Sakkolainsäädännön uudistamisen vaikutukset ylinopeusrangaistuksiin, ajonopeuksiin ja liikenneturvallisuuteen

Translated title of the contribution: Effects of road sanction legislation revision on driving speeds, sanctions for speeding and traffic safety

Juha Tapio, Helinä Häkkänen, Kirsi Pajunen, Susanna Kaitanen, Tapani Mäkinen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa selvitettiin 1.10.1999 voimaan tulleen sakkolainsäädännön uudistuksen vaikutuksia nopeusrajoituksen ylityksestä määrättyihin rangaistuksiin, ajonopeuksiin, liikenneturvallisuuteen ja poliisien työhön. Uudistuksessa rikesakkoja korotettiin ja niiden käyttöä laajennettiin sekä päiväsakon määräytymisperusteita muutettiin. Ylinopeuden ollessa = 15 km/h rangaistukset muuttuivat suurempien rikesakkojen myötä ankarammiksi. Päiväsakkorangaistuksen korvaaminen rikesakolla muutti 16-20 km/h ylinopeudesta määrättyjä rangaistuksia siten, että 60 km/h tai sitä alemmilla nopeusrajoitusalueilla rangaistusten rahamäärät kasvoivat noin 4 % ja yli 60 km/h nopeusrajoitusalueilla rangaistusten rahamäärät puolestaan laskivat noin 10 %. Nämä muutokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä 95 %:n luottamustasolla. Suuremmista ylityksistä määrätyt päiväsakkorangaistusten rahamäärät kasvoivat 27 % 21-30 km/h ylinopeusluokassa ja 38 % 31-40 km/h ylinopeusluokassa. Kasvu oli suhteellisesti ja absoluuttisesti suurin, kun nopeusrajoituksen ylitys oli yli 40 km/h, tässä luokassa muutos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä 95 %:n luottamustasolla. Päiväsakkorangaistusten rahamäärien kasvun syynä olivat etenkin pienimmän päiväsakon korottaminen 20:stä 40 mk:aan sekä päiväsakon suuruuden laskennan perustaminen verottajalta saatuun palkkatietoon aiemman sakotettavan itse ilmoittaman palkan sijasta. Tulosten mukaan uudistus ei aiheuttanut muutoksia keskimääräisissä ajonopeuksissa eikä siten myöskään nopeusmuutoksista aiheutuvia liikenneturvallisuusvaikutuksia. Poliiseille suunnatun kyselyn mukaan uudistus on lyhentänyt sakotustilanteiden kestoa ja vähentänyt epämiellyttäviksi koettuja sakotustilanteita. Poliisit arvioivat kuljettajien pitävän uusitun sakkolainsäädännön mukaista käytäntöä aiempaa oikeudenmukaisempana.
Translated title of the contributionEffects of road sanction legislation revision on driving speeds, sanctions for speeding and traffic safety
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages48
ISBN (Electronic)951-38-6098-1
ISBN (Print)951-38-6090-6
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2167
ISSN1235-0605

Keywords

  • traffic
  • traffic discipline
  • drivers
  • behaviour
  • traffic safety
  • control
  • speed
  • penalties
  • legislation, police

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Effects of road sanction legislation revision on driving speeds, sanctions for speeding and traffic safety'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this