Sievin biojalostamon jäähdytysselvitys - Jäähdytysvaihtojen tarkastelu

Jouko Ritola, Miika Rämä, Kari Sipilä

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Sievin alueelle on tarkoitus rakentaa lähinnä viljaolkea ja ruokohelpeä raaka-aineena käyttävä biojalostamo, joka tuottaa mm. bioetanolia vuositasolla noin 50 000 t/v. Biojalostamoprosessi tuottaa noin 70 MW:n jatkuvalla teholla lauhdelämpöä, joka tulee jollakin tavalla lauhduttaa ja mahdollisesti hyödyntää erilaisiin lämmitystarpeisiin. Tämän biojalostamon jäähdytysselvitysten tarkoituksena oli etsiä korvaava vaihtoehto jäähdytystornille, jonka investointikustannukset ovat huomattavat ja lisäksi tornin lauhdutuslämpöä ei voida hyödyntää taloudellisesti. Sievissä ei ole Vääräjokea lukuun ottamatta vapaita luonnonvesiä, joita voitaisiin hyödyntää tähän tarkoitukseen. Sievin teollisuusalueella on noin 80 ha kallioalueita, joista energiakaivojen avulla saatavaa vapaajäähdytystä voitaisiin hyödyntää prosessijäähdytyksessä. Jäähdytysvaihtoehtojen tarkastelussa oli mukana kalliojäähdytys, jokivesijäähdytys, jäähdytysvesiallas sekä näiden mahdolliset yhdistelmät. Kalliojäähdytyksen alustavalla mitoituksella voitiin todeta, ett käytettävissä olevalta 80 ha:n kallioalueelta saataisiin vapaajäähdytyksellä korkeintaan 21 MW:n jäähdytysteho, mikä olisi vain noin 30% biojalostamon jäähdytystarpeesta. Myöskään jäähdytys Vääräjoesta ei olisi yksistään luotettava jäähdytysratkaisu, koska joen virtaamat osoittautuivat ajoittain liian pieneksi. Potentiaaliseksi jäähdytysvaihtoehdoksi jäähdytystornin rinnalle nousi Sievin Matalamaalle suunniteltuun kiviainesottamoon toteutettava lauhdevesiallas, jonka täyttö ja vesihuolto tapahtuisivat Vääräjoesta. Lauhdevesialtaan pinta-alaksi on mitoitettu alustavasti 9 ha ja tilavuudeksi 450 000 m³. Jäähdytysvaihtoehtotarkastelussa biojalostamo on päätetty sijoittaa kiviainesottamon läheisyydessä Sievin Matalamaalla sijaitsevalle kunnan omistamalle 8 ha:n tontille.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages32
  Publication statusPublished - 2013
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  NumberVTT-R-01935-13

  Keywords

  • biorefineries
  • biofuels
  • ethanol
  • cooling

  Cite this