Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista

Mervi Murtonen, Sirra Toivonen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Julkaisussa esitetään toimintamalli sairaankuljetuksen turvallisuuden johtamiseen ja kuvataan käytännön toimenpiteitä ja työkaluja turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Julkaisussa esitetään katsaus sairaankuljetuksen työturvallisuuden nykytilaan ja mallinnetaan eri osa-tekijöiden vaikutusta työn kokonaisturvallisuuteen. Aihetta tarkastellaan riskien tunnistamisen ja arvioinnin, vaaratilanneseurannan, tapaturmatilastojen ja aiempien tutkimusten sekä alan kirjallisuuden näkökannoista. Turvallisuusjohtaminen - tai turvallisuusasioiden parempi huomioon ottaminen osana johtamista - on keino vahvistaa ja osittain myös uudistaa sairaankuljetuksen turvallisuuden kehittämistä. Turvallisuusjohtamisen toimintamalli kuvaa puitteet, joiden avulla riskienhallinnan käytännöt ja yksittäiset turvallisuuden kehittämishankkeet liitetään osaksi sairaankuljetuksen johtamista. Sairaankuljetuksen turvallisuus on siis johtamista - eikä pelkästään yksittäisten organisaatioiden tasolla. Sairaankuljetuksen palveluntuottajien omien turvallisuuskäytäntöjen kehittämisen lisäksi alalla tulisi kiinnittää huomiota valtakunnallisten linjausten turvallisuusvaikutuksiin esimerkiksi koulutuksen, organisaatiomuotojen tai eri viranomaisten välisen yhteistyön suhteen.
  Tämän julkaisun rinnalla on julkaistu erilliset työraportit sisätiloiltaan turvallisten ambulanssien hankinnasta ja sairaankuljetuksessa käytettyjen paarien ja tyhjiöpatjan käytettävyydestä. Kaikki SaTuRH-hankkeessa tuotettu julkinen materiaali on saatavana Lääkelaitoksen julkaisemana CD-ROM julkaisuna. CD-ROM sisältää raporttien lisäksi koulutusmateriaalia ja työkaluja sairaankuljetuksen riskien arviointiin ja turvallisuuden kehittämiseen.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  Number of pages64
  Publication statusPublished - 2006
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesLääkelaitoksen julkaisusarja
  Number3/2006
  ISSN1238-8777

  Keywords

  • ambulance service
  • safety management
  • risk
  • occupational safety

  Cite this