Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana: Vaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia

Translated title of the contribution: Separate selection as a method of forming an alliance team: Definition and assessment of alternatives

Juha Kananen, Pertti Lahdenperä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Projektiallianssi on rakennushankkeen toteutustapa, jossa tilaaja ja palveluntuottajat muodostavat yhteisen organisaation ja laativat monen toimijan sopimuksen hankkeen toteuttamisesta sekä kantavat hankkeen riskejä yhteisesti. Yhteistyömuotoisen toimintatavan kyseessä ollen palveluntuottajien valinnassa korostuu tarjoajien allianssikyvykkyys, ja hintatekijöiden osalta valintakriteeristö saattaa rajautua vain esim. palveluntuottajien palkkioprosenttiin. Tämä menettely on ollut käytössä ensimmäisissä Suomessa toteutetuissa allianssimuotoisissa väylähankinnoissa. Niissä palveluntuottajat valittiin mukaan kilpailulla, jossa tarjoajien tuli omata valmiudet sekä suunnittelu- että rakennustöiden toteuttamiseen. Palveluntuottajien oli siis koottava oma-aloitteisesti tiimit, jotka osallistuivat kilpailuun tyypillisesti yritysryhminä eli kyseessä oli ns. konsortiovalinta. Toteutetun kahden ensimmäisen kilpailun myötä alalla koettiin tarpeelliseksi pohtia sitä, olisiko konsortiovalinnalle olemassa mielekkäitä vaihtoehtoja. Julkaisussa kuvattavan työn tavoitteena onkin tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia muodostaa allianssi käyttämällä ns. erillisvalintaa, jossa allianssitiimin osapuolia ei valita saman hankinnan tuloksena vaan erityyppiset toimijat kilpailutetaan erikseen. Niin ikään työ keskittyy arvioimaan näin muodostuvien erilaisten valintaprosessien vahvuuksia, heikkouksia ja soveltuvuutta erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Näitä tekijöitä selvitetään lähinnä toteutettuihin kahteen allianssihankintaan osallistuneita asiantuntijoita kuulemalla. Erillisvalinnassa voidaan tunnistaa kaksi päätapausta: ns. rinnakkainen ja perättäinen valinta. Erona näillä kahdella on se, valitaanko palveluntuottajat allianssiin samanaikaisesti eli rinnakkain, vai eriaikaisesti eli peräkkäin - terminologisesta haasteesta huolimatta oletettavaa on, että jälkimmäistä käytettäessä hanketta viedään yleensä eteenpäin ensinnä valittavan toimijan tai ryhmän kanssa ja jälkimmäinen valinta tehdään vasta selvällä viiveellä ensimmäisen valinnan jälkeen. Perättäinen valinta voidaan edelleen jakaa kahteen tyyppiin sen mukaan, kumpi palveluntuottajaosapuoli - urakoitsija vai suunnittelija - valitaan allianssiin ensin. Kaikissa erillisvalintamenettelyn variaatioissa tulee lisäksi päättää mm. siitä, osallistuvatko palveluntuottajat toisen roolin kilpailevien yritysten arviointiin. Konsortiovalinnan etuna on se, että oma-aloitteinen tiimiytyminen ja kilpailuajankohdan kanssakäyminen varmistavat hyvän allianssihengen syntymisen muodostettavaan tiimiin. Valmistelun raskaus herättää osin kritiikkiä. Erillisvalinta korjaa tätä osittain ja kevyempänä mallina se saattaa myös lisätä kilpailua. Haasteeksi tulee nyt kuitenkin allianssihengen ja kaupallisen mallin kehittäminen - valittavat palveluntuottajat kun ovat voineet osallistua kilpailuun erilaisilla riskistrategioilla. Näiden ja monien muiden valintaan liittyvien kysymysten lisäksi työssä paneudutaan myös mm. erikoisosaajien asemaan valinnassa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages50
ISBN (Electronic)978-951-38-8061-3
Publication statusPublished - 2013
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Technology
Number131
ISSN2242-1211

Fingerprint

Tuli
methodology

Keywords

  • project alliance
  • alliancing
  • progressive alliance
  • sequential selection
  • staged selection
  • team selection
  • contractor selection
  • competition
  • collaboration

