Satelliittikuvien soveltuvuus maankäytön muutosten seurantaan seutukaavatasolla

Eija Lehto

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Luonnonvaroja kartoittavien Landsat-satelliittien maaston säteilyarvoja eri aallonpituusalueilla kuvaavat havainnot ovat saatavissa digitaalisessa muodossa Suomen alueelta 18 päivän välein. Pienimpänä erotettavana tekijänä on maastossa noin 80 x 80 m2:n alue. Tulkitsemalla säteilyarvohavaintoja erilaisin kuvankäsittelymenetelmin saadaan aineiston perusteella määritettyä esimerkiksi kohdealueen maankäyttötilanne. Aineiston digitaalinen esitysmuoto ja lyhyet havaintovälit luovat pohjan automatisoidulle maankäytössä tapahtuvien muutosten seurannalle. Seutukaavatason suunnittelu on aineiston potentiaalinen hyväksikäyttöalue sekä aineiston tietosisällön että nykyisen erotuskyvyn perusteella. Projekti kartoittaa Landsat-havaintojen hyväksikäyttömahdollisuuksia seutukaavatasolla maankäytössä tapahtuvien muutosten seurannassa arvioimalla, minkälaatuista ja kuinka luotettavaa muutostietoa ja millä panoksilla havaintojen perusteella on saatavissa. Tutkimusaineistona oli 5 vuoden Landsat-havainnot 13 x 13 km2: n alueelta Hyvinkään ympäristöstä. Havainnoista tulkittiin numeerisesti eri vuosien maankäyttötilanteet, joita vertaamalla määritetttin Landsat-havaintoihin perustuvat maankäytön muutokset. Muutokset määritettiin sekä vertaamalla tulkintatuloksia että analysoimalla tulkintatuloksista 1 x 1 km2 :n ruutuihin aggregoituja eri vuosien luokittaisia pinta-aloja. Landsat-havaintoihin perustuvien muutosten ja eri ajankohtien ilmakuvien esittämien muutosten vertaaminen osoitti, että todellisten maankäytön muutosten lisäksi Landsat-aineisto esitti melko paljon virheellisiä ylimääräisiä muutoksia. Suuri osa näistä saadaan eliminoitua aikasarja-analyysien perusteella tai käyttämällä muutoskuvioille minimikokoa. Menetelmän kustannukset verrattuna saatavaan informaatioon rajoittanevat kuitenkin vielä käytännön hyväksikäyttöä. Menetelmien kehittämisessä olisi yhtenä vaihtoehtona yhden luotettavan maankäytön lähtötilanteen käyttäminen, joka saataisiin esim. tulkitsemalla Landsat-havainnoista ne alueet, luokat, joiden tulkinta on luotettavaa, ja täydentämällä kuvaus esim. ilmakuva-aineiston perusteella. Tämä loisi hyvän pohjan tulkinnan tuottamien ylimääräisten muutosten eliminoinnille.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages52
ISBN (Print)951-38-1296-0
Publication statusPublished - 1981
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number25
ISSN0358-5077

Keywords

  • remote sensing
  • spaceborne photography
  • land use

Cite this