Sähköntoimituksen keskeytykset ja muut sähkön laatutekijät sähköntoimitusehdoissa

Juho Farin, Matti Lehtonen, Kalevi Leino

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kauppa- ja teollisuusministeriö tutkitutti sähkön toimituksen keskeytysten johdosta sähkön käyttäjille mahdollisesti annettavia hinnanalennuksia. Tarkoituksena oli löytää yksinkertainen hinnanalennusautomaatti, jolla keskeytyksen kohteeksi joutunut sähkön käyttäjä olisi saanut hinnanalennusta määrättyä keskeytyksen kestoaikaa pitemmissä keskeytyksissä. Selvityksestä kävi kuitenkin ilmi, että sähkölaitos joutuisi käsittelemään lukumääräisesti niin paljon ylimääräisiä keskeytystapahtumia, että näiden käsittelykustannukset lisäisivät sähkön hintaa enemmän kuin kaavaillusta hinnanalennuksesta keskeytyksen kohteeksi joutuneet pienkuluttajat saisivat korvauksia. Määrältään oikeudenmukaisen yleisen hinnanalennuksen määritteleminen on lisäksi mahdotonta johtuen jakeluverkko-olosuhteiden suuresta vaihtelusta sekä suurista eroista eri kuluttajien kokeman haitan suuruudessa. Siten esimerkiksi haja-asutusalueella olevan kuluttajan kannalta kohtuullinen hinnanalennusmenettely olisi epäoikeudenmukainen taajamien sähkönkäyttäjiin sovellettuna. Toisaalta kaupunkiverkoissa yleisesti vallitsevan toimitusvarmuuden vaatiminen maaseutujakelulaitoksilta johtaisi verkkoyhtiöiden kannalta epärealistisen suuriin kustannuksiin. Selvityksen tuloksena mitään keskeytyksen keston raja-arvoa ei ehdoteta. Sen sijaan ehdotuksessa päädytään nykyisenkaltaiseen vahingonkorvausmenettelyyn ilman erillistä hinnanalennus-automaattia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages41
ISBN (Print)951-38-4823-X
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1668
ISSN1235-0605

Keywords

  • electricity
  • electric power distribution
  • shutdowns
  • quality
  • delivery
  • contracts

Cite this