Tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

  Research output: Book/ReportReport

  2 Citations (Scopus)

  Abstract

  Rakennettu ympäristö muodostaa kansallisvarallisuudestamme merkittävän osan. Rakennettu ympäristö on ihmisen tuottamaa fyysistä ympäristöä, joka koostuu rakennuksista, liikenne-, energia-, vesi- ja jätehuollon sekä tietoliikenteen verkoista sekä niihin toiminnallisesti liittyvistä rakennelmista, laitteista ja (rakennetuista) luonnonelementeistä. Tämä julkaisu esittelee näkemyksen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehityslinjoista painottuen rakennuksiin ja rakentamiseen. Näkemys esitetään muutostiekarttoina, joita on neljä. "Digitaaliset ratkaisut" käsittelee aihealueeseen liittyviä ja siinä sovellettavia teknologioita rakennetun ympäristön näkökulmasta. "Toimintatavat ja prosessit" käsittelee uusien teknologioiden mahdollistamia ja edellyttämiä muutoksia toimintatavoissa ja prosesseissa. "Palvelut" käsittelee digitaalisten ratkaisujen ja muuttuvien toimintatapojen ja prosessien mahdollistamia palveluita. Metatiekartta kiteyttää muiden tiekarttojen oleelliset ideat. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymien visio on seuraava: Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön teknologinen perusta nojaa tiedon oikea-aikaiseen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Liiketoiminta tapahtuu verkostoissa. Tämä edellyttää yhteensopivia prosesseja ja toimintatapoja, joissa pystytään hyödyntämään yhteiskäyttöistä digitaalista tietoa, kuten esimerkiksi tietomalleja ja reaaliaikaista tietoa. Nämä tyydyttävät käyttäjän tai asiakkaan muuntuvat tarpeet sekä mahdollistavat hyvän käytettävyyden ja ajantasaiset palvelut. Tällä hetkellä rakennetun ympäristön tieto- ja viestintäteknologian state-of-the-art-ratkaisut ovat pääasiassa erillispalveluja. Edistyksellinen kysyntä on rajallista, ja rakennetun ympäristön informaatioteknologian tuottajat ja hyödyntäjät ovat eriytyneet kapeisiin lokeroihin. Palvelujen tuottajat tarjoavat kapea-alaisia niche-palveluita rajattuihin tarpeisiin. Nykyhetken state-of-the-art-palvelukokonaisuuksia on neljä: 1) suunnittelun, urakoinnin, käytön ja ylläpidon palvelut, 2) etäpalvelut, 3) turvallisuuspalvelut ja 4) uudet terveyspalvelut. Nykyhetkellä toimijoiden prosessit eivät vielä vastaa rakennetun ympäristön informaatioteknologiassa sovellettavan tietomalliajattelun tarpeita. Siksi tietomalleja ei voida täysimittaisesti hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Toinen toimintatapojen muutoskohta on tuotteistamisen kehittäminen sekä teknologisissa ratkaisuissa että niitä yhdistävissä palveluissa. Lyhyellä aikavälillä (1-5 vuotta) rakennetun ympäristön tieto- ja viestintäteknologian kehityskulut johtavat kohti integroidun tietomallin hyödyntämistä, mikä mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen yhdistämisen uusin tavoin. Tietomallien soveltaminen vaatii kuitenkin sitä, että integroitujen tietomallien hyödyt ymmärretään ja avataan eri toimijoiden näkökulmista. Tuotteet ja