Riskienhallinnan kehityskaari ja vaikuttavuusarviointi: Turvallisuus- ja ympäristöriskit

Timo Räikkönen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa kuvataan riskienhallinnan kehityskaari 1970-luvulta nykypäivään ja tarkastellaan riskien hallittavuudessa tapahtuneita muutoksia, riskienhallinnan vaikuttavuutta sekä tulevaisuuden kehityshaasteita. Tulokset perustuvat syyskuusta marraskuuhun vuonna 2001 suoritettuihin haastatteluihin ja kirjallisen kyselyn vastauksiin. Haastatteluissa ja kyselyvastauksissa tuli laajasti esille, kuinka riskit eivät enää liity niin selkeästi esimerkiksi tuotannon teknisiin yksityiskohtiin vaan yhä enemmän yrityksen strategiaan, markkina-arvon säilyttämiseen ja asiakkaiden ja sidosryhmien mielikuviin. Kokonaisuudessaan riskit koettiin entistä abstraktimmiksi ja vaikeammin ennakoitaviksi, vaikka teknisempi riskienhallinta onkin päinvastoin helpottunut. Riskien hallittavuutta käsittelevässä luvussa turvallisuus- ja ympäristöasioihin liittyvistä riskitekijöistä nousevat selvimmin esille kokonaisuuden hallinnan väheneminen, automaatio, verkottuminen, vastuukysymykset ja pk-sektorin toimivuuteen liittyvät haasteet. Riskienhallinnan vaikuttavuusarviointia käsittelevässä luvussa nousevat selvimmin esille vaikutukset työturvallisuuteen ja työskentelykulttuuriin sekä asuinympäristön viihtyisyyteen. Tuottavuuteen ja kilpailukykyyn sekä päätöksentekoon ja politiikkaan kohdistuvat vaikutukset koettiin kohtalaisiksi. Arviot riskienhallinnan vaikutuksesta imagokysymyksiin olivat vaihtelevia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages65
ISBN (Electronic)951-38-6072-8
ISBN (Print)951-38-6071-X
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2156
ISSN1235-0605

Keywords

  • risk management
  • safety management
  • safety control
  • environmental risks

Cite this