Semanttinen yhteensovittaminen yritysympäristössä: Diplomityö

Translated title of the contribution: Semantic technologies in enterprise interoperability: Master's Thesis

Esa-Matti Sarjanoja

  Research output: ThesisMaster's thesis

  Abstract

  Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää prosessi, joka tarjoaa ohjeita ja menettelytapoja semanttisen yhteensovittamisprojektin läpikäymiseksi. Prosessin rakentaminen perustuu semanttisten teknologioiden teoreettiselle tutkimukselle. Sen toimivuus testataan toteuttamalla ohjelmistoratkaisu, joka yhdistää useita erilaisia tietolähteitä yhden näkymän alle. Ohjelmistoratkaisu on toteutettu teollisessa ympäristössä kunnossapito-organisaatioon. Tutkimus on toteutettu yhden tapauksen tutkimuksena ja tehty osana Semantic Business Interoperability –projektia. Tätä semanttista yhteensovittamisprojektia voidaan pitää tyypillisenä esimerkkinä vastaavista projekteista ja siksi tutkimuksen tuloksien otaksutaan olevan käyttökelpoisia muissakin projekteissa. Tutkimukselle on asetettu kolme tavoitetta, joihin on saatu seuraavanlaisia tuloksia: 1. kirjallisuustutkimus antoi riittävästi tietoa, jolloin saatiin valittua tässä kontekstissa parhaat vaihtoehdot prosessin kehitykseen sellaisesta vaihtoehtojoukosta, jossa oli useita hyviä valintamahdollisuuksia: • tietämyksen esityskieli: RDF (Resource Description Framework), • ontologioiden kyselykieli: F-Logic (Frame Logic), • ontologioiden yhdistämisarkkitehtuuri: jaettu yksittäinen yhteenliittämisontologia, • ontologianrakennusmetodi: semanttinen tiedonhallinta SIM (Semantic Information Management), • ontologianrakennustyökalu: OntoPrise OntoStudio, ja • ontologiapäättelykone: OntoPrise OntoBroker. 2. Semanttisen yhteensovittamisen prosessi on jaettu neljään aliprosessiin. Ensimmäinen aliprosessi, tapauksen visiointi, on ennakkoehto muiden prosessien läpikäymiseksi. Kolme muuta aliprosessia ovat liiketoimintaan, asiantuntemukseen ja informaatiotekniikkaan liittyvät alakohtaiset prosessit. Prosessin tärkeimmät tehtävät ovat osa visiointiprosessia, johon kuuluu: projektin avainhenkilöiden tunnistaminen, yhteisen sanaston rakentaminen ja vaatimusmäärittelyiden luominen. Nämä tehtävät tuottavat dokumentteja, joita käytetään muiden tehtävien suorittamisen tukena. 3. Semanttisen yhteensovittamisprosessin toiminta varmistetaan toteuttamalla ohjelmistoratkaisu, jossa liitetään rakenteellisesti erilaisia tietolähteitä yhteenliittämisontologiaan. Ohjelmistoratkaisu on tuonut tietoa semanttisen tekniikan hyödyistä ja yhteenliittämisontologia osoittautui joustavaksi. Tiedon ja tietolähteiden muuttaminen on ollut mutkatonta; kun suuria muutoksia on täytynyt tehdä yhteenliittämisontologiaan, muutokset on saatu tehtyä ilman projektia vaarantavia viiveitä. Tilanteessa, jossa toinen tutkija toistaisi tutkimuksen samassa toimintaympäristössä, prosessikaavio ei välttämättä muodostuisi täysin samankaltaiseksi. Prosessin luominen on ollut teoriasta riippuvainen, mutta siihen on täytynyt tehdä muutoksia vielä sen jälkeen, kun ohjelmistokehitys on jo aloitettu. Tehtävien järjestystä ja sisältöä on muutettu tarvittaessa ja prosessi on saatettu lopulliseen muotoonsa ohjelmistokehitysvaiheessa.
  Translated title of the contributionSemantic technologies in enterprise interoperability: Master's Thesis
  Original languageFinnish
  QualificationMaster Degree
  Awarding Institution
  • University of Oulu
  Place of PublicationOulu
  Publisher
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeG2 Master's thesis, polytechnic Master's thesis

  Keywords

  • Semanttiset teknologiat
  • järjestelmien yhteensovittaminen
  • ontologiasuunnittelu

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Semantic technologies in enterprise interoperability: Master's Thesis'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this