Seutu- ja työmatkalippujärjestelmien laajentaminen

Translated title of the contribution: Expansion needs for regional and work-related ticket systems

Marja Rosenberg, Marko Nokkala

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Seutu- ja työmatkalippujärjestelmät ovat käytössä suuressa osassa Suomen kuntia jossain muodossa. Järjestelmien kehittämisen kannalta ongelmallista on rahoituksen riittävyys, kaikkia kokeiluja ei ole mahdollista rahoittaa. Tässä tutkimuksessa (SEULA - Seutu- ja työmatkalippujärjestelmien laajentumi-nen) on tuotu esiin kriteerejä, joihin pohjautuen olisi mahdollista suorittaa arviointia lippujärjestelmien kehittämistarpeesta. Tutkimuksessa rajoituttiin tarkastelemaan vain Etelä-Suomen ja Oulun läänin seutu- ja työmatkalippujen kehittämistarpeita. Oulussa nykyiset järjestelmät kattavat suurelta osin tarpeet, mutta Etelä-Suomen lää-nissä on useita hankkeita suunnitteilla. Tarkastelu tutkimuksessa tapahtui Etelä-Suomen läänistä valittujen kuntien tapaustarkastelujen kautta, joissa hyödynnettiin sosioekonomista tarkastelukehikkoa. Tarkastelukehikossa tapauksia arvioitiin julki-sen vallan, matkustajan ja liikenteenharjoittajien näkökulmista. Tarkastellut tekijät jaettiin sosiaalisiin, taloudellisiin ja liikenteellisiin. Sosiaalisten tekijöiden arvottaminen on vaikeaa, mutta esiin nousi työssä jaksamisen ja pitkän työmatkan välinen yhteys. Yhdeksi työmatkalipun valtion rahoituksen kriteeriksi esitettiinkin 75 kilometrin tai yhden tunnin työmatkaa suuntaansa. Taloudellisiin kriteereihin perustuen lippua kohden maksettavan julkisen sektorin rahoitusosuuden ehdotetaan jäävän n. 20-30 prosenttiin matkan hinnasta. Myös pendelöintiastetta tai absoluuttista matkustajien määrää voidaan pitää suosituk-sena: n. 15 prosentin tai 500 pendelöijän määrää voidaan pitää Etelä-Suomen läänin tapaustarkastelujen perusteella kriteerinä. Seutulippualueiden laajennuksia voidaan suorittaa tarkistamalla Porvoon ja Loviisan sekä Hämeenlin-nan Riihimäen seutulippualueiden rajaukset matkustarpeiden mukaisiksi sekä toteuttamalla Länsi-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan seutulippualueet. Pääkaupunkiseudun kehyskuntiin suositellaan to-teutettavaksi vyöhykelippu työmatkalippujärjestelmän pohjalta siten, että hyödynnetään matkakortti-järjestelmien tuomat mahdollisuudet bussi- ja junaliikenteen yhteiskäyttöön. Lisäksi toisessa tai mo-lemmissa päissä matkaa tulee olla mahdollisuus ostaa edullinen liityntälippu. Pidemmillä työmatkoilla suositellaan joukkoliikenteen kilpailukyvyn lisäämistä liikenteenharjoittajien omilla lipputuotteilla se-kä informaation, vuorotarjonnan ja aikataulujen kehittämistä.
  Translated title of the contributionExpansion needs for regional and work-related ticket systems
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages95
  ISBN (Print)951-723-620-4
  Publication statusPublished - 2001
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesLiikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja muistioita B
  Number33/ 2001
  ISSN1457-7496

  Keywords

  • regional ticket systems
  • work-related ticket systems
  • expansion
  • commuting
  • socio-economic framework

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Expansion needs for regional and work-related ticket systems'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this