN0358-5077

  Keywords

  • stack gases
  • desulfurization
  • sorbents
  • lime
  • injection

  Cite this