Sosiaalinen media tieteellisissä kirjastoissa: Esimerkkitapauksena VTT: AMK-opinnäytetyö

Translated title of the contribution: Scientific libraries in the age of social media: Bachelor's thesis

Research output: ThesisBachelor's thesisTheses

Abstract

Tutkimustyö on dynaamista ryhmätyötä ja verkostoitumista. Tutkijoille on tarjolla yhä enemmän verkkoviestinnän välineitä, joilla kertoa itsestään ja osaamisestaan tiedeyhteisössä. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten VTT:n tukijat tuntevat ja käyttävät työssään sosiaalisen median työkaluja ja mitä ammatillista hyötyä niiden käytöllä on saavutettu. Tietoammattilaisilla on keskeinen rooli näiden työkalujen hankinnassa ja käytön tukemisessa. Tämän tutkimuksen tuloksien avulla tavoitellaan myös parempaa ymmärrystä siitä, miten tietoammattilaiset voisivat tukea tutkijoita heidän työssään. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimuksena huhti–toukokuussa 2014, ja siinä oli sekä määrällinen että laadullinen tutkimusosuus. Työn toimeksiantaja oli Teknologian tutkimuskeskus VTT, joten siinä on tutkimuslaitosnäkökulma. Aineistoa kerättiin VTT:llä sekä lomakekyselynä että teemahaastatteluilla. Lomakekyselyyn vastasi 54 henkilöä ja haastateltavia oli viisi. Tutkimus osoitti, että VTT:läiset käyttivät monipuolisesti sosiaalisen median eri kanavia. He olivat aktiivisesti kokeilleet ja omaksuneet käyttötarkoituksiinsa sopivat mediat. Kokeilujen ja käytön myötä eri kanavien ominaisuudet ja pelisäännöt olivat tulleet tutuiksi. Osallistuminen sosiaalisessa mediassa vie tutkijoiden työ- ja vapaa-aikaa, mutta antaa lisäarvoa siihen paneutuville. Sosiaalinen media koettiin hyödylliseksi, mutta ei pakolliseksi. Osa VTT:läisistä olikin todennut, ettei sosiaalinen media täytä heidän odotuksiaan eivätkä käyttäneet sitä. Tietoammattilaisille on tarjolla uusia rooleja tutkimuksen näkyvyyden parantamisessa sekä julkaisukanavien valinnan tukemisessa, mukaan lukien Open Access -julkaiseminen. Tietoammattilaiset voivat helpottaa tutkijan työtä myös sosiaalisen median työkalujen valinnassa ja käytön opastamisessa. Vaikka työkalujen toiminnallisuuksien omaksuminen on helppoa, niiden löytämiseen ja valintaan tietoammattilaiset voivat tarjota ammattitaitoaan.
Original languageFinnish
QualificationBachelor Degree
Awarding Institution
  • Turku University of Applied Sciences
Supervisors/Advisors
  • Mäkinen, Olli, Supervisor, External person
Place of PublicationTurku
Publisher
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeG1 Polytechnic thesis, Bachelor's thesis

Fingerprint

bachelor
social media
open access

Keywords

  • altmetrics
  • bibliometrics
  • social media
  • scientific publishing
  • libraries

