Seutu- ja yhdysteiden ajonopeudet: esiselvitys

Translated title of the contribution: Driving speeds on local and connecting roads, preliminary report

Riikka Rajamäki, Heikki Kanner

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Seutu- ja yhdysteillä on niukasti liikenteen automaattisia mittauspisteitä ja ne sijaitsevat pääasiassa poikkeuksellisen vilkkailla teillä. Nykyään valtaosa liikennelaskennoista tehdään mikroaaltolaskimilla, jotka mittaavat myös ajoneuvojen nopeuden. Tässä esiselvityksessä tarkastellaan mahdollisuuksia käyttää näitä nopeustietoja seutu- ja yhdysteiden ajonopeuksien tilastointiin. Liikennelaskentaa tehdään vuosittain yli 3 000 mittauspisteessä. Aineistona työssä käytettiin otosta vuoden 2013 liikennelaskennan nopeustiedoista sekä liikenteen automaattisiin mittauspisteisiin perustuvia tietoja nopeuden aikavaihtelusta. Liikennelaskennassa koottu nopeustieto todettiin kyllin hyvälaatuiseksi ajonopeuksien tilastointiin. Poikkeavan suuria tai pieniä nopeushavaintoja oli niukasti ja nopeustaso suhteessa nopeusrajoitukseen oli osapuilleen odotettu. Yksittäisessä mittauspaikassa liikennelaskentalaitteen antamaan nopeustietoon sisältyy jonkin verran epätarkkuutta, joka johtuu laiteasennuksen tarkkuudesta ja mittauspaikan valinnasta. Kun tarkastellaan suurta mittauspisteiden joukkoa, nämä epätarkkuudet kumoavat toisensa. Liikennelaskennassa saadaan nopeustietoa kustakin mittauspisteestä vain yhdeltä tai muutamalta viikolta, ja tämä viikko voi esimerkiksi sääolojen vuoksi olla ajonopeuksiltaan poikkeava viikko. Tässä työssä tehtyjen laskentakokeilujen perusteella tästä aiheutuu kuitenkin vain vähän epävarmuutta tuloksiin, jos tarkastelussa on kymmeniä tai satoja mittauspisteitä. Työn tulosten perusteella ehdotetaan, että liikennelaskentatietojen perusteella kootaan nopeustilasto muutamien vuosien välein. Vuosittain nopeuskehitystä seurataan olemassa olevien jatkuvan seurannan mittauspisteiden perusteella. Määrävuosina tehtävässä, liikennelaskentaan perustuvassa tilastossa nopeuksia ehdotetaan seurattavaksi nopeusrajoituksittain erikseen seututeillä, päällystetyillä yhdysteillä ja sorateillä.
Translated title of the contributionDriving speeds on local and connecting roads, preliminary report
Original languageFinnish
PublisherLiikennevirasto
Commissioning bodyFinnish Transport Agency
Number of pages31
ISBN (Print)978-942-255-490-1
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesLiikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä
Volume37/2014
ISSN1798-6656

Keywords

  • driving speeds
  • statistics
  • road traffic

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Driving speeds on local and connecting roads, preliminary report: esiselvitys'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this