palvelut käyttävät hyväkseen käyttäjälähtöistä sisällöntuotantoa. Rakennetun ympäristön palveluja tuotetaan verkostomaisin toimintatavoin. Lyhyellä aikavälillä oleellisiksi nousevat erityisesti seuraavat neljä palvelukokonaisuutta: 1) mallipalvelut, 2) datan keruu-, ylläpito- ja hallintapalvelut, 3) informaatiopohjaiset lisäarvopalvelut sekä 3) palveluiden integrointi. Rakennetun ympäristön tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen painottaa koko tuotteen elinkaaren arvoa ja siihen kohdistuvia palvelukokonaisuuksia. Pitkällä aikavälillä (5-15 vuotta) suunnitteluun ja tuotantoon alkaa muodostua globaalisti integroituja toimintamalleja siten, että laajat verkostot tuottavat rakennetun ympäristön palveluita. Loppukäyttäjää palvellaan koko suunnittelu- ja rakentamisprosessissa tarjoamalla erilaisia visualisointi-, modularisointi- ja palautteenantomekanismeja. Pitkällä aikavälillä nousevat erityisesti seuraavat palvelukokonaisuudet: ajantasaiset kiinteistötietojärjestelmät, päätöksentekoa ja käyttöä tukevat, integroituihin tietomalleihin perustuvat palvelut, elämys- ja terveyspalvelut sekä omaisuuden automaattiset arviointipalvelut. Pitkällä aikavälillä toimintatapojen muutosten edistämisessä keskeiseksi nousevat prosessien hallintaan tarkoitetut sovellukset ja työkalut. Keskeinen ratkaisu tässä suhteessa ovat visualisointia ja tietomalleja hyödyntävät sovellukset, joita voitaisiin käyttää virallisesti rakennustarkastuksen referenssinä. Uudenlaisiin tietomalleja ja integrointia hyödyntäviin palveluihin syntynee myös uudenlaisia palvelutuottajia. Tiekarttaprosessin perusteella tunnistettiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön tulevaisuuden viisi suurta kehityslinjaa: 1) Digitaalisen tiedon määrä ja hyödynnettävyys rakennetussa ympäristössä kasvaa. On kehitettävä työkalut tiedon hallintaan, analysointiin ja tehokkaaseen käyttöön päätöksenteon tukena. 2) Tietomallien, laskentamenetelmien ja tietotekniikan suorituskyvyn kehittyminen mahdollistaa tuotteen monipuolistuvan virtuaalisen testaamisen. 3) Digitaalinen ja fyysinen maailma liittyvät toisiinsa tuotteen koko elinkaaren aikana. 4) Palvelupohjainen ohjelmistointegraatio, tilanteen mukaan ohjautuvat järjestelmät, sosiaalinen media ja paikannusteknologiat mahdollistavat automaattisesti käyttäjien tarpeisiin räätälöityvät rakennetun ympäristön palvelut. 5) Olemassa olevan rakennuskannan tietomallintaminen on merkittävä haaste, josta selviäminen edellyttää menetelmien ja teknologioiden kehittämistä.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages60
  ISBN (Electronic)978-951-38-7199-4
  ISBN (Print)978-951-38-7198-7
  Publication statusPublished - 15 Aug 2008
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2427
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • automatic property assessment services
  • buildings
  • constructed environment
  • construction industry
  • development
  • digital solutions
  • ICT
  • information systems
  • modelling
  • real estate
  • roadmaps
  • visualisation

