SGML-pohjainen dokumentointiprosessi

Translated title of the contribution: SGML based documentation process

Kimmo Elovainio

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kansainvälisen standardointijärjestö ISO:n Standard Generalized Markup Language (SGML) -standardi määrittelee dokumenttien ulkoasusta ja prosessoinnista riippumattoman tiedon esitystavan, joka mahdollistaa monimuotoisten dokumenttien siirron eri organisaatioiden kesken. Lisäksi SGML:n avulla voidaan määritellä dokumenttien sisäinen rakenne. Sitä hyödynnetään dokumentteja prosessoitaessa. SGML:ään perustuvia työkaluja on saatavilla runsaasti, mikä on edistänyt SGML:n laajaa soveltamista teollisuudessa ja julkishallinnossa. Soveltamisen painopiste on siirtymässä puolustus- ja ilmailusektorilta mm. metalli-, metsä-, tietoliikenne-, energia-, kustannus- ja lääketeollisuuteen. Konkreettisia kilpailevia vaihtoehtoja SGML:lle ei ole ilmaantunut. Julkaisussa on tarkasteltu SGML-pohjaiseen dokumentointiprosessiin liittyvää tekniikkaa sekä geneerisesti että Yhdysvaltojen puolustusministeriön CALS/SGML-julkaisumalliin perustuen. Tässä julkaisussa esitetään SGML-pohjaisen dokumentaation tuottamisprosessin eri vaiheiden menetelmiä ja niitä tuloksia, joita on saatu Nokia Telecommunications Oy:n kanssa toteutetussa SGML-teknologiakartoituksessa ja pilot-järjestelmän toteutuksessa. SGML-teknologiakartoituksen yhtenä osana julkaisussa esitetään tiivistetyssä muodossa hankkeen aikana toteutettujen dokumentaation hallintatyökalujen, SGML-editorien ja SGML-tietokantojen testausten tuloksia. Julkaisu perustuu laajoihin SGML-teknologiaa kartoittaviin hankkeen osavaiheisiin, kuten dokumenttien mallintamismenetelmiin, konversiotekniikoihin, tuottamismenetelmiin ja tiedon tallennustekniikoihin sekä käytännössä saatuihin kokemuksiin. Julkaisun tarkoituksena on antaa kuva SGML-pohjaisen dokumentointijärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä rakenteisen tiedon esittämisen tarjoamista mahdollisuuksista. SGML-standardiin liittyviä kaikkia määrityksiä ei ole mahdollista kuvata julkaisun tässä laajuudessa.
Translated title of the contributionSGML based documentation process
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages130
ISBN (Print)951-38-4871-X
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1716
ISSN1235-0605

Keywords

  • documents
  • electronic documents
  • documentation
  • computers
  • databases
  • programming languages
  • computer programs
  • information

Fingerprint

Dive into the research topics of 'SGML based documentation process'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this