Cite this

@phdthesis{b31f696c9ae84238997f7c020c6741a5,
title = "Sosiaalinen media tieteellisiss{\"a} kirjastoissa: Esimerkkitapauksena VTT: AMK-opinn{\"a}ytety{\"o}",
abstract = "Tutkimusty{\"o} on dynaamista ryhm{\"a}ty{\"o}t{\"a} ja verkostoitumista. Tutkijoille on tarjolla yh{\"a} enemm{\"a}n verkkoviestinn{\"a}n v{\"a}lineit{\"a}, joilla kertoa itsest{\"a}{\"a}n ja osaamisestaan tiedeyhteis{\"o}ss{\"a}. Opinn{\"a}ytety{\"o}n tavoitteena on selvitt{\"a}{\"a}, miten VTT:n tukijat tuntevat ja k{\"a}ytt{\"a}v{\"a}t ty{\"o}ss{\"a}{\"a}n sosiaalisen median ty{\"o}kaluja ja mit{\"a} ammatillista hy{\"o}ty{\"a} niiden k{\"a}yt{\"o}ll{\"a} on saavutettu. Tietoammattilaisilla on keskeinen rooli n{\"a}iden ty{\"o}kalujen hankinnassa ja k{\"a}yt{\"o}n tukemisessa. T{\"a}m{\"a}n tutkimuksen tuloksien avulla tavoitellaan my{\"o}s parempaa ymm{\"a}rryst{\"a} siit{\"a}, miten tietoammattilaiset voisivat tukea tutkijoita heid{\"a}n ty{\"o}ss{\"a}{\"a}n. Opinn{\"a}ytety{\"o} toteutettiin kehitt{\"a}mistutkimuksena huhti–toukokuussa 2014, ja siin{\"a} oli sek{\"a} m{\"a}{\"a}r{\"a}llinen ett{\"a} laadullinen tutkimusosuus. Ty{\"o}n toimeksiantaja oli Teknologian tutkimuskeskus VTT, joten siin{\"a} on tutkimuslaitosn{\"a}k{\"o}kulma. Aineistoa ker{\"a}ttiin VTT:ll{\"a} sek{\"a} lomakekyselyn{\"a} ett{\"a} teemahaastatteluilla. Lomakekyselyyn vastasi 54 henkil{\"o}{\"a} ja haastateltavia oli viisi. Tutkimus osoitti, ett{\"a} VTT:l{\"a}iset k{\"a}yttiv{\"a}t monipuolisesti sosiaalisen median eri kanavia. He olivat aktiivisesti kokeilleet ja omaksuneet k{\"a}ytt{\"o}tarkoituksiinsa sopivat mediat. Kokeilujen ja k{\"a}yt{\"o}n my{\"o}t{\"a} eri kanavien ominaisuudet ja pelis{\"a}{\"a}nn{\"o}t olivat tulleet tutuiksi. Osallistuminen sosiaalisessa mediassa vie tutkijoiden ty{\"o}- ja vapaa-aikaa, mutta antaa lis{\"a}arvoa siihen paneutuville. Sosiaalinen media koettiin hy{\"o}dylliseksi, mutta ei pakolliseksi. Osa VTT:l{\"a}isist{\"a} olikin todennut, ettei sosiaalinen media t{\"a}yt{\"a} heid{\"a}n odotuksiaan eiv{\"a}tk{\"a} k{\"a}ytt{\"a}neet sit{\"a}. Tietoammattilaisille on tarjolla uusia rooleja tutkimuksen n{\"a}kyvyyden parantamisessa sek{\"a} julkaisukanavien valinnan tukemisessa, mukaan lukien Open Access -julkaiseminen. Tietoammattilaiset voivat helpottaa tutkijan ty{\"o}t{\"a} my{\"o}s sosiaalisen median ty{\"o}kalujen valinnassa ja k{\"a}yt{\"o}n opastamisessa. Vaikka ty{\"o}kalujen toiminnallisuuksien omaksuminen on helppoa, niiden l{\"o}yt{\"a}miseen ja valintaan tietoammattilaiset voivat tarjota ammattitaitoaan.",
keywords = "altmetrics, bibliometrics, social media, scientific publishing, libraries",
author = "Anita Laamanen",
year = "2014",
language = "Finnish",
publisher = "Turku University of Applied Sciences",
address = "Finland",
school = "Turku University of Applied Sciences",

}

Laamanen, A 2014, 'Sosiaalinen media tieteellisissä kirjastoissa: Esimerkkitapauksena VTT: AMK-opinnäytetyö', Bachelor Degree, Turku University of Applied Sciences, Turku.

Sosiaalinen media tieteellisissä kirjastoissa : Esimerkkitapauksena VTT: AMK-opinnäytetyö. / Laamanen, Anita.

Turku : Turku University of Applied Sciences, 2014. 46 p.