  Cite this

  Paiho, S., Ahlqvist, T., Piira, K., Porkka, J., Siltanen, P., & Tuomaala, P. (2008). Tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät. Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2427
  Paiho, Satu ; Ahlqvist, Toni ; Piira, Kalevi ; Porkka, Janne ; Siltanen, Pekka ; Tuomaala, Pekka. / Tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät. Helsinki : VTT Technical Research Centre of Finland, 2008. 60 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2427).
  @book{cb1f8440cd3f47ab8cac375f4793c731,
  title = "Tieto-ja viestint{\"a}teknologiaa hy{\"o}dynt{\"a}v{\"a}n rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n kehitysn{\"a}kym{\"a}t",
  abstract = "Rakennettu ymp{\"a}rist{\"o} muodostaa kansallisvarallisuudestamme merkitt{\"a}v{\"a}n osan. Rakennettu ymp{\"a}rist{\"o} on ihmisen tuottamaa fyysist{\"a} ymp{\"a}rist{\"o}{\"a}, joka koostuu rakennuksista, liikenne-, energia-, vesi- ja j{\"a}tehuollon sek{\"a} tietoliikenteen verkoista sek{\"a} niihin toiminnallisesti liittyvist{\"a} rakennelmista, laitteista ja (rakennetuista) luonnonelementeist{\"a}. T{\"a}m{\"a} julkaisu esittelee n{\"a}kemyksen tieto- ja viestint{\"a}teknologiaa hy{\"o}dynt{\"a}v{\"a}n rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n kehityslinjoista painottuen rakennuksiin ja rakentamiseen. N{\"a}kemys esitet{\"a}{\"a}n muutostiekarttoina, joita on nelj{\"a}. {"}Digitaaliset ratkaisut{"} k{\"a}sittelee aihealueeseen liittyvi{\"a} ja siin{\"a} sovellettavia teknologioita rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n n{\"a}k{\"o}kulmasta. {"}Toimintatavat ja prosessit{"} k{\"a}sittelee uusien teknologioiden mahdollistamia ja edellytt{\"a}mi{\"a} muutoksia toimintatavoissa ja prosesseissa. {"}Palvelut{"} k{\"a}sittelee digitaalisten ratkaisujen ja muuttuvien toimintatapojen ja prosessien mahdollistamia palveluita. Metatiekartta kiteytt{\"a}{\"a} muiden tiekarttojen oleelliset ideat. Tieto- ja viestint{\"a}teknologiaa hy{\"o}dynt{\"a}v{\"a}n rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n kehitysn{\"a}kymien visio on seuraava: Tieto- ja viestint{\"a}teknologiaa hy{\"o}dynt{\"a}v{\"a}n rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n teknologinen perusta nojaa tiedon oikea-aikaiseen jakamiseen ja hy{\"o}dynt{\"a}miseen. Liiketoiminta tapahtuu verkostoissa. T{\"a}m{\"a} edellytt{\"a}{\"a} yhteensopivia prosesseja ja toimintatapoja, joissa pystyt{\"a}{\"a}n hy{\"o}dynt{\"a}m{\"a}{\"a}n yhteisk{\"a}ytt{\"o}ist{\"a} digitaalista tietoa, kuten esimerkiksi tietomalleja ja reaaliaikaista tietoa. N{\"a}m{\"a} tyydytt{\"a}v{\"a}t k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}n tai asiakkaan muuntuvat tarpeet sek{\"a} mahdollistavat hyv{\"a}n k{\"a}ytett{\"a}vyyden ja ajantasaiset palvelut. T{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n tieto- ja viestint{\"a}teknologian state-of-the-art-ratkaisut ovat p{\"a}{\"a}asiassa erillispalveluja. Edistyksellinen kysynt{\"a} on rajallista, ja rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n informaatioteknologian tuottajat ja hy{\"o}dynt{\"a}j{\"a}t ovat eriytyneet kapeisiin lokeroihin. Palvelujen tuottajat tarjoavat kapea-alaisia niche-palveluita rajattuihin tarpeisiin. Nykyhetken state-of-the-art-palvelukokonaisuuksia on nelj{\"a}: 1) suunnittelun, urakoinnin, k{\"a}yt{\"o}n ja yll{\"a}pidon palvelut, 2) et{\"a}palvelut, 3) turvallisuuspalvelut ja 4) uudet terveyspalvelut. Nykyhetkell{\"a} toimijoiden prosessit eiv{\"a}t viel{\"a} vastaa rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n informaatioteknologiassa sovellettavan tietomalliajattelun tarpeita. Siksi tietomalleja ei voida t{\"a}ysimittaisesti hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Toinen toimintatapojen muutoskohta on tuotteistamisen kehitt{\"a}minen sek{\"a} teknologisissa ratkaisuissa ett{\"a} niit{\"a} yhdist{\"a}viss{\"a} palveluissa. Lyhyell{\"a} aikav{\"a}lill{\"a} (1-5 vuotta) rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n tieto- ja viestint{\"a}teknologian