Ruokohelven polttoaineketjun kehittäminen liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseksi

Teuvo Paappanen, Tuulikki Lindh, Janne Kärki, Risto Impola, Raili Taipale, Timo Leino, Samuli Rinne, Timo Lötjönen, Anna Maija Kirkkari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Ruokohelven viljelyala on viime vuosina lisääntynyt nopeasti. Vuonna 2008 sen arvioidaan olevan lähes 21 000 ha. Lyhyestä kokemuksesta johtuen korjuu-, toimitus- ja käyttöketjussa on vielä puutteita. Korjuu- ja toimitusketjussa puutteet rajoittavat helven käyttöä sekä teknisessä että taloudellisessa mielessä. Projektin tavoitteena on ollut tehostaa ruokohelven polttoaineketjujen kilpailukykyä voimalaitospolttoaineena. Tutkimus- ja kehittämiskohteina ovat mm. ruokohelven korjuu, kaukokuljetustekniikat, murskaus ja sekoitus, voimalaitosten kokemukset helven käytöstä, helven poltto ja käytön tehostaminen mm. pneumaattisella syötöllä sekä ruokohelven korjuu- ja toimitusketjujen kustannukset ja liiketoimintakonseptien kehittäminen. Helven korjuutappioita voidaan pienentää käyttämällä niittoon parhaiten soveltuvia koneita. Kaukokuljetuksen kustannuksia voidaan pienentää lisäämällä paalien tiheyttä paalaimen oikeilla säädöillä ja ajotavalla, tekemällä suurkanttipaaleja sekä käyttämällä kuljetuksiin isompia olemassa olevia autoja. Laitoksille, jotka käyttävät riittävän suuria määriä helpeä, voi oman syöttölinjan rakentaminen paaleina toimitettavalle helvelle olla järkevää, jolloin helven käsittelyn ongelmat poistuvat. Yksi tulevaisuuden tavoite on kehittää voimalaitosten tekniikkaa siten, että se mahdollistaa paalien suorat toimitukset laitokselle. Polttokoetulosten perusteella helven seospoltto pienellä 1-2 %:n osuudella ei lisännyt kattilan pysyviä likakerrostumia tai kuumakorroosiota. Myöskään tuhkan ominaisuudet eivät merkittävästi muuttuneet helpeä poltettaessa.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages158
ISBN (Electronic)978-951-38-7243-4
ISBN (Print)978-951-38-7242-7
Publication statusPublished - Nov 2008
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2452
ISSN1235-0605

Keywords

 • Business opportunities
 • Combined heat and power
 • Emission reduction
 • Energy crop
 • Fouling
 • Greenhouse gases
 • Harvesting losses
 • High-temperature corrosion
 • Mixed fuel
 • Production cost
 • Reed canary grass
 • Transport cost

Cite this