Research output: ThesisBachelor's thesisTheses

TY - THES

T1 - Sosiaalinen media tieteellisissä kirjastoissa

T2 - Esimerkkitapauksena VTT: AMK-opinnäytetyö

AU - Laamanen, Anita

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Tutkimustyö on dynaamista ryhmätyötä ja verkostoitumista. Tutkijoille on tarjolla yhä enemmän verkkoviestinnän välineitä, joilla kertoa itsestään ja osaamisestaan tiedeyhteisössä. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten VTT:n tukijat tuntevat ja käyttävät työssään sosiaalisen median työkaluja ja mitä ammatillista hyötyä niiden käytöllä on saavutettu. Tietoammattilaisilla on keskeinen rooli näiden työkalujen hankinnassa ja käytön tukemisessa. Tämän tutkimuksen tuloksien avulla tavoitellaan myös parempaa ymmärrystä siitä, miten tietoammattilaiset voisivat tukea tutkijoita heidän työssään. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimuksena huhti–toukokuussa 2014, ja siinä oli sekä määrällinen että laadullinen tutkimusosuus. Työn toimeksiantaja oli Teknologian tutkimuskeskus VTT, joten siinä on tutkimuslaitosnäkökulma. Aineistoa kerättiin VTT:llä sekä lomakekyselynä että teemahaastatteluilla. Lomakekyselyyn vastasi 54 henkilöä ja haastateltavia oli viisi. Tutkimus osoitti, että VTT:läiset käyttivät monipuolisesti sosiaalisen median eri kanavia. He olivat aktiivisesti kokeilleet ja omaksuneet käyttötarkoituksiinsa sopivat mediat. Kokeilujen ja käytön myötä eri kanavien ominaisuudet ja pelisäännöt olivat tulleet tutuiksi. Osallistuminen sosiaalisessa mediassa vie tutkijoiden työ- ja vapaa-aikaa, mutta antaa lisäarvoa siihen paneutuville. Sosiaalinen media koettiin hyödylliseksi, mutta ei pakolliseksi. Osa VTT:läisistä olikin todennut, ettei sosiaalinen media täytä heidän odotuksiaan eivätkä käyttäneet sitä. Tietoammattilaisille on tarjolla uusia rooleja tutkimuksen näkyvyyden parantamisessa sekä julkaisukanavien valinnan tukemisessa, mukaan lukien Open Access -julkaiseminen. Tietoammattilaiset voivat helpottaa tutkijan työtä myös sosiaalisen median työkalujen valinnassa ja käytön opastamisessa. Vaikka työkalujen toiminnallisuuksien omaksuminen on helppoa, niiden löytämiseen ja valintaan tietoammattilaiset voivat tarjota ammattitaitoaan.

AB - Tutkimustyö on dynaamista ryhmätyötä ja verkostoitumista. Tutkijoille on tarjolla yhä enemmän verkkoviestinnän välineitä, joilla kertoa itsestään ja osaamisestaan tiedeyhteisössä. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten VTT:n tukijat tuntevat ja käyttävät työssään sosiaalisen median työkaluja ja mitä ammatillista hyötyä niiden käytöllä on saavutettu. Tietoammattilaisilla on keskeinen rooli näiden työkalujen hankinnassa ja käytön tukemisessa. Tämän tutkimuksen tuloksien avulla tavoitellaan myös parempaa ymmärrystä siitä, miten tietoammattilaiset voisivat tukea tutkijoita heidän työssään. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimuksena huhti–toukokuussa 2014, ja siinä oli sekä määrällinen että laadullinen tutkimusosuus. Työn toimeksiantaja oli Teknologian tutkimuskeskus VTT, joten siinä on tutkimuslaitosnäkökulma. Aineistoa kerättiin VTT:llä sekä lomakekyselynä että teemahaastatteluilla. Lomakekyselyyn vastasi 54 henkilöä ja haastateltavia oli viisi. Tutkimus osoitti, että VTT:läiset käyttivät monipuolisesti sosiaalisen median eri kanavia. He olivat aktiivisesti kokeilleet ja omaksuneet käyttötarkoituksiinsa sopivat mediat. Kokeilujen ja käytön myötä eri kanavien ominaisuudet ja pelisäännöt olivat tulleet tutuiksi. Osallistuminen sosiaalisessa mediassa vie tutkijoiden työ- ja vapaa-aikaa, mutta antaa lisäarvoa siihen paneutuville. Sosiaalinen media koettiin hyödylliseksi, mutta ei pakolliseksi. Osa VTT:läisistä olikin todennut, ettei sosiaalinen media täytä heidän odotuksiaan eivätkä käyttäneet sitä. Tietoammattilaisille on tarjolla uusia rooleja tutkimuksen näkyvyyden parantamisessa sekä julkaisukanavien valinnan tukemisessa, mukaan lukien Open Access -julkaiseminen. Tietoammattilaiset voivat helpottaa tutkijan työtä myös sosiaalisen median työkalujen valinnassa ja käytön opastamisessa. Vaikka työkalujen toiminnallisuuksien omaksuminen on helppoa, niiden löytämiseen ja valintaan tietoammattilaiset voivat tarjota ammattitaitoaan.

KW - altmetrics

KW - bibliometrics

KW - social media

KW - scientific publishing

KW - libraries

M3 - Bachelor's thesis

PB - Turku University of Applied Sciences

CY - Turku

ER -