kehityskulut johtavat kohti integroidun tietomallin hy{\"o}dynt{\"a}mist{\"a}, mik{\"a} mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen yhdist{\"a}misen uusin tavoin. Tietomallien soveltaminen vaatii kuitenkin sit{\"a}, ett{\"a} integroitujen tietomallien hy{\"o}dyt ymm{\"a}rret{\"a}{\"a}n ja avataan eri toimijoiden n{\"a}k{\"o}kulmista. Tuotteet ja palvelut k{\"a}ytt{\"a}v{\"a}t hyv{\"a}kseen k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}l{\"a}ht{\"o}ist{\"a} sis{\"a}ll{\"o}ntuotantoa. Rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n palveluja tuotetaan verkostomaisin toimintatavoin. Lyhyell{\"a} aikav{\"a}lill{\"a} oleellisiksi nousevat erityisesti seuraavat nelj{\"a} palvelukokonaisuutta: 1) mallipalvelut, 2) datan keruu-, yll{\"a}pito- ja hallintapalvelut, 3) informaatiopohjaiset lis{\"a}arvopalvelut sek{\"a} 3) palveluiden integrointi. Rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n tieto- ja viestint{\"a}teknologian soveltaminen painottaa koko tuotteen elinkaaren arvoa ja siihen kohdistuvia palvelukokonaisuuksia. Pitk{\"a}ll{\"a} aikav{\"a}lill{\"a} (5-15 vuotta) suunnitteluun ja tuotantoon alkaa muodostua globaalisti integroituja toimintamalleja siten, ett{\"a} laajat verkostot tuottavat rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n palveluita. Loppuk{\"a}ytt{\"a}j{\"a}{\"a} palvellaan koko suunnittelu- ja rakentamisprosessissa tarjoamalla erilaisia visualisointi-, modularisointi- ja palautteenantomekanismeja. Pitk{\"a}ll{\"a} aikav{\"a}lill{\"a} nousevat erityisesti seuraavat palvelukokonaisuudet: ajantasaiset kiinteist{\"o}tietoj{\"a}rjestelm{\"a}t, p{\"a}{\"a}t{\"o}ksentekoa ja k{\"a}ytt{\"o}{\"a} tukevat, integroituihin tietomalleihin perustuvat palvelut, el{\"a}mys- ja terveyspalvelut sek{\"a} omaisuuden automaattiset arviointipalvelut. Pitk{\"a}ll{\"a} aikav{\"a}lill{\"a} toimintatapojen muutosten edist{\"a}misess{\"a} keskeiseksi nousevat prosessien hallintaan tarkoitetut sovellukset ja ty{\"o}kalut. Keskeinen ratkaisu t{\"a}ss{\"a} suhteessa ovat visualisointia ja tietomalleja hy{\"o}dynt{\"a}v{\"a}t sovellukset, joita voitaisiin k{\"a}ytt{\"a}{\"a} virallisesti rakennustarkastuksen referenssin{\"a}. Uudenlaisiin tietomalleja ja integrointia hy{\"o}dynt{\"a}viin palveluihin syntynee my{\"o}s uudenlaisia palvelutuottajia. Tiekarttaprosessin perusteella tunnistettiin tieto- ja viestint{\"a}teknologiaa hy{\"o}dynt{\"a}v{\"a}n rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n tulevaisuuden viisi suurta kehityslinjaa: 1) Digitaalisen tiedon m{\"a}{\"a}r{\"a} ja hy{\"o}dynnett{\"a}vyys rakennetussa ymp{\"a}rist{\"o}ss{\"a} kasvaa. On kehitett{\"a}v{\"a} ty{\"o}kalut tiedon hallintaan, analysointiin ja tehokkaaseen k{\"a}ytt{\"o}{\"o}n p{\"a}{\"a}t{\"o}ksenteon tukena. 2) Tietomallien, laskentamenetelmien ja tietotekniikan suorituskyvyn kehittyminen mahdollistaa tuotteen monipuolistuvan virtuaalisen testaamisen. 3) Digitaalinen ja fyysinen maailma liittyv{\"a}t toisiinsa tuotteen koko elinkaaren aikana. 4) Palvelupohjainen ohjelmistointegraatio, tilanteen mukaan ohjautuvat j{\"a}rjestelm{\"a}t, sosiaalinen media ja paikannusteknologiat mahdollistavat automaattisesti k{\"a}ytt{\"a}jien tarpeisiin r{\"a}{\"a}t{\"a}l{\"o}ityv{\"a}t rakennetun ymp{\"a}rist{\"o}n palvelut. 5) Olemassa olevan rakennuskannan tietomallintaminen on merkitt{\"a}v{\"a} haaste, josta selvi{\"a}minen edellytt{\"a}{\"a} menetelmien ja teknologioiden kehitt{\"a}mist{\"a}.",
  keywords = "automatic property assessment services, buildings, constructed environment, construction industry, development, digital solutions, ICT, information systems, modelling, real estate, roadmaps, visualisation",
  author = "Satu Paiho and Toni Ahlqvist and Kalevi Piira and Janne Porkka and Pekka Siltanen and Pekka Tuomaala",
  note = "Project: 16776",
  year = "2008",
  month = "8",
  day = "15",
  language = "Finnish",
  isbn = "978-951-38-7198-7",
  series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "2427",
  address = "Finland",

