Selvitys tutkimus-yritys-yhteistyön vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja rahoittamisesta

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä selvityksessä tarkastellaan tutkimus–yritys-yhteistyön vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja rahoittamista Suomen näkökulmasta. Selvityksessä esitetään tilannekuvaus tutkimus–yritys-yhteistyön tämän päivän haasteista Suomessa, rakennetaan ymmärrystä tutkimus–yritysyhteistyön prosesseista, toiminnasta ja vaikutusmekanismeista ja tarkastellaan maakohtaisesti tutkimus–yritys-yhteistyön toimintakentän rakenteita sekä Suomessa että kahdessa eri verrokkimaassa, Ruotsissa ja Israelissa. Selvityksen tavoitteena on syventää ymmärrystä tutkimus–yritys-yhteistyön vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tukemisesta rahoittamisen keinoin ja tuottaa uusia toimenpide-ehdotuksia täydentämään ja kehittämään nykyistä liiketoiminnan ja tutkimuksen yhteistyön tukemisen kenttää.

Nykyisellään liiketoiminnan ja tutkimuksen välisen yhteistyön intensiteetin trendi on Suomessa ollut jatkuvasti laskeva siitä huolimatta, että tutkimushankkeita rahoitetaan useiden eri tahojen toimesta. Tutkimuskirjallisuus osoittaa, että yksittäisten tutkimushankkeiden tukemisen sijasta yhteistyön syntymisen ja onnistumisen kannalta olennaisinta on tukea yksilöiden ja tiimien välisen yhteistyön laadun sekä vuorovaikutuksen laajuuden ja syvyyden edistämistä. Siten selvityksen keskeinen johtopäätös on, että yksittäisten yritysten ja yliopistojen välisten yhteistyöhankkeiden sijasta tutkimus–yritys-yhteistyötä tukevien ohjelmien tulisi tukea yhteistyölle otollisten rakenteiden sekä suotuisien toiminnallisten ja psykologisten tekijöiden kehittymistä. Lisäksi yhteistyötä tukevien toimenpiteiden arvioimisen ja ohjaamisen tulisi perustua tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden lisäksi sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kestävyyden tasapainoiseen edistämiseen yrityksissä, tutkimuksessa ja yleisesti yhteiskunnassa.
Original languageFinnish
PublisherVaikuttavuussäätiö
Number of pages36
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Cite this