Robotisoidun kokoonpanosolun ohjausjärjestelmä

Pekka Ruusunen, Ilpo Kauhaniemi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa on tarkasteltu robotisoitujen tuotantosolujen - erityisesti kokoonpanosolujen - ohjausjärjestelmän toteuttamista. Kirjallisuustutkimuksen avulla on aluksi perehdytty tyypillisiin robotisoidussa kokoonpanossa käytettäviin koneisiin ja laitteisiin sekä näiden ohjausmenetelmiin. Koneiden ohjauksen jälkeen on tarkasteltu tuotantosolun kokonaisohjausta. Tähän liittyen on esitetty joitain nykyisellä kaupallisella tiedonsiirtoa tutkittaessa on painspiste ollut reaaliaikaisissa paikallisverkoissa sekä erityisesti kehitteillä olevassa MAP-standardissa (MAP = Manu-facturing Automation Protocol). Käytännön tutkimustyönä on kehitetty ohjausjärjestelmä VTT:n rakentamaan kokoonpanosoluun. Kokoonpanosolun tärkeimmät komponentit ovat kaksi teollisuus-robottia, kuljetinjärjestelmä, paternoster-varasto ja hydraulipuristin sekä nämä yhdistävä solun keskusohjain. Koneet liitettiin keskusohjaimeen asynkronisilla sarjaväylillä, joten tiedonsiirtoverkoksi tuli tähtiverkko. Keskusohjaimen ohjelmisto suunniteltiin siten, että voitiin käyttää hyväksi kyseiselle keskusohjainlaitteelle suunniteltua automaatiosovellusten ohjausohjelmistoa. Keskusohjaimeen ohjelmoitiin tiedonsiirto-ohjelmat koneiden liittämistä varten. Tuotantosolun koneiden älykkyyden lisääntyessä kaiken aikaa ei solun kokonaisohjaukseen riitä pelkkä binaarisignaaleilla tahdistaminen, vaan on käytettävä monipuolisempaan tiedonsiirtoon kykeneviä tiedonsiirtoväyliä. Puuttuva standardointi on estänyt eri valmistajien koneiden liittämisen samaan tiedonsiirtoverkkoon; MAP-stardardin mukaiset laitteistot ja ohjelmistot eivät ole vielä valmiita sovellettaviksi pienten tuotantosolujen ohjaukseen. Kaytännön toteutus osoittaa, että voidaan rakentaa joustavasti muutettava ja modulaarinen ohjausjärjestelmä liittämällä koneet keskusohjaimeen useimmissa koneissa olevan päätetyyppisen asynkronisen sarjaväylän välityksellä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages46
ISBN (Print)951-38-2638-4
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number609
ISSN0358-5085

Keywords

  • manufacturing computer control
  • industrial robots
  • flexible production cells
  • automatic assembly

Cite this