Säätely- ja permeaasimutaatioiden vaikutukset ksyloosin sisäänottoon ja metaboliaan ksyloosia käyttävässä Saccharomyces cerevisiae -hiivassa: Pro gradu

Titta Manninen

Research output: ThesisMaster's thesis

Abstract

Työssä tutkittiin RGT2-geenin dominantin mutaation sekä RGT1-geenin deleetion erillisiä vaikutuksia ksyloosimetaboliaan ksyloosia käyttävässä Saccharomyces cerevisiae -hiivassa. Mutaatioilla pyrittiin saamaan aikaan heksoositransportterigeenien konstitutiivinen ekspressio, jotta ksyloosia kuljettavia heksoositransporttereita olisi plasmamembraanilla enemmän ja ksyloosin sisäänotto paranisi. Työssä tutkittiin myös RGT1-deleetion vaikutusta H2220-nollamutanttikannassa (hxt1-7, gal2), jossa ekspressoitiin HXT1- tai HXT7-geenejä. Lisäksi HXT1-geenin mutageneesillä pyrittiin parantamaan kyseisen heksoositransportterin affiniteettia ksyloosille. Työn tarkoituksena oli selvittää pystytäänkö muutoksilla parantamaan ksyloosin sisäänottoa ja ksyloosimetaboliaa. Ksyloosimetabolian tutkimiseksi RGT2-1- ja rgtl-mutaatiokantoja kasvatettiin ksyloosilla aerobisesti ja anaerobisesti. Näistä pullokasvatuksista otettiin näytteitä, joista tutkittiin heksoositransportterigeenien 1,2,3 ja 4 ekspressiotasoja. Lisäksi työssä tutkittiin molempien mutaatiokantojen ksyloosin sisäänottoa in vitro. RGT2-1- ja rgt1-mutaatiot lisäsivät HXT-geenien ekspressiota kasvatettaessa kantoja ksyloosilla. rgtl-kannassa HXT3-geenin ekspressio kohosi 15-30-kertaisesti ja HXT4-geenin ekspressio 4-11-kertaisesti aerobisissa ja anaerobisissa olosuhteissa. HXT1-geenin ekspressio lisääntyi rgtl-kannassa 5-6-kertaisesti aerobisissa olosuhteissa. RGT2-1-kannassa HXT3-geenin ekspressio lisääntyi 7-15-kertaisesti ja HXT1-geenin ekspressio 5-6-kertaisesti aerobisissa olosuhteissa. RGT2-1-ja rgtl-mutaatiokantojen ksyloosin sisäänottonopeudet (Vmax) olivat noin 400-500 nmol/min/mg proteiinia ja Km arvot ksyloosille noin 150-180 mM. RGT1-geenin deleetion sekä HXT7-ekspressioplasmidin sisältämä nollamutanttikanta kasvoi tutkituissa ksyloosipitoisuuksissa maljalla paremmin kuin sen verrokki. Parantuneesta ksyloosin sisäänotosta ja heksoositransportterigeenien ekspressiosta huolimatta rgt1- ja RGT2-1-mutaatioiden vaikutukset solunsisäiseen ksyloosimetaboliaan jäivät vähäisiksi.
Original languageFinnish
QualificationMaster Degree
Awarding Institution
  • University of Helsinki
Place of PublicationHelsinki
Publisher
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

Keywords

  • ksyloosi
  • Rgt1p
  • Rgt2p
  • HXT-geenit

Cite this