Maarakentamisessa käytettävien teollisuuden sivutuotteiden riskin-arviointi

Translated title of the contribution: Risk assessment of industrial by-products used in earth construction

Margareta Wahlström, Paula Eskola, Jutta Laine-Ylijoki, Hilkka Leino-Forsman, Esa Mäkelä, Markus Olin, Markku Juvankoski

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda selkeä ja toimiva menettelytapa maa- ja tierakenteissa hyötykäytettävien teollisuuden sivutuotteiden riskinarviointiin. Riskinarviointimenettelyn toivottiin olevan mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen mutta kuitenkin tärkeimmät riskinarvioinnin vaiheet ja merkittävät ympäristöriskit kattava. Lisäksi työssä pyrittiin huomioimaan tie- ja maarakenteiden erityispiirteet. Arviointi olisi tarvittaessa voitava tehdä osana sivutuotteiden tuotteistusmenettelyä, jolloin sen tuloksia voitaisiin käyttää yhtenä maa- ja tierakennusmateriaalien valintaperusteena. Tutkimus on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta, jonka päätavoitteena on laatia opas teollisuuden sivutuotteiden ympäristökelpoisuuden ja teknisen toimivuuden osoittamiseksi lupa- ja tuotteistamismenettelyssä. Riskinarviointia tarvitaan, kun sijoitustapa poikkeaa olennaisesti kelpoisuuskriteerien määrittelyissä tarkastelluista olosuhteista, esimerkiksi sijoitusympäristön ollessa herkkä tai rakenteiden koostuessa useista eri materiaaleista, tai kun haitta-aineiden ominaisuuksista on lisätietoja, joiden perusteella voidaan sijoituskohteessa hyväksyä tavoitearvoja suuremmat arvot. Tutkimuksessa laadittu ehdotus riskinarviointitavaksi sisältää tavoitteiden ja rajausten määrittelyn sekä ehdotuksen riskinarviointimenettelyksi. Tarkasteltavat riskit ovat pääasiassa ihmisen terveyteen liittyviä (terveysriskeihin perustuvia), sillä ekotoksikologisen riskin arvioiminen saatavilla olevan lähdeaineiston puutteellisuuden vuoksi ei ole tällä hetkellä mahdollista. Riskinarviointimenettelyn käytännön soveltuvuuden arvioimiseksi tehtiin esimerkkiriskinarviointi kivihiilen lentotuhkalle tie- ja maarakenteissa. Tarkasteltujen esimerkkirakenteiden päästöjen merkittävyyttä arvioitiin vertailemalla laskettuja päästöjä erilaisiin suositusarvoihin, jotka kuvaavat minimaalista riskiä ihmisille tai indikaattorieliöille.
Translated title of the contributionRisk assessment of industrial by-products used in earth construction
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages134
ISBN (Electronic)951-38-5604-6
ISBN (Print)951-38-5603-8
Publication statusPublished - 1999
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1995
ISSN1235-0605

Keywords

  • industry
  • by-products
  • construction materials
  • fly-ash
  • coal
  • earthwork
  • risk assessment
  • migration
  • life-cycle assessment
  • exposure

Fingerprint Dive into the research topics of 'Risk assessment of industrial by-products used in earth construction'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this