Sähköalojen työtapaturmien tilastointi

Pekka Maijala, Tuure Hakavuori

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tapaturmatietojen tilastointi luo perustan tapaturmavaarojen tunnistamiselle ja tapaturmien ennaltaehkäisemisen suunnittelulle. Yksityiskohtaisten tilastotietojen avulla voidaan turvallisuutta parantavat toimenpiteet kohdentaa todellisten ja merkittävimpien vaarojen poistamiseen. Luotettavien tilastojen laadinta edellyttää systemaattista kaikkien tapaturmien tutkimista ja raportointia. Tapaturmaa tutkittaessa on tarkasteltava koko tapahtumasarjaa; myös normaalia toimintaa eikä pelkästään vammautumisvaihetta. Tapaturmatietojen keruu voidaan toteuttaa parhaiten täyttämällä kunkin tapaturmatutkimuksen yhteydessä tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituslomake. Tutkimuksen yhteydessä kehitettiin lähinnä sähköalojen yritysten käyttöön tarkoitettu tapaturmailmoituslomake. Lomakkeella painotetaan erityisesti tapaturmatekijöiden ja torjuntakeinojen tunnistamista ja rekisteröintiä. Sähköalojen tapaturmatietojen luokitusta varten kehitettiin luokitusjärjestelmä, joka sisältää sekä koko alaa koskevia että yrityskohtaisia muuttujia. Näin voidaan laatia vertailukelpoisia tilastoja sekä yritys- että alatasolla ja saadaan yritysten käyttöön laajempi tietomäärä oman alan tapaturmiin liittyvistä erityispiirteistä. Tapaturmatilastojen laatimiseksi kehitettiin ohjelmisto, jolla voidaan laatia tapaturmatiedoista ristiintaulukoita ja taajuusanalyyseja sekä laskea tapaturmatilannetta kuvaavia tunnuslukuja. Ohjelmistoa testattiin kolmen sähköalan yrityksen tapaturma-aineistolla. Ohjelmiston käyttöonoton helpottamiseksi laadittiiin erillinen käyttäjän opas ja ohjelmadokumentti. Näin saatiin kokemuksia ohjelmiston käytöstä puhelin-, sähköasennus- sekä voimalaitos- ja sähkönjakelualan yrityksissä. Ohjelmisto soveltuu hyvin toimialakohtaiseen tapaturmatietojen tilastointiin myös lyhyellä aikavälillä - esimerkiksi neljännesvuosittain. Tällöin vältytään pitkiltä viiveiltä ja tulokset kertovat tapaturmatilanteesta tilastointihetkellä. Tapaturmatilanteen seuranta neljännes- tai puolivuosittain on kuitenkin tarkoituksenmukaista vain suuria tapaturmamääriä analysoitaessa. Tutkimuksen yhteydessä kehitettyjä tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituslomaketta, tapaturmatietojen luokitusjärjestelmää sekä tilastointiohjelmistoa voidaan hyödyntaä myos muiden toimialojen tapaturmatietojen tilastoinnin kehittämisessä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages96
ISBN (Print)951-38-1967-1
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number302
ISSN0358-5085

Keywords

  • accident
  • statistics
  • electrical engineering
  • electrical safety

Cite this