  }

  Paiho, S, Ahlqvist, T, Piira, K, Porkka, J, Siltanen, P & Tuomaala, P 2008, Tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2427, VTT Technical Research Centre of Finland, Helsinki.

  Tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät. / Paiho, Satu; Ahlqvist, Toni; Piira, Kalevi; Porkka, Janne; Siltanen, Pekka; Tuomaala, Pekka.

  Helsinki : VTT Technical Research Centre of Finland, 2008. 60 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2427).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

  AU - Paiho, Satu

  AU - Ahlqvist, Toni

  AU - Piira, Kalevi

  AU - Porkka, Janne

  AU - Siltanen, Pekka

  AU - Tuomaala, Pekka

  N1 - Project: 16776

  PY - 2008/8/15

  Y1 - 2008/8/15

  N2 - Rakennettu ympäristö muodostaa kansallisvarallisuudestamme merkittävän osan. Rakennettu ympäristö on ihmisen tuottamaa fyysistä ympäristöä, joka koostuu rakennuksista, liikenne-, energia-, vesi- ja jätehuollon sekä tietoliikenteen verkoista sekä niihin toiminnallisesti liittyvistä rakennelmista, laitteista ja (rakennetuista) luonnonelementeistä. Tämä julkaisu esittelee näkemyksen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehityslinjoista painottuen rakennuksiin ja rakentamiseen. Näkemys esitetään muutostiekarttoina, joita on neljä. "Digitaaliset ratkaisut" käsittelee aihealueeseen liittyviä ja siinä sovellettavia teknologioita rakennetun ympäristön näkökulmasta. "Toimintatavat ja prosessit" käsittelee uusien teknologioiden mahdollistamia ja edellyttämiä muutoksia toimintatavoissa ja prosesseissa. "Palvelut" käsittelee digitaalisten ratkaisujen ja muuttuvien toimintatapojen ja prosessien mahdollistamia palveluita. Metatiekartta kiteyttää muiden tiekarttojen oleelliset ideat. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymien visio on seuraava: Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön teknologinen perusta nojaa tiedon oikea-aikaiseen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Liiketoiminta tapahtuu verkostoissa. Tämä edellyttää yhteensopivia prosesseja ja toimintatapoja, joissa pystytään hyödyntämään yhteiskäyttöistä digitaalista tietoa, kuten esimerkiksi tietomalleja ja reaaliaikaista tietoa. Nämä tyydyttävät käyttäjän tai asiakkaan muuntuvat tarpeet sekä mahdollistavat hyvän käytettävyyden ja ajantasaiset palvelut. Tällä hetkellä rakennetun ympäristön tieto- ja viestintäteknologian state-of-the-art-ratkaisut ovat pääasiassa erillispalveluja. Edistyksellinen kysyntä on rajallista, ja rakennetun ympäristön informaatioteknologian tuottajat ja hyödyntäjät ovat eriytyneet kapeisiin lokeroihin. Palvelujen tuottajat tarjoavat kapea-alaisia niche-palveluita rajattuihin tarpeisiin. Nykyhetken state-of-the-art-palvelukokonaisuuksia on neljä: 1) suunnittelun, urakoinnin, käytön ja ylläpidon palvelut, 2) etäpalvelut, 3) turvallisuuspalvelut ja 4) uudet terveyspalvelut. Nykyhetkellä toimijoiden prosessit eivät vielä vastaa rakennetun ympäristön informaatioteknologiassa sovellettavan tietomalliajattelun tarpeita. Siksi tietomalleja ei voida täysimittaisesti hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Toinen toimintatapojen muutoskohta on tuotteistamisen kehittäminen sekä teknologisissa ratkaisuissa että niitä yhdistävissä palveluissa. Lyhyellä aikavälillä (1-5 vuotta) rakennetun ympäristön tieto- ja viestintäteknologian kehityskulut johtavat kohti integroidun tietomallin hyödyntämistä, mikä mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen yhdistämisen uusin tavoin. Tietomallien soveltaminen vaatii kuitenkin sitä, että integroitujen tietomallien hyödyt ymmärretään ja avataan eri toimijoiden näkökulmista. Tuotteet ja palvelut käyttävät hyväkseen käyttäjälähtöistä sisällöntuotantoa. Rakennetun ympäristön palveluja tuotetaan verkostomaisin toimintatavoin. Lyhyellä aikavälillä oleellisiksi nousevat erityisesti seuraavat neljä palvelukokonaisuutta: 1) mallipalvelut, 2) datan keruu-, ylläpito- ja hallintapalvelut, 3) informaatiopohjaiset lisäarvopalvelut sekä 3) palveluiden integrointi. Rakennetun ympäristön tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen painottaa koko tuotteen elinkaaren arvoa ja siihen kohdistuvia palvelukokonaisuuksia. Pitkällä aikavälillä (5-15 vuotta) suunnitteluun ja tuotantoon alkaa muodostua globaalisti integroituja toimintamalleja siten, että laajat verkostot tuottavat rakennetun ympäristön palveluita. Loppukäyttäjää palvellaan koko suunnittelu- ja rakentamisprosessissa tarjoamalla erilaisia visualisointi-, modularisointi- ja palautteenantomekanismeja. Pitkällä aikavälillä nousevat erityisesti seuraavat palvelukokonaisuudet: ajantasaiset kiinteistötietojärjestelmät, päätöksentekoa ja käyttöä tukevat, integroituihin tietomalleihin perustuvat palvelut, elämys- ja terveyspalvelut sekä omaisuuden automaattiset arviointipalvelut. Pitkällä aikavälillä toimintatapojen muutosten edistämisessä keskeiseksi nousevat prosessien hallintaan tarkoitetut sovellukset ja työkalut. Keskeinen ratkaisu tässä suhteessa ovat visualisointia ja tietomalleja hyödyntävät sovellukset, joita voitaisiin käyttää virallisesti rakennustarkastuksen referenssinä. Uudenlaisiin tietomalleja ja integrointia hyödyntäviin palveluihin syntynee myös uudenlaisia palvelutuottajia. Tiekarttaprosessin perusteella tunnistettiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön tulevaisuuden viisi suurta kehityslinjaa: 1) Digitaalisen tiedon määrä ja hyödynnettävyys rakennetussa ympäristössä kasvaa. On kehitettävä työkalut tiedon hallintaan, analysointiin ja tehokkaaseen käyttöön päätöksenteon tukena. 2) Tietomallien, laskentamenetelmien ja tietotekniikan suorituskyvyn kehittyminen mahdollistaa tuotteen monipuolistuvan virtuaalisen testaamisen. 3) Digitaalinen ja fyysinen maailma liittyvät toisiinsa tuotteen koko elinkaaren aikana. 4) Palvelupohjainen ohjelmistointegraatio, tilanteen mukaan ohjautuvat järjestelmät, sosiaalinen media ja paikannusteknologiat mahdollistavat automaattisesti käyttäjien tarpeisiin räätälöityvät rakennetun ympäristön palvelut. 5) Olemassa olevan rakennuskannan tietomallintaminen on merkittävä haaste, josta selviäminen edellyttää menetelmien ja teknologioiden kehittämistä.

