Selvitys linja-autoliikenteen kilpailuttamisesta Kuopiossa

Marja Rosenberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä tutkimuksessa on selvitetty miten palvelusopimusasetus ja henkilöliikennelain uudistus vaikuttavat Kuopion linja-autoliikenteen järjestämiseen. Näkökulmana ovat olleet liikenteen kilpailuttamismahdollisuudet ja sen vaikutukset joukkoliikenteen organisointiin, liikenteenharjoittajiin ja matkustajiin sekä hintatasoon. Kuopiossa on teoriassa seuraavat vaihtoehdot järjestää joukkoliikenteen palvelut sen jälkeen, kun palvelusopimusasetus astuu voimaan joulukuussa 2009: 1) Paikallisliikenteen hankinta kilpailuttamalla a) hankintalain perusteella tai b) palvelusopimus-asetuksen perusteella, 2) Käyttää yleistä sääntöä lipun enimmäishintojen määrittelylle ja maksaa subventiota kaikille paikallisliikennettä harjoittaville liikenteenharjoittajille, 3) Kuten edellinen, mutta pieniä palvelutasopuutteita korjaamaan ostetaan täydentäviä palveluja, 4) Täysin yritysaloitteinen liikenne, jolle viranomainen ei voi asettaa velvoitteita palvelutasotavoitteiden täyttämiseksi. Myöskään subventiota ei makseta. Palvelusopimusasetuksen myötä kaupunkiseuduille on määriteltävä toimivaltainen viranomainen, jolle kuuluu joukkoliikennepalvelujen järjestäminen kaupunkiseudulla. Kuopion kaupunki voi toimia toimivaltaisena viranomaisena. Kuopion paikallisliikenteen liikenneluvat ovat voimassa vuoteen 2013 asti, eikä paikallisliikennesuunnitelmassa esitetä suuria muutoksia nykyiseen joukkoliikenteen tarjontaan. Tutkimuksen perusteella ei ole tarkoituksenmukaista kilpailuttaa paikallisliikennettä ainakaan ennen kuin on määritelty Kuopion seudun joukkoliikenteen tuleva palvelutaso ja tahtotila sen saavuttamiseksi ja toisaalta uuden lainsäädännön sisällöstä on käytettävissä tarkempaa tietoa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages20
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberVTT-R-03862-08

Cite this