Rikin pidättäminen kalkki-injektiolla: Isotermisen virtausreaktorin rakenne ja toiminta

Jouko Hepola, Martti Äijälä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa kuvataan isotermisen virtausreaktorin rakennetta ja toimintaa. Reaktorilla on tutkittu injektiorikinpidätystekniikan perusteita Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen polttoainetekniikan laboratoriossa vuosina 1985 - 1989. Reaktorissa voidaan säätää reaktiolämpötilaa, viipymää ja savukaasun koostumusta toisistaan riippumatta. Savukaasu muodostetaan polttamalla nestekaasua. Syntyneisiin savukaasuihin sekoitetaan lisäkaasuja halutun kaasukoostumuksen aikaansaamiseksi. Kuuma savukaasu ohjataan vertikaaliseen reaktoriin. Lämpöhäviöiden kompensoimiseksi reaktoriputki pidetään halutussa lämpötilassa putken ympärille asennetuilla sähkövastuksilla. Virtaus reaktorissa on laminaarista. Jauhesyöttimellä voidaan reaktoriin syöttää 0,2 - 5 g/min kalkkijauhetta, jonka partikkelikoko vaihtelee 1 - 100 ,myym. Reagoinut kiintoaine kerätään reaktoriputkessa aksiaalisesti liikuteltavalla, vesijäähdytetyllä ja typpilaimennuksella varustetulla näytteenottosondilla. Kiintoaineen viipymä reaktorissa vaihtelee 0,1:stä 1 sekuntiin riippuen reaktorissa virtaavasta kaasumäärästä ja näytteenottosondin asemasta putkessa. Näyte kerätään sondin päässä olevalla syklonilla tai suodattimella. Siitä analysoidaan kalsium- ja rikkiyhdisteet sekä ominaispinta-ala, partikkeli- ja huokoskokojakauma.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages35
ISBN (Print)951-38-3741-6
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1131
ISSN0358-5085

Keywords

  • flue gases
  • purification
  • cooling
  • desulphurization
  • lime
  • injection
  • combustion chambers
  • sampling
  • measuring techniques

Cite this