  AB - Rakennettu ympäristö muodostaa kansallisvarallisuudestamme merkittävän osan. Rakennettu ympäristö on ihmisen tuottamaa fyysistä ympäristöä, joka koostuu rakennuksista, liikenne-, energia-, vesi- ja jätehuollon sekä tietoliikenteen verkoista sekä niihin toiminnallisesti liittyvistä rakennelmista, laitteista ja (rakennetuista) luonnonelementeistä. Tämä julkaisu esittelee näkemyksen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehityslinjoista painottuen rakennuksiin ja rakentamiseen. Näkemys esitetään muutostiekarttoina, joita on neljä. "Digitaaliset ratkaisut" käsittelee aihealueeseen liittyviä ja siinä sovellettavia teknologioita rakennetun ympäristön näkökulmasta. "Toimintatavat ja prosessit" käsittelee uusien teknologioiden mahdollistamia ja edellyttämiä muutoksia toimintatavoissa ja prosesseissa. "Palvelut" käsittelee digitaalisten ratkaisujen ja muuttuvien toimintatapojen ja prosessien mahdollistamia palveluita. Metatiekartta kiteyttää muiden tiekarttojen oleelliset ideat. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymien visio on seuraava: Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön teknologinen perusta nojaa tiedon oikea-aikaiseen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Liiketoiminta tapahtuu verkostoissa. Tämä edellyttää yhteensopivia prosesseja ja toimintatapoja, joissa pystytään hyödyntämään yhteiskäyttöistä digitaalista tietoa, kuten esimerkiksi tietomalleja ja reaaliaikaista tietoa. Nämä tyydyttävät käyttäjän tai asiakkaan muuntuvat tarpeet sekä mahdollistavat hyvän käytettävyyden ja ajantasaiset palvelut. Tällä hetkellä rakennetun ympäristön tieto- ja viestintäteknologian state-of-the-art-ratkaisut ovat pääasiassa erillispalveluja. Edistyksellinen kysyntä on rajallista, ja rakennetun ympäristön informaatioteknologian tuottajat ja hyödyntäjät ovat eriytyneet kapeisiin lokeroihin. Palvelujen tuottajat tarjoavat kapea-alaisia niche-palveluita rajattuihin tarpeisiin. Nykyhetken state-of-the-art-palvelukokonaisuuksia on neljä: 1) suunnittelun, urakoinnin, käytön ja ylläpidon palvelut, 2) etäpalvelut, 3) turvallisuuspalvelut ja 4) uudet terveyspalvelut. Nykyhetkellä toimijoiden prosessit eivät vielä vastaa rakennetun ympäristön informaatioteknologiassa sovellettavan tietomalliajattelun tarpeita. Siksi tietomalleja ei voida täysimittaisesti hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Toinen toimintatapojen muutoskohta on tuotteistamisen kehittäminen sekä teknologisissa ratkaisuissa että niitä yhdistävissä palveluissa. Lyhyellä aikavälillä (1-5 vuotta) rakennetun ympäristön tieto- ja viestintäteknologian kehityskulut johtavat kohti integroidun tietomallin hyödyntämistä, mikä mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen yhdistämisen uusin tavoin. Tietomallien soveltaminen vaatii kuitenkin sitä, että integroitujen tietomallien hyödyt ymmärretään ja avataan eri toimijoiden näkökulmista. Tuotteet ja palvelut käyttävät hyväkseen käyttäjälähtöistä sisällöntuotantoa. Rakennetun ympäristön palveluja tuotetaan verkostomaisin toimintatavoin. Lyhyellä aikavälillä oleellisiksi nousevat erityisesti seuraavat neljä