Sähköllä lämmitettävät suur-ja pöytämuotit sekä niiden käyttö

Vesa Penttala, Erkki Markkola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tavoitteena oli edistää sähköllä lämmitettävien suur- ja pöytämuottien käyttöä ja samalla antaa käytäntöön soveltuvia ohjeita ja suosituksia muottien rakenteesta ja muottilämmityksestä. Tarkoitus on ollut käsitellä nykyisin Suomessa käytössä olevaa muottikalustoa eikä ryhtyä kehittelemään uusia muottijärjestelmiä, joskin myös tulevaisuudennäkymiä on lyhyesti sivuttu. Muottien rakenteen osalta on esitelty tyypillisimmät käytössä olevat ratkaisut ja käsitelty näiden puutteita ja kehitysi mahdollisuuksia. Muottien kokojen yhtenäistäminen olisi toivottavaa jo senkin vuoksi, että vältyttäisiin muottien muutostyöltä. Lämmöneristämisen suhteen on nykyisissä muoteissa vielä paljon parantamista. Muottilämmitykseen käytetään Suomessa suojajännite- ja verkkojännitelämmitystä, joiden periaatteita ja säätömahdollisuuksia on käsitelty. Betonin kovettumisen kannalta olisi tärkeää, että muottien lämmitysteho jakautuisi todellisen tehontarpeen mukaisesti. Nykyisin lämmitysteho jakautuu lähes tasaisesti muottipinnan alueelle. Lämmitystehon tarve reunoilla on kuitenkin paljon suurempi kuin muotin keskialueella: lämpötilanmittausten mukaan jopa kaksinkertainen. Tutkimuksessa on pantu erityistä painoa lämmityksen suunnittelulle, joka käytännössä on nykyisin hyvin ylimalkaista. Syyksi on todettu ohjeiden puuttuminen, minkä johdosta on tässä yhteydessä esitetty laskentamenetelmät jolla voidaan arvioida tarvittava muottilämmitysteho ja -aika. Lopuksi on tarkasteltu sähköllä lämmitettävien muottien käyttöön liittyviä toimenpiteitä kuten lämmityksen valvontaa, joka sisältää myös betonin lämpötilan, seuraamisen, rakenteiden varatuentaa sekä rakenteiden jälkihoitoa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages46
ISBN (Print)951-38-0325-2
Publication statusPublished - 1976
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus: Betonitekniikan laboratorio. Tiedonanto
Number42
ISSN0355-3442

Cite this