Sammutteiden identifiointi. Osa 1. Sammutusjauheet

Tauno Andsten, Henry Weckman

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Hyväksyessään käsisammuttimia myyntiin tai käyttöönotettavaksi viranomainen samalla yksilöi sammuttimessa käytetyn sammutejauheen kauppanimen. Tapauksissa, joissa sammutejauhe epäillään korvatuksi toisella, on syntynyt tarve koota yhteen käsisammuttimissa nykyisin käytettyjä sammutteita koskevia analyysituloksia. Päämääränä on kerätä riittävästi tietoja, jotta jauheet voitaisiin luotettavasti tunnistaa ja erottaa toisistaan. Tiedotteessa esitetään aluksi lyhyt katsaus palojen sammuttamiseen käytettävien sammutejauheiden kehityksestä, sammutejauheille asetettavista vaatimuksista sekä jauheiden kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen kemialliseen analyysiin soveltuvista menetelmistä. Tiedotteen jälkimmäinen osa sisältää useimpien Suomessa nykyisin käsisammuttimissa käytettävien sammutejauheiden analyysituloksia. Jauheiden kemiallista koostumusta on tutkittu käyttäen analyysimenetelminä röntgenfluoresenssianalyysia, infrapunaspektrometriaa, atomiabsorptiospektrometriaa, termoanalyysia ja röntgendiffraktometriaa. Lisäksi on määritetty kunkin jauheen raekokojakautuma seula-analyysillä. Millään yksittäisellä analyysimenetelmällä ei jauheita voitu yksiselitteisesti tunnistaa. Yhdistämällä eri analyysimenetelmillä saatuja tuloksia on kuitenkin kohtuullisen varmasti mahdollista erottaa jauheet toisistaan huomioon ottaen menetelmiin ja jauheen koostumukseen liittyvät tilastolliset vaihtelut.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages59
ISBN (Print)951-38-5171-0
Publication statusPublished - 1997
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1872
ISSN1235-0605

Keywords

  • fire extinguishers
  • fire extinguishing agents
  • fire fighting
  • fire protection
  • powders

Cite this