Riskienhallinnan muutosvoimat: Kirjallisuuskatsaus

Timo Räikkönen, Veikko Rouhiainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Riskienhallinnan muutosvoimia lähestyttiin tässä tutkimuksessa asiantuntijahaastattelujen sekä aihepiiriä monipuolisesti käsittelevien artikkeleiden, raporttien ja muiden julkaisujen avulla. Tämän kirjallisuuskatsauksen avulla tunnistettiin keskeisimpiä kehityssuuntauksia ja trendejä, jotka tulevat muuttamaan ja muokkaamaan riskienhallinnan kenttää lähitulevaisuudessa. Tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys, uudet teknologiat, huoli kestävästä kehityksestä, globalisaatio ja väestön rakenteessa tapahtuvat muutokset asettavat suuria haasteita niille toimijoille, jotka pyrkivät hallitsemaan ja ennakoimaan tulevaa kehitystä seuraavien 10-20 vuoden aikana. Riskienhallinnan muutosvoimia tarkasteltaessa käy selvästi ilmi, kuinka riskienhallinnassa painopiste siirtyy yhä enemmän perinteisestä teknisestä riskienhallinnasta kohti kompleksisuuden, epävarmuuden ja monimerkityksisyyden hallintaa, eli toisin sanoen kohti kokonaisvaltaisempaa riskienhallintaa. Riskienhallinnassa pystytään puutteellisesti analysoimaan ja arvioimaan epäselviä ja ristiriitoja täynnä olevia ongelmia, eikä yhteiskunnasta ja ympäristöstä tulevia ulkoisia paineita pystytä käsittelemään tarpeeksi kokonaisvaltaisesti. Riskienhallinnassa tulisikin kehittää kattavampia välineitä ja toimintamalleja, joilla pystyttäisiin paremmin käsittelemään näitä yhteiskunnan ja sidosryhmien kasvavia vaatimuksia ja arvomuutoksia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages82
ISBN (Electronic)951-38-6168-6
ISBN (Print)951-38-6167-8
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2208
ISSN1235-0605

Keywords

  • risk management
  • managing the future development
  • ambiguity management

Cite this