Sammutteiden identifiointi: Osa 2. Nestesammutteet

Tauno Andsten, Henry Weckman

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Hyväksyessään käsisammuttimia myyntiin tai käyttöönotettavaksi viranomainen samalla yksilöi sammuttimessa käytetyn sammutteen kauppanimen. Tapauksissa, joissa sammute epäillään korvatuksi toisella, on syntynyt tarve koota yhteen käsisammuttimissa nykyisin käytettyjä sammutteita koskevia analyysituloksia. Päämääränä on kerätä riittävästi tietoja, jotta sammutteet voitaisiin luotettavasti tunnistaa ja erottaa toisistaan. Tutkimuksen ensimmäinen osa koski sammutejauheita. Tässä tutkimuksen toisessa osassa käsitellään erityyppisiä nestemäisiä sammutteita (nestesammutteita). Julkaisussa esitetään aluksi lyhyt katsaus eri nestesammutetyyppien (vesi, vesi ja lisäaine sekä sammutusvaahdot) ominaisuuksista. Alkuosassa käsitellään myös eurooppalaisessa käsisammutinstandardissa SFS-EN 3 nestesammuttimille asetettuja vaatimuksia sekä siinä esitettyjä nestesammutteille tarkoitettuja analyysimenetelmiä. Esimerkkeinä eri maissa käytetyistä nestesammuttimista esitetään Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Suomessa virallisesti hyväksytyt nestesammuttimet. Julkaisun jälkimmäinen osa sisältää useimpien Suomessa nykyisin käsisammuttimissa käytettävien ja lähiaiakoina mahdollisesti hyväksyttävien sammutenesteiden analyysituloksia. Nesteistä on määritetty seuraavia ominaisuuksia: tiheys, viskositeetti, taitekerroin, happamuus (pH), haihdutusjäännös sekä infrapunaspektri. Millään yksittäisellä mittausmenetelmällä ei sammutenesteitä voitu yksiselitteisesti tunnistaa. Yhdistämällä eri mittausmenetelmillä saatuja tuloksia on kuitenkin kohtuullisen varmasti mahdollista erottaa nesteet toisistaan huomioon ottaen menetelmiin ja nesteiden koostumukseen liittyvät tilastolliset vaihtelut. Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty haloneja korvaavat nesteet, koska ne ovat edelleen jatkuvan kehitystyön alla, eikä niitä ole vielä yleisesti käytössä maassamme myytävissä käsisammuttimissa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages47
ISBN (Print)951-38-5412-4
Publication statusPublished - 1999
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1942
ISSN1235-0605

Keywords

  • fire extinguishers
  • fire extinguishing agents
  • fire safety
  • fire protection
  • fire fighting

Cite this