Segmentointi ja asiakastarpeiden analysointi tuotespesifikaation määrittelyssä

Translated title of the contribution: Segmentation and customer needs analysis in product specification definition

Satu Maijanen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Uuden tuotteen spesifikaatioiden laatiminen edellyttää suunnitteilla olevan tuotteen potentiaalisten asiakasryhmien, asiakkaiden tarpeiden ja toimintojen sekä olemassa olevien ratkaisuvaihtoehtojen tuntemista. Työssä on kirjallisuuden perusteella laadittu malli tuotespesifikaation määrittelyä varten, jossa potentiaaliset asiakkaat selvitetään segmentoimalla yrityksen asiakkaat nykyisessä ja muutaman vuoden kuluttua vallitsevassa kilpailutilanteessa. Segmentointi on suoritettu kahden muuttujan perusteella matriisia apuna käyttäen. Segmenttien tärkeysjärjestys perustuu niiden yritykselle tuottamiin liikevaihtoihin ja keskinäisiin riippuvuussuhteisiin. Asiakastarpeet on selvitetty asiakkaan toimintoprosesseja analysoimalla. Tutkimusmenetelminä on käytetty vapaamuotoista haastattelua ja osallistuvaa havainnointia. Osa tutkimustuloksista on esitetty kirjallisessa ja osa graafisessa muodossa. Mallia on sovellettu esimerkkiyritykseen. Segmentoinnissa erottui muutama merkittävä asiakasryhmä. Asiakastutkimuksen yhteistyökumppaniksi on valittu yksi potentiaalinen asiakas. Tutkimuksessa analysoitiin valitut asiakkaan toimintoprosessit. Analyysin perusteella asiakkaan tarpeista saatiin uutta, tarkempaa ja entistä syvällisempää tietoa.
Translated title of the contributionSegmentation and customer needs analysis in product specification definition
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages59
ISBN (Print)951-38-4747-0
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1632
ISSN1235-0605

Keywords

  • products
  • planning
  • customers
  • needs
  • analysis
  • processes
  • modelling
  • specifications
  • models
  • product models

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Segmentation and customer needs analysis in product specification definition'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this