Satellittikuviin perustuva puuston inventointi

Pekka Saukkola

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksessa kehitettiin satelliittikuvien numeeriseen tulkintaan perustuvaa metsäninventointimenetelmää ja sitä kokeiltiin kaupallista arvoa omaavan puuston kartoitukseen Pohjois-Karjalassa. Inventointikokonaisuuden päävaiheet ovat Landsat-kuvan ositus sävyiltään homogeenisiin ositteisiin, ositteiden puustotietojen määritys maastopisteiden mittauksilla sekä tulosten laskenta ja tulostus. Satelliittikuvavaiheessa ei vielä tehdä estimaatteja ositteiden maastosisällöstä. Inventoinnin tuloksena saadaan värilliset kartat ositteiden sijainnista, ositteiden sisällön määrittelevät maastomittaustulosten yhteenvedot sekä alueittain lasketut kuutiomäärä- ja puulajisuhdearviot. Tutkimuksessa käytettiin suorakaidealueita, mutta arviot on teknisesti mahdollista laskea mille tahansa murtoviivalla rajatulle alueelle. Menetelmä antaa tietoa ennen kaikkea puuston alueellisesta sijainnista, mutta se soveltuu myös suuralueittaisten kokonaistietojen hankintaan. Tilastoittaisen testauksen perusteella puuston kokonaiskuutiomäärä sekä lehtipuuston kuutiomäärä ja osuus kokonaiskuutiomäärästä ovat luotettavimpia pienalueittain arvioitavia tunnuksia. Pääasiallisena virheiden syynä pidetään tutkimusalueen keskimääräiseen metsikkökuviokokoon nähden karkeata satelliittikuvan erotuskykyä, joka aiheuttaa epävarmuutta puuston pinta-ala-arvioissa. Digitoidun turvemaatiedon liittäminen mukaan menetelmään parantaisi varsinkin kuutiomääräarvioiden tarkkuutta.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages106
ISBN (Print)951-38-1489-0
Publication statusPublished - 1982
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number85
ISSN0358-5077

Cite this