Runkoprosessin re-engineering: Betonivalmisosarakentamisen suunnittelu-toteutus-prosessin uudistaminen

Olli Teriö, Hannu Koski, Eeva Rantanen, Kaarin Ruuhilehto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli uudistaa täyselementtitekniikalla toteutettavaa runkorakentamista siten, että laatu, tehokkuus ja turvallisuus paranevat nykyiseen verrattuna merkittävästi. Tutkimusongelman lähestymistavassa pyrittiin vastaamaan kysymykseen: "Miksi toimitaan niin kuin toimitaan, ja kuinka ihmisten ja organisaatioiden toimintaa voidaan muuttaa?" Organisaatioiden toimintaprosessien muutoksessa tarvitaan muun muassa piilevän tiedon näkyväksi tekemistä, tietojen yhdistelyä sekä tiedon sisäistämistä yksilön ja organisaation tasolla. Tutkimusongelman käsittelyssä sovellettiin prosessien re-engineering-menetelmiä, joissa tarkastellaan pitkiä prosesseja organisaatiorajojen yli, kyseenalaistetaan toimintatapoja sekä painotetaan asiakaslähtöisyyttä, lisäarvon tuottoa ja osallistujien sitouttamista muutokseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä liiketoimintaprosesseja että tuotantoprosessia. Aineistoa kerättiin valokuvaamisella, videoinnilla ja haastatteluilla sekä workshop-työskentelyllä. Tutkimuksen alkuosassa mallinnettiin rakennushankkeen valmisteluprosessi ja työmaan ohjausprosessit sekä kerättiin näkemyksiä kehittämistarpeista. Suunnitteluprosessissa ongelmina nähtiin mm. aikataulukysymykset, suunnitteluedellytysten puuttuminen ja yhteistyön puute. Tarjouksesta tilaukseen -prosessissa keskeisimpiä kysymyksiä olivat aikataulut, hinnoitteluperusteet ja suunnittelusopimukset. Kustannusten hallinta ja ennakointi koettiin vaikeaksi elementtitoimituksissa. Työmaaprosessin kehittämisessä etsittiin keinoja piikkauksen, oikomisen ja jälkivalujen vähentämiseen sekä työturvallisuuden parantamiseen. Tuotteistamisprosessissa pidettiin tärkeänä tuotekehityksen tehostamista, palautekäytännön parantamista ja hyvien suunnitteluratkaisujen käytön lisäämistä. Tutkimuksen tuloksena laadittiin uusi yhteinen prosessimalli yritysten keskinäiseen toimintaan. Keskeisimpiä muutoksia ovat: (1) Tarjouspyyntö-tarjous-tinkimis-tilaus-prosessista siirrytään toimitussisällöstä sopimiseen. (2) Suunnittelun alkupäähän vaikutetaan kolmikantayhteistyöllä ja päätösten tekoa aikaistetaan. (3) Suunnittelun, valmistamisen ja turvallisen rakentamisen edellytykset varmistetaan kolmikantakatselmuksilla. (4) Virheistä otetaan oppia systemaattisesti ja yhdessä kehitetään tuotteistettuja ratkaisuja. (5) Tiedonhallintaa ja yhteistyötä parannetaan yhteisesti sovituilla toimintatavoilla. (6) Turvallisuusjohtamisen toimintatavat integroidaan tuotannonsuunnittelun sisään. Perimmäinen tavoite on tehdä "runko kerralla kuntoon". Osallistujien mukaan tutkimus on parantanut yritysten välistä yhteistyötä, selkeyttänyt prosessin vaiheiden merkitystä osapuolille ja parantanut ymmärrystä toimintojen riippuvuuksista ja vaikutuksista. Toiminta on muuttunut järjestelmällisemmäksi. Merkittävä tämän tutkimuksen opetus on, että turvallisuus, laatu ja tehokkuus eivät ole kilpailevia tavoitteita vaan ne voivat tukea tosiaan. Tämä onnistuu, kun tuotannon suunnittelu integroidaan rakennussuunnittelun sisään.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages119
ISBN (Electronic)951-38-6199-6
ISBN (Print)951-38-6198-8
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2222
ISSN1235-0605

Keywords

  • construction
  • prefabrication
  • framework
  • precast concrete
  • design
  • construction process
  • re-engineering
  • modelling
  • safety
  • productizing

Cite this