SGML-pohjainen dokumentointiprosessi

Translated title of the contribution: SGML based documentation process

Kimmo Elovainio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kansainvälisen standardointijärjestö ISO:n Standard Generalized Markup Language (SGML) -standardi määrittelee dokumenttien ulkoasusta ja prosessoinnista riippumattoman tiedon esitystavan, joka mahdollistaa monimuotoisten dokumenttien siirron eri organisaatioiden kesken. Lisäksi SGML:n avulla voidaan määritellä dokumenttien sisäinen rakenne. Sitä hyödynnetään dokumentteja prosessoitaessa. SGML:ään perustuvia työkaluja on saatavilla runsaasti, mikä on edistänyt SGML:n laajaa soveltamista teollisuudessa ja julkishallinnossa. Soveltamisen painopiste on siirtymässä puolustus- ja ilmailusektorilta mm. metalli-, metsä-, tietoliikenne-, energia-, kustannus- ja lääketeollisuuteen. Konkreettisia kilpailevia vaihtoehtoja SGML:lle ei ole ilmaantunut. Julkaisussa on tarkasteltu SGML-pohjaiseen dokumentointiprosessiin liittyvää tekniikkaa sekä geneerisesti että Yhdysvaltojen puolustusministeriön CALS/SGML-julkaisumalliin perustuen. Tässä julkaisussa esitetään SGML-pohjaisen dokumentaation tuottamisprosessin eri vaiheiden menetelmiä ja niitä tuloksia, joita on saatu Nokia Telecommunications Oy:n kanssa toteutetussa SGML-teknologiakartoituksessa ja pilot-järjestelmän toteutuksessa. SGML-teknologiakartoituksen yhtenä osana julkaisussa esitetään tiivistetyssä muodossa hankkeen aikana toteutettujen dokumentaation hallintatyökalujen, SGML-editorien ja SGML-tietokantojen testausten tuloksia. Julkaisu perustuu laajoihin SGML-teknologiaa kartoittaviin hankkeen osavaiheisiin, kuten dokumenttien mallintamismenetelmiin, konversiotekniikoihin, tuottamismenetelmiin ja tiedon tallennustekniikoihin sekä käytännössä saatuihin kokemuksiin. Julkaisun tarkoituksena on antaa kuva SGML-pohjaisen dokumentointijärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä rakenteisen tiedon esittämisen tarjoamista mahdollisuuksista. SGML-standardiin liittyviä kaikkia määrityksiä ei ole mahdollista kuvata julkaisun tässä laajuudessa.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages130
ISBN (Print)951-38-4871-X
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1716
ISSN1235-0605

    Fingerprint

Keywords

  • documents
  • electronic documents
  • documentation
  • computers
  • databases
  • programming languages
  • computer programs
  • information

Cite this

Elovainio, K. (1995). SGML-pohjainen dokumentointiprosessi. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 1716