Cite this

Kananen, J., & Lahdenperä, P. (2013). Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana: Vaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology, No. 131
Kananen, Juha ; Lahdenperä, Pertti. / Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana : Vaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2013. 50 p. (VTT Technology; No. 131).
@book{36c054d1c0e04c9caf67a1799566de31,
title = "Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana: Vaihtoehtojen m{\"a}{\"a}rittely{\"a} ja arviointia",
abstract = "Projektiallianssi on rakennushankkeen toteutustapa, jossa tilaaja ja palveluntuottajat muodostavat yhteisen organisaation ja laativat monen toimijan sopimuksen hankkeen toteuttamisesta sek{\"a} kantavat hankkeen riskej{\"a} yhteisesti. Yhteisty{\"o}muotoisen toimintatavan kyseess{\"a} ollen palveluntuottajien valinnassa korostuu tarjoajien allianssikyvykkyys, ja hintatekij{\"o}iden osalta valintakriteerist{\"o} saattaa rajautua vain esim. palveluntuottajien palkkioprosenttiin. T{\"a}m{\"a} menettely on ollut k{\"a}yt{\"o}ss{\"a} ensimm{\"a}isiss{\"a} Suomessa toteutetuissa allianssimuotoisissa v{\"a}yl{\"a}hankinnoissa. Niiss{\"a} palveluntuottajat valittiin mukaan kilpailulla, jossa tarjoajien tuli omata valmiudet sek{\"a} suunnittelu- ett{\"a} rakennust{\"o}iden toteuttamiseen. Palveluntuottajien oli siis koottava oma-aloitteisesti tiimit, jotka osallistuivat kilpailuun tyypillisesti yritysryhmin{\"a} eli kyseess{\"a} oli ns. konsortiovalinta. Toteutetun kahden ensimm{\"a}isen kilpailun my{\"o}t{\"a} alalla koettiin tarpeelliseksi pohtia sit{\"a}, olisiko konsortiovalinnalle olemassa mielekk{\"a}it{\"a} vaihtoehtoja. Julkaisussa kuvattavan ty{\"o}n tavoitteena onkin tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia muodostaa allianssi k{\"a}ytt{\"a}m{\"a}ll{\"a} ns. erillisvalintaa, jossa allianssitiimin osapuolia ei valita saman hankinnan tuloksena vaan erityyppiset toimijat kilpailutetaan erikseen. Niin ik{\"a}{\"a}n ty{\"o} keskittyy arvioimaan n{\"a}in muodostuvien erilaisten valintaprosessien vahvuuksia, heikkouksia ja soveltuvuutta erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. N{\"a}it{\"a} tekij{\"o}it{\"a} selvitet{\"a}{\"a}n l{\"a}hinn{\"a} toteutettuihin kahteen allianssihankintaan osallistuneita asiantuntijoita kuulemalla. Erillisvalinnassa voidaan tunnistaa kaksi p{\"a}{\"a}tapausta: ns. rinnakkainen ja per{\"a}tt{\"a}inen valinta. Erona n{\"a}ill{\"a} kahdella on se, valitaanko palveluntuottajat allianssiin samanaikaisesti eli rinnakkain, vai eriaikaisesti eli per{\"a}kk{\"a}in - terminologisesta haasteesta huolimatta oletettavaa on, ett{\"a} j{\"a}lkimm{\"a}ist{\"a} k{\"a}ytett{\"a}ess{\"a} hanketta vied{\"a}{\"a}n yleens{\"a} eteenp{\"a}in ensinn{\"a} valittavan toimijan tai ryhm{\"a}n kanssa ja j{\"a}lkimm{\"a}inen valinta tehd{\"a}{\"a}n vasta selv{\"a}ll{\"a} viiveell{\"a} ensimm{\"a}isen valinnan j{\"a}lkeen. Per{\"a}tt{\"a}inen valinta voidaan edelleen jakaa kahteen tyyppiin sen mukaan, kumpi palveluntuottajaosapuoli - urakoitsija vai suunnittelija - valitaan allianssiin ensin. Kaikissa erillisvalintamenettelyn variaatioissa tulee lis{\"a}ksi p{\"a}{\"a}tt{\"a}{\"a} mm. siit{\"a}, osallistuvatko palveluntuottajat toisen roolin kilpailevien yritysten arviointiin. Konsortiovalinnan etuna on se, ett{\"a} oma-aloitteinen tiimiytyminen ja kilpailuajankohdan kanssak{\"a}yminen varmistavat hyv{\"a}n allianssihengen syntymisen muodostettavaan tiimiin. Valmistelun raskaus her{\"a}tt{\"a}{\"a} osin kritiikki{\"a}. Erillisvalinta korjaa t{\"a}t{\"a} osittain ja kevyemp{\"a}n{\"a} mallina se saattaa my{\"o}s lis{\"a}t{\"a} kilpailua. Haasteeksi tulee nyt kuitenkin allianssihengen ja kaupallisen mallin kehitt{\"a}minen - valittavat palveluntuottajat kun ovat voineet osallistua kilpailuun erilaisilla riskistrategioilla. N{\"a}iden ja monien muiden valintaan liittyvien kysymysten lis{\"a}ksi ty{\"o}ss{\"a} paneudutaan my{\"o}s mm. erikoisosaajien asemaan valinnassa.",
keywords = "project alliance, alliancing, progressive alliance, sequential selection, staged selection, team selection, contractor selection, competition, collaboration",
author = "Juha Kananen and Pertti Lahdenper{\"a}",
note = "Project code: 73050",
year = "2013",
language = "Finnish",
series = "VTT Technology",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "131",
address = "Finland",

