Seutulippujärjestelmän laajentaminen Keravalle, Kirkkonummelle ja Sipooseen

Marja Rosenberg

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä selvityksessä on arvioitu seutulippujärjestelmän laajentamisen kustannusvaikutuksia Keravalle, Kirkkonummelle ja Sipoolle, pääkaupunkiseudun kunnille sekä YTV:lle tilanteessa, jossa YTV:n seutulippujärjestelmässä on kolmas vyöhyke. Joukkoliikenneyhteistyötä YTV:n, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon kesken on arvioitu kahdella tavalla, joko laajentamalla YTV-alueen seutuliikenteen järjestämisperiaatteita näihin kuntiin tai vaihtoehtoisesti korvaamalla liikenteenharjoittajille näiden menettämät lipputulot siitä, että YTV:n lippujärjestelmän liput kelpaavat 3 kehyskunnan ja nykyisen YTValueen välisessä liikenteessä. Mikäli YTV:n seutuliikenteen järjestämisperiaatteita sovelletaan merkitsee se, että YTV suunnittelee ja kilpailuttaa laajennettuun seutuliikennejärjestelmään kuuluvan bussiliikenteen ja tekee junaliikenteestä ostosopimuksen sekä kerää lipputulot, jotka otetaan kunnittain huomioon kuntaosuuksia laskettaessa. Kunnat maksavat YTV:lle kuntaosuudet, joilla katetaan kunkin kunnan asukkaiden aiheuttama alijäämä (ostoliikennevaihtoehto). Menetettyjen lipputulojen korvausvaihtoehdossa liikenteenharjoittajat suunnittelevat liikenteen ja myös heidän lippunsa käyvät edelleen liikennevälineissä. Liikenteenharjoittajat saavat lipputulot omista lipuistaan. YTV saa lipputulot laajennetulla YTV-alueella kelpaavista YTV:n lipuista. YTV maksaa liikenteenharjoittajille korvauksen YTV-alueen lippujen kelpoisuudesta käyttäjämäärien perusteella. YTV laskuttaa laajennetun YTValueen kunnilta näiden asukkaiden aiheuttaman alijäämän. Laskelmat perustuvat seuraaviin 30 päivän aikuisten kausikortin hintoihin: 1. vyöhykkeen lippu 40 euroa, 2. vyöhykkeen lippu 70 euroa ja 3.vyöhykkeen lippu 100 euroa. Ostoliikennevaihtoehdon kustannukset muodostuvat bussi- ja junaliikenteen liikennöintikustannuksista, U-liikenteen korvauksista ja kuntien ristikkäiskorvauksista. Menoista vähennetään lipputulot. Ostoliikenteen kokonaiskustannukset vuodessa ovat noin 3,9 miljoonaa euroa. Keravan menot joukkoliikenneyhteistyön laajentamisesta ovat vuodessa 779 000 euroa, Kirkkonummen noin 2 miljoonaa euroa ja Sipoon noin 1 milj. euroa. Kustannuksiin sisältyy YTV:n suunnittelun ja hallinnon kustannukset, joiden suuruudeksi on arvioitu jokaiselle kolmelle kunnalle noin 100 000 euroa vuodessa. Lipputulomenetysten korvaamisvaihtoehdon kustannukset muodostuvat lipputulojen menetyksien korvaamisesta bussiyrityksille, VR Osakeyhtiölle ja ristikkäisistä korvauksista pääkaupunkiseudun kunnille. Tämän vaihtoehdon kokonaiskustannukset ovat 1,9 miljoonaa euroa vuodessa, josta Keravan osuus on 616 000 euroa vuodessa, Kirkkonummen osuus 858 000 euroa ja Sipoon osuus 685 000 euroa. Pääkaupunkiseudun kuntien joukkoliikenteen menoihin seutulippujärjestelmän laajentamisella ei ole suurta vaikutusta. Helsinki saa korvauksia kaupungin sisällä tehtävistä joukkoliikennematkoista ja siten sen menot vähenevät. Espoon ja Vantaan menot kasvavat jonkin verran. Seutulippujärjestelmän laajentaminen antaa mahdollisuuden parantaa Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon joukkoliikennepalveluja osana seutuliikennejärjestelmää. Se alentaa lipun hintoja etenkin matkoilla, joihin sisältyy vaihtoja. Uusi lippujärjestelmä edistää joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamista seudun liikennejärjestelmässä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages13
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
Number1899/04

Cite this