Säiliönpuhdistusten menetelmät

Jouko Virtanen, Kimmo Virolainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa on selvitetty prosessi- ja varastosäiliöiden puhdistustarve sekä eri teollisuusaloilla käytettävät puhdistusmenetelmät. Tutkimus rajoittuu säiliöihin tai vastaaviin umpinaisiin tiloihin, joita joudutaan puhdistamaan menemällä säiliön sisälle. Puhdistustarpeen ja eri teollisuusaloilla käytössä olevien puhdistusmenetelmien selvitys tehtiin puhelinhaastattelulla ja lähettämällä kyselylomake hanstattelun perusteella valittuihin, eri toimialoilla toimiviin yrityksiin. Näin saatujen tietojen perusteella valittiin puhdistusmenetelmät, joita tutkittiin yksityiskohtaisemmin työn turvallisuusanalyysin avulla. Säiliötyöhön yleensä liittyviä vaaroja tutkittiin säiliötoissä sattuneiden tapaturmien pohjalta. Lähdeaineistona käytettiin työsuojeluhallituksen tapaturmaselostusrekisteriä ja tapaturmailmoituksia. Tutkimuksessa annetaan ehdotuksia puhdistustöiden turvallisuuden kehittämiseksi mm. työlupamenettelyä ja säiliötyöohjeita hyväksikäyttäen. Lisäksi tarkastellaan eri puhdistusmenetelmien käyttöön liittyviä ongelmia ja menetelmien kehittämismahdollisuuksia. Säiliöiden suunnittelun ja asentamisen perustana ovat viranomaismääräykset ja aiheeseen liittyvät standardit. Tätä julkaisua ei pidä sekoittaa niihin. Yleispätevien ratkaisujen esittäminen on säiliöiden hyvinkin erilaisista muodoista ja sisällöistä johtuen mahdotonta. Tämän vuoksi tässä julkaisussa esitettyjen esimerkkien ja näkemysten soveltamisessa on noudatettava huolellista harkintaa ja tarkasteltava tilannetta tapauskohtaisesti.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages94
ISBN (Print)951-38-2575-2
Publication statusPublished - 1986
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number585
ISSN0358-5085

Keywords

  • tanks
  • vessels
  • cleaning
  • accident prevention
  • occupational safety

Cite this