}

Kananen, J & Lahdenperä, P 2013, Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana: Vaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia. VTT Technology, no. 131, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana : Vaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia. / Kananen, Juha; Lahdenperä, Pertti.

Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2013. 50 p. (VTT Technology; No. 131).

Research output: Book/ReportReport

TY - BOOK

T1 - Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana

T2 - Vaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia

AU - Kananen, Juha

AU - Lahdenperä, Pertti

N1 - Project code: 73050

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - Projektiallianssi on rakennushankkeen toteutustapa, jossa tilaaja ja palveluntuottajat muodostavat yhteisen organisaation ja laativat monen toimijan sopimuksen hankkeen toteuttamisesta sekä kantavat hankkeen riskejä yhteisesti. Yhteistyömuotoisen toimintatavan kyseessä ollen palveluntuottajien valinnassa korostuu tarjoajien allianssikyvykkyys, ja hintatekijöiden osalta valintakriteeristö saattaa rajautua vain esim. palveluntuottajien palkkioprosenttiin. Tämä menettely on ollut käytössä ensimmäisissä Suomessa toteutetuissa allianssimuotoisissa väylähankinnoissa. Niissä palveluntuottajat valittiin mukaan kilpailulla, jossa tarjoajien tuli omata valmiudet sekä suunnittelu- että rakennustöiden toteuttamiseen. Palveluntuottajien oli siis koottava oma-aloitteisesti tiimit, jotka osallistuivat kilpailuun tyypillisesti yritysryhminä eli kyseessä oli ns. konsortiovalinta. Toteutetun kahden ensimmäisen kilpailun myötä alalla koettiin tarpeelliseksi pohtia sitä, olisiko konsortiovalinnalle olemassa mielekkäitä vaihtoehtoja. Julkaisussa kuvattavan työn tavoitteena onkin tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia muodostaa allianssi käyttämällä ns. erillisvalintaa, jossa allianssitiimin osapuolia ei valita saman hankinnan tuloksena vaan erityyppiset toimijat kilpailutetaan erikseen. Niin ikään työ keskittyy arvioimaan näin muodostuvien erilaisten valintaprosessien vahvuuksia, heikkouksia ja soveltuvuutta erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Näitä tekijöitä selvitetään lähinnä toteutettuihin kahteen allianssihankintaan osallistuneita asiantuntijoita kuulemalla. Erillisvalinnassa voidaan tunnistaa kaksi päätapausta: ns. rinnakkainen ja perättäinen valinta. Erona näillä kahdella on se, valitaanko palveluntuottajat allianssiin samanaikaisesti eli rinnakkain, vai eriaikaisesti eli peräkkäin - terminologisesta haasteesta huolimatta oletettavaa on, että jälkimmäistä käytettäessä hanketta viedään yleensä eteenpäin ensinnä valittavan toimijan tai ryhmän kanssa ja jälkimmäinen valinta tehdään vasta selvällä viiveellä ensimmäisen valinnan jälkeen. Perättäinen valinta voidaan edelleen jakaa kahteen tyyppiin sen mukaan, kumpi palveluntuottajaosapuoli - urakoitsija vai suunnittelija - valitaan allianssiin ensin. Kaikissa erillisvalintamenettelyn variaatioissa tulee lisäksi päättää mm. siitä, osallistuvatko palveluntuottajat toisen roolin kilpailevien yritysten arviointiin. Konsortiovalinnan etuna on se, että oma-aloitteinen tiimiytyminen ja kilpailuajankohdan kanssakäyminen varmistavat hyvän allianssihengen syntymisen muodostettavaan tiimiin. Valmistelun raskaus herättää osin kritiikkiä. Erillisvalinta korjaa tätä osittain ja kevyempänä mallina se saattaa myös lisätä kilpailua. Haasteeksi tulee nyt kuitenkin allianssihengen ja kaupallisen mallin kehittäminen - valittavat palveluntuottajat kun ovat voineet osallistua kilpailuun erilaisilla riskistrategioilla. Näiden ja monien muiden valintaan liittyvien kysymysten lisäksi työssä paneudutaan myös mm. erikoisosaajien asemaan valinnassa.