palvelukokonaisuutta: 1) mallipalvelut, 2) datan keruu-, ylläpito- ja hallintapalvelut, 3) informaatiopohjaiset lisäarvopalvelut sekä 3) palveluiden integrointi. Rakennetun ympäristön tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen painottaa koko tuotteen elinkaaren arvoa ja siihen kohdistuvia palvelukokonaisuuksia. Pitkällä aikavälillä (5-15 vuotta) suunnitteluun ja tuotantoon alkaa muodostua globaalisti integroituja toimintamalleja siten, että laajat verkostot tuottavat rakennetun ympäristön palveluita. Loppukäyttäjää palvellaan koko suunnittelu- ja rakentamisprosessissa tarjoamalla erilaisia visualisointi-, modularisointi- ja palautteenantomekanismeja. Pitkällä aikavälillä nousevat erityisesti seuraavat palvelukokonaisuudet: ajantasaiset kiinteistötietojärjestelmät, päätöksentekoa ja käyttöä tukevat, integroituihin tietomalleihin perustuvat palvelut, elämys- ja terveyspalvelut sekä omaisuuden automaattiset arviointipalvelut. Pitkällä aikavälillä toimintatapojen muutosten edistämisessä keskeiseksi nousevat prosessien hallintaan tarkoitetut sovellukset ja työkalut. Keskeinen ratkaisu tässä suhteessa ovat visualisointia ja tietomalleja hyödyntävät sovellukset, joita voitaisiin käyttää virallisesti rakennustarkastuksen referenssinä. Uudenlaisiin tietomalleja ja integrointia hyödyntäviin palveluihin syntynee myös uudenlaisia palvelutuottajia. Tiekarttaprosessin perusteella tunnistettiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön tulevaisuuden viisi suurta kehityslinjaa: 1) Digitaalisen tiedon määrä ja hyödynnettävyys rakennetussa ympäristössä kasvaa. On kehitettävä työkalut tiedon hallintaan, analysointiin ja tehokkaaseen käyttöön päätöksenteon tukena. 2) Tietomallien, laskentamenetelmien ja tietotekniikan suorituskyvyn kehittyminen mahdollistaa tuotteen monipuolistuvan virtuaalisen testaamisen. 3) Digitaalinen ja fyysinen maailma liittyvät toisiinsa tuotteen koko elinkaaren aikana. 4) Palvelupohjainen ohjelmistointegraatio, tilanteen mukaan ohjautuvat järjestelmät, sosiaalinen media ja paikannusteknologiat mahdollistavat automaattisesti käyttäjien tarpeisiin räätälöityvät rakennetun ympäristön palvelut. 5) Olemassa olevan rakennuskannan tietomallintaminen on merkittävä haaste, josta selviäminen edellyttää menetelmien ja teknologioiden kehittämistä.

  KW - automatic property assessment services

  KW - buildings

  KW - constructed environment

  KW - construction industry

  KW - development

  KW - digital solutions

  KW - ICT

  KW - information systems

  KW - modelling

  KW - real estate

  KW - roadmaps

  KW - visualisation

  UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=49149117017&partnerID=8YFLogxK

  M3 - Report

  AN - SCOPUS:49149117017

  SN - 978-951-38-7198-7

  T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

  BT - Tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Helsinki

  ER -

  Paiho S, Ahlqvist T, Piira K, Porkka J, Siltanen P, Tuomaala P. Tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät. Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland, 2008. 60 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2427).