Robotsvetsning av stora objekt: Analys av case-fall

Kalervo Leino, Karri Vartiainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

I denna undersökning analyseras sju exempel på mekanisering och robotsvetsning av tämligen stora objekt. Syftet är att finna den förmånligaste mekaniseringsmetoden för olika typer av objekt och göra förslag till att förenkla mekanisering och därigenom höja dess utnyttjande. De arbetsstycken som planerats att svetsas manuellt kan i regel ur teknisk synpunkt även svetsas med robot. Detta kan ske så gott som utan konstraktionsförändringar eller med alldeles små förändringar, med vilka man förbättrar tillgängligheten till fogarna. För att öka lönsamheten vid användandet av robot bör man dock alltid beakta eventuella konstruktionsförändringar. I de flesta fall förutsätter robotsvetsningen att arbetsstycket kan svetsas oavbrutet utan att efter hand tillfoga ytterligare delar till sammansvetsningen. Vid fixering av små detaljer är det möjligt att som hjälp till vetsroboten utnyttja en annan robot. Vid svetsning av objekt, som innehåller geometriskt enkla svetsar, är det förmånligt att mekanisera svetsningen med enklare anordningar än robot. Objektets konstruktion och arbetsskeden kan då planeras på ett annat sätt än vad fallet är vid robotsvetsning. Vid användning av flera svetshuvuden samtidigt kan man höja svetshastigheten avsevärt jämfört med robotsvetsning och till betydligt lägre kostnader. Vid robotsvetsning av enstaka objekt eller alldeles små serier är programmeringen i dag med allmänt tillämpade metoder inte tillräckligt snabb. En lösning kan vara att utveckla avsevärt snabbare programmeringsmetoder eller off-line-programmering. Arbetsstyckets hantering har stor betydelse vid robotsvetsning av stora objekt. En tillräckligt mångsidig hanteringeutrustning både förbättrar robotens räckvidd och skapar möjligheter att svetsa på snabbast möjliga sätt.
Original languageSwedish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages46
ISBN (Print)951-38-2556-6
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number378
ISSN0358-5077

Keywords

  • welding
  • robots
  • automatic welding

Cite this