Rikkidioksidin, typen oksidien ja tilavuusvirran kansalliset vertailumittaukset

Translated title of the contribution: National comparison measurements of sulphur dioxide and nitrogen oxide emissions and flue gas flow

Tiina Tirkkonen, Pauli Jormanainen, Anja Laukkarinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Suomessa järjestettyihin kansallisiin rikkidioksidin, typen oksidien ja tilavuusvirran vertailumittauksiin 5.-8.5.1992 osallistui yhteensä yhdeksän mittausryhmää teollisuudesta, tutkimuslaitoksista ja konsulttiyrityksistä. Mittausten tavoitteena oli selvittää, millaisesta tilanteesta kansallista päästömittausten laadunvarmistusjärjestelmää lähdetään Suomessa toteuttamaan, millaisia ohjeita tarvitaan ja millaista koulutusta päästömittauksia varten on tarpeen järjestää. Mittaukset tehtiin Hanasaari B -kivihiilivoimalaitoksen savupiipussa 35 m:n korkeudella, rikinpoistolaitoksen jälkeen. Mittaukset toteutettiin neljän päivän aikana kolmen mittausryhmän jaksoissa VTT:n LVI-tekniikan laboratorio toimi mittauksissa vertailuryhmänä, jonka mittaustuloksiin muiden mittausryhmien tuloksia verrattiin. Tasaisen prosessin ja häiriöttömän mittauspaikan ansiosta tilavuusvirtamittaukset onnistuivat hyvin. Ryhmien väliset erot olivat pienempiä kuin ±l0 % ja suurin osa mittausryhmistä sai tulokset, jotka poikkesivat toisistaan alle ±5 %. Pienten rikkidioksidipitoisuuksien (30-50 ppm) analysoinnissa oli muutamilla ryhmillä vaikeuksia. Viiden mittausryhmän kolmen tunnin pitoisuuskeskiarvot poikkesivat vertailuarvosta ±5 %. Erot puolen tunnin pitoisuuskeskiarvoissa olivat näillä ryhmillä ±15 %. Kaksi ryhmää epäonnistui täysin rikkidioksidimittauksissa ja yksi ryhmä sai noin 30 % pienempiä pitoisuusarvoja kuin em. viisi mittausryhmää. Typen oksidien pitoisuusmittauksissa kaikki mittausryhmät saivat toisiinsa nähden hyvin vertailukelpoisia tuloksia. Erot vertailuarvoihin olivat ±5 %. Tulosten käsittelyn yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös mittaajien laatimien mittausraporttien sisaltöön ja todettiin, että laadunvarmistusjärjestelman puitteissa on annettava ohjeet mittausraportin laatimisesta. Päästömittauksiin liittyvän virhetarkastelun tekemiseksi tarvitaan tutkimusta ja koulutusta.
Translated title of the contributionNational comparison measurements of sulphur dioxide and nitrogen oxide emissions and flue gas flow
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages39
ISBN (Print)951-38-4368-8
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1474
ISSN1235-0605

Keywords

  • comparative tests
  • sulfur dioxide
  • nitrogen oxides
  • flue gases
  • flow measurement
  • power plants
  • coal
  • Finland

Fingerprint

Dive into the research topics of 'National comparison measurements of sulphur dioxide and nitrogen oxide emissions and flue gas flow'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this