Selvitys puunhuollon muuttuviin tarpeisiin vastaavien koneketjujen ja metsänhoidon kehittämisestä

Jyrki Raitila, Petteri Kokkonen, Hannu Lehtinen, Pirkka Tukeva, Helena Kortelainen, Mika Haapalainen, Juha Linnekoski, Riku Pasonen

  Research output: Book/ReportReport

  154 Downloads (Pure)

  Abstract

  Tässä yhteenvedossa on esitetty VTT:llä keväällä 2017 valmistuneen selvityksen tulokset puunkorjuun kehitystarpeisiin vastaavan tutkimusprojektin sisällön hahmottelusta.

  Hankesuunnittelun lähtökohtana on pidetty useiden alojen ja tahojen kokoamista suurempaan tutkimushankkeeseen. Hankevalmistelun aikana käydyissä keskusteluissa tuli selkeästi esille, että kaikilla aiheeseen liittyvillä tutkimusaloilla on tehty pitkään tutkimusta ja tuotekehitystä eri tutkimusorganisaatioissa ja yrityksissä. Metsäkoneet eivät ole muuttuneet mekaanisilta perusratkaisuiltaan 20 vuoteen. Viimeaikainen metsäkoneiden kehitys on painottunut automaation lisäämiseen ja parantamiseen.

  Keskeiset metsäalalle muutospainetta tuovat voimat ovat: (1) metsäteollisuuden uudet investoinnit ja biotalouden uudet tuotteet, (2) laadukkaan ja määrältään riittävän puun saanti markkinoille kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa, (3) metsänomistajien motivointi ensiharvennushakkuisiin ja metsänhoitoon, (4) ilmastonmuutos ja leudot talvet ja tästä aiheutuva puunkorjuun kausiriippuvuus, (5) puunkorjuun kannattavuus, sekä (6) Pariisin ilmastosopimuksen päästörajoitukset ja siitä aiheutuvat paineet kaluston kehitykseen ja vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöönottoon.

  Puunkorjuun kehitystarpeisiin vastaavan tutkimusprojektin sisältö ja toteutus on hahmoteltu päätasoltaan vastaamaan näihin haasteisiin.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages27
  Publication statusPublished - 15 Oct 2018
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Selvitys
  NumberVTT-M-05053-18

  Cite this