Seospolton tuhkien koostumus ja ympäristölaadunvarmistusjärjestelmä

Translated title of the contribution: Environmental properties of fly ash from the co-combustion and an environmental quality assurance system

Jutta Laine-Ylijoki, Margareta Wahlström, Kari Peltola, Miina Pihlajaniemi, Esa Mäkelä

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää metsäteollisuuden jätteiden ja turpeen seospoltossa syntyvien tuhkien koostumusvaihtelut, ympäristökelpoisuus maarakentamisessa sekä seospolton ja käytettyjen polttoaineiden vaikutus syntyvän tuhkan laatuun. Lisäksi luotiin ehdotus seospolton tuhkien ympäristölaadunvarmistusjärjestelmäksi, joka sisältää tuhkien ympäristökelpoisuuden arviointiin soveltuvat näytteenottomenetelmät sekä tuhkien ympäristöominaisuuksien arviointikriteerit ja laadunvalvontamenetelmät. Tutkimukseen liittyvät koepolttojaksot toteutettiin metsäteollisuuden jätteitä hyödyntävässä turvevoimalaitoksessa. Eri prosessiolosuhteilla ja polttoaineseossuhteilla tehtyjen koeajojaksojen avulla selvitettiin käytettyjen polttoaineiden ja prosessiolosuhteiden vaikutus syntyvän tuhkan koostumukseen sekä tuhkan ympäristöominaisuudet ja niihin vaikuttavat kriittiset parametrit. Tuhkien ympäristökelpoisuutta arvioitiin ensisijaisesti saatujen koostumustietojen ja karakterisointiliukoisuustestituloksien perusteella. Tuhkien sijoituskelpoisuuden arviointi perustuu edustavista näytteistä tutkittujen ympäristöominaisuuksien sekä tuhkien koostumusvaihtelujen tuntemiseen. Lisäksi on tärkeätä tunnistaa tuhkan ominaisuuksiin ja koostumukseen vaikuttavat parametrit, kuten käytetyt polttoainejakeet sekä vallitsevat tai mahdollisesti muuttuvat ympäristöolosuhteet. Seospolton tuhkat vastaavat koostumukseltaan ja liukoisuudeltaan tyypillisiä kivihiilen ja turpeen lentotuhkia. Lietteen oheispoltto ei lisännyt tuhkan kokonaispitoisuuksia eikä vaikuttanut tässä yhteydessä tutkittuihin liukoisuusominaisuuksiin. Kromi- ja vanadiinipitoisuudet olivat tutkituissa tuhkissa pienempiä kuin yleensä kivihiilen lentotuhkassa todetut pitoisuudet. Julkaisussa käsitellään myös ympäristökelpoisuuden arviointiin soveltuvien menetelmien laadunvarmistusta. Liukoisuustutkimusten laadunvarmistusta varten esitetään menettelytapaesimerkki vertailumateriaalin valmistuksesta, karakterisoinnista ja liukoisuusominaisuuksien arvioinnista sekä kelpoisuusmenetelmien arvioimiseksi tehtyjen vertailumittausten tuloksia.
  Translated title of the contributionEnvironmental properties of fly ash from the co-combustion and an environmental quality assurance system
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages117
  ISBN (Electronic)951-38-5892-8
  ISBN (Print)951-38-5891-X
  Publication statusPublished - 2002
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
  Number2141
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • co-combustion
  • peat
  • wood fuels
  • industrial waste sludges
  • paper industry
  • fly ash
  • composition
  • sampling
  • solubility
  • environmental quality

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Environmental properties of fly ash from the co-combustion and an environmental quality assurance system'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this