AB - Projektiallianssi on rakennushankkeen toteutustapa, jossa tilaaja ja palveluntuottajat muodostavat yhteisen organisaation ja laativat monen toimijan sopimuksen hankkeen toteuttamisesta sekä kantavat hankkeen riskejä yhteisesti. Yhteistyömuotoisen toimintatavan kyseessä ollen palveluntuottajien valinnassa korostuu tarjoajien allianssikyvykkyys, ja hintatekijöiden osalta valintakriteeristö saattaa rajautua vain esim. palveluntuottajien palkkioprosenttiin. Tämä menettely on ollut käytössä ensimmäisissä Suomessa toteutetuissa allianssimuotoisissa väylähankinnoissa. Niissä palveluntuottajat valittiin mukaan kilpailulla, jossa tarjoajien tuli omata valmiudet sekä suunnittelu- että rakennustöiden toteuttamiseen. Palveluntuottajien oli siis koottava oma-aloitteisesti tiimit, jotka osallistuivat kilpailuun tyypillisesti yritysryhminä eli kyseessä oli ns. konsortiovalinta. Toteutetun kahden ensimmäisen kilpailun myötä alalla koettiin tarpeelliseksi pohtia sitä, olisiko konsortiovalinnalle olemassa mielekkäitä vaihtoehtoja. Julkaisussa kuvattavan työn tavoitteena onkin tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia muodostaa allianssi käyttämällä ns. erillisvalintaa, jossa allianssitiimin osapuolia ei valita saman hankinnan tuloksena vaan erityyppiset toimijat kilpailutetaan erikseen. Niin ikään työ keskittyy arvioimaan näin muodostuvien erilaisten valintaprosessien vahvuuksia, heikkouksia ja soveltuvuutta erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Näitä tekijöitä selvitetään lähinnä toteutettuihin kahteen allianssihankintaan osallistuneita asiantuntijoita kuulemalla. Erillisvalinnassa voidaan tunnistaa kaksi päätapausta: ns. rinnakkainen ja perättäinen valinta. Erona näillä kahdella on se, valitaanko palveluntuottajat allianssiin samanaikaisesti eli rinnakkain, vai eriaikaisesti eli peräkkäin - terminologisesta haasteesta huolimatta oletettavaa on, että jälkimmäistä käytettäessä hanketta viedään yleensä eteenpäin ensinnä valittavan toimijan tai ryhmän kanssa ja jälkimmäinen valinta tehdään vasta selvällä viiveellä ensimmäisen valinnan jälkeen. Perättäinen valinta voidaan edelleen jakaa kahteen tyyppiin sen mukaan, kumpi palveluntuottajaosapuoli - urakoitsija vai suunnittelija - valitaan allianssiin ensin. Kaikissa erillisvalintamenettelyn variaatioissa tulee lisäksi päättää mm. siitä, osallistuvatko palveluntuottajat toisen roolin kilpailevien yritysten arviointiin. Konsortiovalinnan etuna on se, että oma-aloitteinen tiimiytyminen ja kilpailuajankohdan kanssakäyminen varmistavat hyvän allianssihengen syntymisen muodostettavaan tiimiin. Valmistelun raskaus herättää osin kritiikkiä. Erillisvalinta korjaa tätä osittain ja kevyempänä mallina se saattaa myös lisätä kilpailua. Haasteeksi tulee nyt kuitenkin allianssihengen ja kaupallisen mallin kehittäminen - valittavat palveluntuottajat kun ovat voineet osallistua kilpailuun erilaisilla riskistrategioilla. Näiden ja monien muiden valintaan liittyvien kysymysten lisäksi työssä paneudutaan myös mm. erikoisosaajien asemaan valinnassa.

KW - project alliance

KW - alliancing

KW - progressive alliance

KW - sequential selection

KW - staged selection

KW - team selection

KW - contractor selection

KW - competition

KW - collaboration

M3 - Report

T3 - VTT Technology

BT - Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

CY - Espoo

ER -

Kananen J, Lahdenperä P. Erillisvalinta allianssitiimin muodostamistapana: Vaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2013. 50 p. (VTT Technology; No. 131).